"Ombalansering" vid börsnedgång?

Hej!

I och med börsens nedgång under den senaste tiden funderar säkerligen alla privatekonomiskt intresserade på hur man bäst bör hantera sina pengar på börsen. Finns det någon vinst att hämta i att “ombalansera” sin (exempelvis) 90/10-portfölj såhär tidigt in på vad som kan vara (eller inte vara) en längre nedgång? Om börsen gått ner en del hittills, borde man inte ombalansera för att dels ligga rätt i sin riskfördelning (där räntor nu tar upp en större andel av portföljen), och dels för att köpa aktier billigare när det är rött på marknaden? Eller är det helt enkelt så att den nedgång som vi sett hittills inte är stor nog för att rättfärdiga att hungrigt börja rota runt i portföljerna? Är en sådan åtgärd någonsin rättfärdigad, eller bör man helt enkelt utan undantag hålla sig till sin “plan” och ombalansera 1-2 gånger om året?

Tack!

Frågan är bara, när du ska balansera tillbaka till din nuvarande fördelning? Löser du den biten, så kommer du tjäna pengar.

Svaret på frågan har tidigare besvarats (med källhänvisningar) i denna tråd:

https://rikatillsammans.se/fragor/kan-man-ombalansera-for-ofta/

TL;DR Det är OK att låta portföljen avvika 5 %-enheter från ursprungsfördelningen utan att agera.