Påverkas ens egen budget av vad som händer i samhällsekonomin och i omvärlden?

Hur påverkas din budget av vad som händer i samhällsekonomin och i omvärlden?

Hur hänger privatekonomi ihop med samhällsekonomin och hur påverkas det av varandra?

Vad kan hända med min privatekonomi om exempelvis räntan höjs eller sänks eller om Sverige hamnar i en låg- eller en högkonjunktur?

Vad är det som skapar en låg/högkonjunktur?

Hej,

Bra frågor! Privatekonomin hänger mycket ihop med hur ekonomin ser ut i samhället. Samhällsfrågor såsom politik kan i högsta grad påverka aktiebolag som privatpersoner lagt sina sparpengar i till exempel. Exempelvis finns det de som har aktier i skola eller vård, där finns en politisk risk ifall regeringen skulle sätta vinsttak för vinster i välfärden.

I högkonjuktur går ofta lönerna upp och vi får mer pengar att röra oss med. Skulle det istället bli lågkonjuktur så kan en del bli av med sina jobb, få pressade löner etc. För att klara lågkonjuktur brukar man ofta prata om att dra ner på sina utgifter, betala av lån och se till att man har en stabil tjänst.

 

Räntan brukar i vanliga fall sänkas i lågkonjuktur för att gynna konsumtionen eftersom det då blir lättare att köpa bostad till exempel. Just nu är vi i en speciell situation då vi har extremt låg ränta men är mitt i en högkonjuktur. Alltså är hur räntan skulle påverkas om pågående högkonjuktur tog slut inte självklart.

 

Som privatperson med bostadslån skulle månadskostnaderna bli högre varje månad om räntan höjdes, vilket ger mindre pengar i kassan till annat. Samtidigt skulle obligationsfonder minska i värde om räntan höjdes medan korta räntefonder skulle kunna gynnas, vilket påverkar många privatpersoners sparande.

 

Lågkonjuktur kan triggas av mindre efterfrågan på varor eller tjänster så företagen förlorar pengar, måste säga upp personal och arbetslösheten går upp.

Bifogar en länk där man kan läsa mer om räntor och dess påverkan.

https://www.compricer.se/wiki/reporanta

 

Vänliga hälsningar

Elin