Portfölj för både löpande uttag & värdetillväxt

Hej alla, har lite funderingar kring hur man bäst sätter upp en portfölj som både ska generera pengar till löpande uttag samt växa över tid, och skulle vara väldigt tacksam för er hjälp.

För närvarande är portföljen fördelad på aktier i sex ”mogna bolag” (som presterat väl historiskt) där utdelningen tas ut men aktierna får växa till sig för att om ca 30 år tillfalla nästa ägare. Portföljens förvaltning är relativt passiv, med risk för långa ledtider.

Jag är nybörjare på detta med investeringar men har förstått att en portfölj med endast sex bolag, även om de ses som ”starka” och har presterat bra historiskt, inte är en helt stabil investering. Har hört att ett riktvärde om 15 - 20 bolag, alternativt ett par fonder, är bättre sett till risk och i slutändan även avkastning.

Hur skulle ni välja att fördela denna portfölj för att generera både ett konstant utflöde av pengar (i nivå med befintliga utdelningar och gärna stabilt) samtidigt som den kan växa till sig optimalt med en tidshorisont på ca 30 år? En stor bonus är om upplägget inte kräver aktiv förvaltning.

Tack på förhand för er hjälp.

Jag skulle rekommendera fondroboten Lysa som jag skrivit om i många avsnitt. De har dessutom en automatisk funktion för uttag som gör det enkelt.

Hej Jan, stort tack tack för ditt svar. Tyvärr är dessa pengar låsta till en specifik bank varför Lysa tyvärr inte är ett alternativ (ber om ursäkt för att jag glömde nämna det i frågeställningen).

Det som jag funderat på som alternativ är:

  • Att diversifiera aktierna till totalt 15 - 20 st och försöka hålla utdelningarna runt dagens nivå.
  • Att sälja samtliga aktier och investera i några fonder för att sedan sälja en del varje år, ev. relaterat till vinsten, runt dagens utdelningsnivå.

Hur ser du/ni på dessa alternativ? Vilka är fördelarna/nackdelarna som du/ni ser med respektive alternativ och finns det kanske andra alternativ?

Stort tack på förhand för er hjälp, uppskattar det verkligen. :slight_smile:

Hej Martin, Du får nog lov att skriva om frågan, jag tror att Jan och de andra förmodligen inte sett att du svarat och kompletterat din fråga. :slight_smile:

Vad har du för alternativ att välja? Dvs vilken bank är pengarna låsta till?

Pengarna är låsta till Nordea i Finland (vet inte om detta är alla deras fonder, men det är de man kan se utan att logga in: https://www.nordea.fi/sv/privat/vara-tjanster/besparingar-placeringar/fonder/fonder-nytt.html).

De två val jag tänker mig är:

– Att diversifiera aktierna till totalt 15 – 20 st (från dagens 6 st) och försöka hålla utdelningarna runt dagens nivå.

– Att sälja samtliga aktier och investera i några fonder för att sedan sälja en del varje år, ev. relaterat till vinsten, runt dagens utdelningsnivå (typ en global barnportfölj och Vanguards dynamiska hybridmodell för uttag).

Tänker mig att en diversifiering av aktierna gör uttagen enklare genom utdelning men kräver mer aktiv förvaltning i bytet av aktier. Fondalternativet känns däremot tryggare och enklare men gör uttagen krångligare. Målet med att göra förändringen är att minska risken och känsligheten till ett fåtal bolags svängningar.

Hur ser ni på dessa alternativ? Vilka är fördelarna/nackdelarna som ni ser med respektive alternativ och finns det kanske andra alternativ? Stort tack på förhand! :slight_smile: