Riskjustering över tid

Hej!

Jag har en praktisk fråga gällande tidshorisonten för de olika fondportföljerna. Jag läste följande i artikeln om Globala barnportföljen :

“En parentes – när jag pratar om att man bör kunna investera och spara pengarna på 10 års sikt, så är det från varje givet tillfälle i fondportföljen. Säg att man investerar dem i dag med 10 års sikt med målet 2027, då är det inte så lämpligt att ha den här fördelningen 2022, utan man bör då dra ner risken. Så tidshorisonten är från varje givet tillfälle.”

Min fråga är: Hur går denna neddragning av risk till i praktiken? Ska jag vid jämna tidsintervall sälja av från Globala barnportföljen (Passiva hinken) för att placera i exempelvis Nybörjarportföljen (Mellanriskhinken) som har kortare tidshorisont?

Låt oss exempelvis säga att jag har en sparar pengar som jag vill använda om 10 år i en 90/10 portfölj, ska jag år 1 av mitt sparande justera denna portfölj till en 80/20, år 2 till 70/30… etc?

Inser att jag kanske tänker fel här, men det vore värdefullt för mig att förstå hur jag kan tänka kring detta med riskjustering över tid för att kunna agera rätt.

Tacksam för hjälp!

Vänligen

Monika

Hej Monika!

Om du har gjort ett sparande som har en viss tidshorisont, säg ett sparande till ett hus.
Detta huset ska köpas om 10 år så kan du då använda dig av tumregeln: “Investera 10% i aktiefonder för varje år du kan avvara pengarna”, så i detta fallet så börjar du då med en 100/0 portfölj, efter ett år så ombalanserar du och får en fördelning på 90/10, året efter 80/20 osv.
På så sätt så säkrar du hem pengarna inför den dagen du ska spendera hela summan.

Om man tänker sig ett längre sparande typ pensionssparande så burkar det inte vara så att du SKA ta ut alla pengar vid pensionsålder, utan man kan låta det fortsätta växa vidare och endast plocka ut en del varje år. Så tumregeln passar bäst till när man har ett fast datum för att spendera dessa pengar.

Stort tack Robin för svaret!