Omballansering av nybörjarportföljen nu eller avvakta?

Jag har inte omballanserat min nybörjarportfölj ännu och hade tänkt göra det nu. Vad är rådet, avvakta ytterligare börsfall eller spelar det ingen större roll b’även om börsen tappar ytterligare 10-15%?

Eftersom det är lönlöst att försöka tajma eller "second guess“ så föreslår jag att du håller dig till planen du bestämt sedan tidigare.

Som ML skriver så är det svårt att veta när de väl vänder.

Hade du däremot inte gjort ombalanseringen än men hade tänkt göra det inom kort så är det vä lett bra läge att göra det på nu?