Sanningen om guld som investering

Har märkt att många blir besvikna när priset på guld inte rör sig i förväntad riktning men jag har samtidigt också märkt att intresset för guld som investering ökar då börsen svajar.

Jag har investerat i guld på olika sätt i många år och delar gärna med mig av min erfarenhet om möjligt. Har sett att Jan ibland skrivit att han inte ser någon anledning till att ha guld i portföljen men ibland också listat upp möjliga ETF:er för de som är intresserade. Väl balanserat.

Fysiskt guld
För min del investerar jag numera aldrig i guld ETF:er utan endast direkt i fysiskt guld att behålla på lång sikt eller tills det behövs, plus några gruvaktier som extra krydda. Guld är, till skillnad från silver, en monetär metall och ska ses som en sådan. Fysiskt guld kommer förmodligen inte att göra dig rik utan är mer en garanti att inte hamna på fattighuset. För drygt 20 år sedan köpte jag ett 23 karats guldhalsband och efteråt satte jag mig på en restaurang och räknade nördigt ut att jag skulle kunna köpa 100 luncher på nämnda restaurang om jag direkt sålde tillbaka halsbandet. Ett snabbt överslag nu säger mig att samma halsband fortfarande är värt ungefär 100 normala luncher. Det är så guld fungerar i första hand, köpkraften är bevisat konstant över tid.

Varför ska man investera i fysiskt guld om man inte blir rik?

 1. Man behåller sin köpkraft över tid, en nollsummeringsinvestering med låg risk.
 2. Försäkring mot exempelvis monetär kollaps, storkrig eller politisk härdsmälta.

Hur mycket är lämpligt att investera i fysiskt guld.
Man behöver inte investera alls om man tycker att det känns onödigt. Vill man däremot låta guldet verka enligt punkt 1 ovan så är nog 10-20% lämpligt beroende på ålder och förmåga att acceptera nollränta men om man endast är intresserad av guld som en försäkring enligt punkt 2 räcker det enligt min mening med 5% för de som inte är inbitna ”goldbugs” eller domedagsprofeter.

Pappersguld
Guldkontrakt (Futures) benämns ofta ”pappersguld” för det är precis vad det är, en överenskommelse registrerad hos COMEX (futures and options market for trading metals) om rätten att köpa eller sälja guld till ett förutbestämt pris i när framtid. Det finns en möjlighet att begära fysisk leverans av guldet men det görs sällan, värt att notera är dock att om plötsligen många skulle välja att ta fysisk leverans på sina kontrakt skulle COMEX kollapsa genom att deras guldlager snabbt skulle ta slut och kontraktsinnehavarna ersätts då istället i kontanter till ett pris som COMEX enväldigt bestämmer. Det är tyvärr priset på futureskontrakten som bestämmer spotpriset på guld och det är en av anledningarna till att man betalar 2-5% mer då man köper fysiskt guld under normala förhållanden. I en allvarlig krissituation skjuter dock prisskillnaden i höjden mellan papersguld och fysiskt guld.

Guld ETF:er
Har man en Avanza portfölj och önskar att investera i guld bör det göras utanför Avanza av den enkla anledningen att de saknar möjligheten att investera i en ”allocated” form av guld, det vill säga de erbjuder inte möjligheten att äga identifierat fysiskt guld registrerat i eget namn. Investering i guld ETF:er och ETC:er innebär ett väsentligt risktagande jämfört med ett direkt ägande av fysiskt guld. Många ETF:er lockar med att du investerar i ”allocated” form men sanningen är att det fysiska guld de säger sig ha i så fall möjligen är registrerat som ”allocated” i ett valv men i deras namn, inte ditt. Det är också fullt möjligt att delar av guldet endast ligger lagrat som en fordran hos COMEX som har full rätt att ersätta fondens framtida anspråk på fysiskt guld med kontanter, ungefär som att man slår en straffspark och någon plötsligen flyttar målet. Lagringsansvarig för en ETF kan också vara någon av de största bankerna, exempelvis HSBC, som i sin tur kan välja att lagra guldet hos COMEX. Delar av det guld du tror dig äga ihop med andra investerare i samma ETF kan också periodvis vara uthyrt till hedgefonder, banker, finansiella instutitioner och kanske även COMEX. Om COMEX skulle kollapsa är det högst troligt att många ETF:er och ETC:er dras med i fallet. Är man riskvillig och vill uppleva lite guldspänning men inte är intresserad av fysiskt guld kan man istället välja att investera någon eller några procent av portföljen i gruvaktier eller en gruv-ETF typ GDX eller möjligtvis guldroyalties typ RGLD.

Allocated guld
”Allocated” betyder att du är personligen registrerad som ägare till en specifik och identifierad fysisk guldenhet (tacka eller mynt) som förvaras i ett professionellt valv. Alternativet är naturligtvis att du gjuter in det hemma i pannrumsgolvet, vilket är ungefär samma sak men det är då oförsäkrat. Att förvara sitt fysiska guld i ett personligt bankfack är inte att rekommendera eftersom i en monetär kris är risken stor att bankerna tvingas hålla stängt och vad som sedan händer med guldet beror främst på krisens storlek och allvar samt politiska beslut.

”Allocated ” guld ska förvaras i ett professionellt valv med följande krav på valvsansvarig:

 • Guldet ska vara försäkrat.
 • En äkthetsprocedur ska genomföras.
 • Serienumret ska dokumenteras i ägarens namn (ej guldmynt som saknar serienummer).
 • Foto på guldenheten med synligt serienummer (om det finns) ska delges ägaren.
 • Resultaten från periodvisa valvinventeringar av en auktoriserad auditer ska finnas.
 • Ägaren ska kunna begära att få ut sitt fysiska guld när helst hen vill.

image
Allocated gold: Foto från ett valv som förvarar en personligt registrerad tacka.

19 gillningar

Detta är inte en sanning tyvärr.
Guld är en tillgång med hög risk (mätt i volatilitet), och det finns mycket långa tidsperioder (+30 år) då man ej behållt sin köpkraft om man ägt guld.
Källa:

Kan också medge att den stora fördelen med guld som investering är att den låga korrelationen med aktiemarknaden. Men det finns tillgångar som har negativ korrelation samt en naturlig avkastning (räntor och aktier med faktortilt) som känns som ett betydligt bättre beslut att investera i om man vill diversifiera sin portfölj och få bättre riskjusterad avkastning.

8 gillningar

Visst kan man ha otur, som med allt annat, om man lyckas köpa på topp och måste sälja på botten men i det fallet kan man dra nytta av den höga likviditeten som guld erbjuder och att guld oftast återhämtar sig betydligt snabbare än exempelvis aktiemarknaden vid en krasch.

Vid en jämförelse med obligationer så händer det att delar av obligationsmarknaden “fryser” och det går inte att sälja obligationer. Vid en jämförelse med fastigheter så är det omöjligt att sälja bara ett sovrum eller köket om man är i akut behov av pengar men att sälja av valfri vikt i guld är busenkelt.

Man köper naturligtvis inte allt guld på en gång, har själv köpt under en längre period vilket resulterat i ett fördelaktigt medelpris. Dessutom är ju endast en del av tillgångarna i guld och behöver man kontanter så kan man ju välja att sälja något annat, kanske lite aktier eller obligationer.

Självklart upp till var och en vad man vill investera i, men jag ser guld mer som en spekulation än en investering. Hade mycket hellre köpt en Multifaktorfond, tex JPGL. Den är också mycket likvid och innehåller aktietillgångar med negativ korrelation till Market beta (Value, Momentum och Quality). Alternativt en lång amerikansk räntefond.

3 gillningar

Har man redan passerat sina bästa år, nått sina mål och inte längre behöver jaga avkastning utan endast behålla sin köpkraft är det inte av ondo att ha en guldreserv. Inte heller om man oroar sig för en monetär kollaps eller något annat horribelt som med stor sannolikhet dyker upp förr eller senare.

Om man däremot är ung och behöver få sitt kapital att växa kan man skippa guldet om man vill, det finns gott om tid för återhämtning om något går snett.

Långa amerikanska räntefonder och ETF:er typ TLT har varit en katastrof de senaste två åren men framledes kanske de kan bli en lyckosam investering.

3 gillningar

Grundproblemet kvarstår dock: Det är långt i från självklart att du behåller din köpkraft genom att äga guld. Det är en stor myt att guld skulle vara en bra inflationshedge, (om man inte har typ ett sekel kvar att leva dvs, vilket jag förutsätter att du inte har).

9 gillningar

Men om guld är så dåligt, varför ligger alla central banker på guldreserver (som dessutom ökats på rätt rejält senaste åren) tänker jag.

Jag tänker att guld är en hedge emot att det mesta går åt h-te, typ. Det är den enda tillgången som inte är någon annans skuld. Samt att det har varit pengar i 5000 år eller något.

Att ha någonstans 5-10% av portföljen i guld tycker jag är helt rimligt / bra. Såklart beror det på ens mål med kapitalet. I min och @Aktiegubben åldrar så tror jag att man kanske tänker mer på att bevara kapitalet, och då kan en andel vara bra. Vet inte din ålder :slight_smile:

Det är runt 50 år sedan min far kom hem med ett guldmynt, när han var runt 50 år. Över det halvt seklet så har guldet gått från 7 kr/gr till 582 kr/gr. Se graf. Det är ca 9% avkastning om året dvs. ungefär som börsen faktiskt. Visst har det stått stilla i långa perioder, och ibland rasat efter hyper. Man får inte ha bråttom med guld. Myntet är lika fint idag :wink:

4 gillningar

Helt korrekt, ingenting är självklart och det är därför man bör vara väl diversifierad, inklusive guld.
Mitt guldinnehav har definitivt sänkt volatiliteten i min portfölj men om man inte har kunskap eller förtroende för en investering så ska man nog hålla sig borta. Har sett många på forumet frågar om Xetra-Gold som sannolikt tillhör den grupp av guldinvesteringar som riskerar att dras med i en COMEX kollaps, om/när den inträffar.

Har inte tid att göra en lång utläggning om det just nu, om du vill kan börja med att läsa pappret jag länkat till i första inlägget, svarar på dom flesta av frågeställningarna.
Exempelvis:

5 gillningar

Är upp till var och en vad man vill tro, men investerar själv hellre i tillgångar med en förväntad positiv avkastning än spekulerar priset på guld.

Jag har ägt guld och silver länge. Jag har läst alla möjliga studier, och lyssnat på alla möjliga poddar (när sådant började komma), om guld. Jag har levt i tider både när alla vill äga guld och ingen vill äga guld. Jag har koll och ville bara ge mitt perspektiv i tråden :slight_smile:

6 gillningar

Ni som har fysiskt guld. Vad köper ni för slags tackor/mynt och varifrån?

Riksbankernas förkärlek till guld beror förmodligen på att de motvilligt har insett att det är den enda neutrala tillgången alla nationer kan samlas runt i en monetär kris.

Om allt går åt h-e så är jag ganska övertygad om att guld är “last man standing” och att köpa en försäkring innan huset brinner ned förefaller nog rimligt i de flestas tycke. Problemet kvarstår dock att många troligen har köpt en försäkring som sedan inte gäller och kanske inte ens har läst det finstilta i prospectus.

2 gillningar

Utveckla gärna det? :slight_smile:

Min bild av ETF guld är att det är fysiskt guld i valv som ägs av ETF bolaget. Borde väl i så fall inte kunna dras med i Comex krasch. Det är i min värld som att aktierna på min depå inte kan dras med i en OMX krasch.

Det var ett tag sedan jag grävde i guld-ETF:er men jag återkommer i ämnet.

1 gillning

Det beror på en mängd olika saker:

 • Varför du vill ha guld i din portfölj.
 • Vad skulle få dig att sälja ditt guld.
 • Din tidshorisont som guldägare.
 • Om du vill köpa för mindre eller större summor.
 • Om du bor och är skriven i Sverige eller inte.
 • Om du har möjlighet att resa utomlands och lagligt personligen importera det.
 • Var du vill förvara guldet.

Generellt kan man säga följande:

 • Tackor och mynt finns i olika storlekar där mynt är något dyrare i inköp.
 • Ju tyngre tackor desto lägre kostnad.
 • Ju tyngre mynt desto lägre kostnad.
 • Rent guld är att föredra (24 karat) trots att det är ganska mjukt.
 • Personligen föredrar jag 1 ounce mynt och små 100 grams tackor i rent guld av den anledning
  att jag kan sälja av små kvantiteter om jag skulle behöva kontanter.

Svårt att ge några rekommendationer utan att veta mer men om du köper rätt sorts
guld utomlands så är det lagligt samt både tull och momsfritt att ta in till Sverige.
(Det guld som skatteverket klassar som investeringsguld).

Mina favoriter:
image
image

1 gillning

Och var förvarar ni det?

Varför rent istf ~90%?

Renhet och typ av guld har med försäljning, förvaring, tull och moms att göra.

 • Man får alltid bäst betalt för rent guld (enklast att smälta ner).
 • Ska man förvara guld i professionella valv krävs ofta 23 eller 24 karat.
 • Olika länder har lite olika regler för moms och tullfrihet där guldinnehållet spelar en avgörande roll.

Det rekommenderas eftersom den är gratis att handla med förutom köp/sälj-avgifter. Den avgift som står angiven tas nämligen inte ut och dessutom minskar inte mängden guld man äger över tid som på andra ETC:er. Dvs den är bäst av de alternativ som finns.

1 gillning