Gällande tidshorisonten för en portfölj/hink

Hej alla sparvänner!

Jag håller på att komma igång med ett sparande enligt fyra hinkar-strategin och började fundera på vad tidshorisonten för en portfölj faktiskt innebär. I min fråga nedan kommer jag delvis utgå från artikeln om fyra hinkar-strategin för exempel.

Vad betyder det att en portfölj har en tidshorisont? tex lågrisk-portföljen på 1-3 år, rikatillsammans-portföljen på 2-5 år, nybörjarportföljen på 5-10 år och slutligen globala barnportföljen på 10 + år.

Det första jag kom att tänka på är att portföljens genomsnittliga avkastning är beräknad efter x antal år, vilket innebär att om man tex utvärderar sin globala barnportfölj efter endast 2 år så är det mycket möjligt att den ligger långt ifrån beräknad avkastning på 6-8%, stämmer detta?

Det andra jag kom att tänka på är att själva tidshorisonten även är beräknad efter uppsatta mål. Detta eftersom strategin delvis antas fungera för att ge helikopterperspektiv över ens sparande. Det är därför tänkt att man sätter upp sparmål för de olika tidshorisonterna istället för att ha ett enda vagt och obegränsat mål.

ursäkta om jag är ute och cyklar och uttrycker mig otydligt.

Tack på förhand för hjälpen!

Vänligen

Andreas

Hej Andreas!

Tidshorisonten betyder hur länge du kan låta pengarna jobba och vara ifred. Om tidshorisonten är t.ex. 5 år betyder det att man ska inte ta ut pengar från kontot inom 5 år (man kan förstås lägga in pengar och månadsspara som vanligt).

Den genomsnittlig avkastning avser ALLTID den årliga avkastningen, dvs. hur mycket fonden kan räknas avkasta under ett år. Under enskilda år kan det variera mycket - ibland 50% upp eller - men efter några år brukar det jämna ut sig. (6-8% per år låter kanske inte mycket, men på 10 år blir det mycket mera än 60-80% när man räknar ränta på ränta-effekten.)

Eftersom börsen kan svänga så mycket är det alldeles för stor risk att ha 100% aktiefonder om spartiden är under 10 år. Man brukar rekommendera 10% aktier för varje man kan låta pengarna vara i fred. T.ex. om sparhorisonten är 6 år då ska man ha 60% aktie- och 40% räntefonder.

Om man t.ex. vill köpa en bil om 10 år ska man ha 100% aktier och minska andelen aktier med 10% per år tills man köper bilen. - Det skulle vara alldeles för risk att ha 100% aktier två år innan man köper bilen i fall börsen skulle falla 50%. (Även om sannolikheten är liten vill man ändå inte ta risken eftersom i värsta får man vänta på bilköpet flera år till.)

Syftet med de fyra hinkarna är just att ha ett helikopterperspektiv på sitt sparande. Det är alltid bra att ha en översikt över sin ekonomi. Sen kan det vara väldigt individuellt hur stora hinkar man behöver. Själv har jag reserverat en stor del av min mellanriskhink för otydliga mål (inom 5-10 år).

Hej Tale!

Tack så hemskt mycket för svar! Det blev betydligt tydligare nu :slight_smile: