Globala barnportföljen - ett bra sparande till dig, dina barn eller din pension
Sök:

Globalportföljen | Ett bra sparande för dig, barnen eller pensionen

RikaTillsammans #91 - En komplett genomgång med tips, råd och verktyg

Globala barnportföljen är den portfölj som har högst risk och högst möjlighet till avkastning om ca 7-8 procent över långa tidsperioder. Den lämpar sig väl för sparande på 10 års sikt eller mer. Den är således perfekt för den passiva hinken, sparande till barn och sparande till pension.

Bakgrunden till namnet ”Globala barnportföljen” är att jag beskrev den första gången i boken ”Gör ditt barn rikt” som släpptes 2017. Även om boken riktar sig till föräldrar som vill spara pengar till sina barn eller barnbarn är den på intet sätt begränsad till barnsparande. Tvärtom. Den fungerar minst lika bra:

 • att spara pengar till pensionen i
 • som ett passivt fondsparande
 • att spara företagets pengar och överlikviditet i
 • som en bas i en långsiktig pengamaskin för ekonomisk frihet
 • som bas i den passiva hinken

Det viktigaste är själva långsiktigheten. För att den här fondportföljen ska fungera som bäst, då behöver man låta pengarna vara i fred i minst 10 år, helst uppemot 15 eller 20 år. Grundregeln när det gäller att investera pengar brukar nämligen vara:

Investera 10 procent av dina tillgångar på börsen för varje år du kan låta pengarna arbeta i fred.

Om du bara har en tidshorisont på 5 år, då bör du bara investera 50 procent av kapitalet (då lämpar sig nybörjarportföljen) och så vidare. I den globala barnportföljen investerar vi hela 90 procent av kapitalet i aktierelaterade tillgångar. Vid tidshorisonter mindre än tre till fem år rekommenderar jag sparkonto med den bästa sparräntan eller nybörjarportföljen.

Den 20 januari 2020 uppdaterade vi den här portföljen. Vi har ännu inte hunnit uppdatera den här sidan med de nya fonderna och simuleringarna. Vi rekommenderar därför att du läser följande sida ”Ombalansering 2020” tills vidare. Det kan även vara intressant för dig att läsa följande artikel: ”Hur gick portföljerna 2019?”. Beklagar olägenheten.

En parentes – när jag pratar om att man bör kunna investera och spara pengarna på 10 års sikt, så är det från varje givet tillfälle i fondportföljen. Säg att man investerar dem i dag med 10 års sikt med målet 2027, då är det inte så lämpligt att ha den här fördelningen 2022, utan man bör då dra ner risken. Så tidshorisonten är från varje givet tillfälle.

Jag har själv sparat i varianter av globala barnportföljen i mer än 10 år, de senaste två åren väldigt publikt via Shareville (annonslänk) där du kan följa portföljen. Precis som vanligt är det viktigt för att leva som jag lär. Det som är nytt för 2019 är att det finns fondrobotar som gör sparandet enklare och bättre till en relativ låg avgift. Den här artikeln är uppdaterad per 10 mars 2019 och är dessutom skriven på ett sådant sätt att det egentligen inte spelar någon roll om du gör det själv via våra fondförslag eller en fondrobot.

Kommentera gärna på den här artikeln med tankar och funderingar. Om du har specifika frågor om din egen Globala barnportfölj, ställ den hellre i ”Frågor och svar” där får du ofta bättre och snabbare svar. Vi rekommenderar även att läsa artikeln om Nybörjarportföljen som är en variant av den här portföljen med lägre risk och därmed även lägre möjlighet till avkastning.

Lycka till med ditt sparande!
Jan och Caroline

PS. Stort tack till LYSA som bidragit med egen data, analys och simuleringar. DS.

Sammanfattning och viktiga punkter

Nedan följer de viktigaste punkterna i den här artikeln.

Att investera innebär en risk och du kan förlora dina pengar
Eftersom artikeln riktar sig delvis till nybörjare är det viktigt att det här är tydligt. Även om den Globala barnportföljen är bra, så kommer den under perioder gå mycket back vilket innebär att man förlorar pengar. Eftersom den här portföljen innehåller en så stor andel aktier innebär det att du under en 15-års period kommer att förlora mer än halva beloppet två gånger. 
I värsta fall, även om det är extremt osannolikt, så kan man förlora alla sina pengar. Alla simuleringar och data i den här artikeln bygger på att framtiden kommer till viss del se ut som det har sett ut historiskt. Därför är det också viktigt att påpeka att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. 
Globala barnportföljen bygger på de antaganden som forskningen rekommenderar
Forskningen är ganska entydig i att det som ger bäst odds för att lyckas med sitt sparande är att inte försöka förutsäga framtiden och välja vilka bolag som ska gå bra i imorgon. Istället ska man köpa alla företag, inte bara i Sverige, utan i hela världen. En så kallad global (aktie)indexfond. Nästa viktiga faktor är att den ska ha en så låg avgift som möjligt och att man ska låta pengarna få arbeta i fred i över tid. 
Beslutet kring hur stor andel aktier och räntor du ska ha påverkar avkastningen och risken mest
Det som kommer att påverka din avkastning och därmed även risk absolut mest är hur stor andel av dina investerade pengar du väljer att ha i (aktie)indexfonder respektive räntefonder. Indexfonderna har en hög risk och hög avkastning som kan jämföras med gasen i en bil. Räntefonder motsvarar i ett sådant exempel bromsen. Man vill inte ha en bil som bara har gas eller broms. Man vill ha både och. Beroende på hur hårt man trampar på de olika pedalerna kommer portföljen bete sig olika. 
I Globala barnportföljen har vi valt att välja 85 procent aktier och 10 procent räntor och 5 procent guld. Det är enligt mig den bästa sammansättningen för tidsperioder om 10 år eller längre. För kortare tidshorisonter rekommenderar vi Nybörjarportföljen som har en fördelning om 60 procent aktier, 35 procent räntor och 5 procent guld.
Vi har valt en 90/10 fördelning istället för 100/0 på grund av balansen
Warren Buffett, världens bästa investerare berättade 2013 att han i sitt testamente gett instruktioner om att hans förmögenhet skulle förvaltas enligt 90/10-principen. Två år senare gjordes en studie på samma fördelning som kom fram till att 90/10 är en väl avvägd balans mellan risk och avkastning. 
Vår egen motivering till fördelningen är att det skapar ett utrymme om man behöver ta ut pengar (som då görs från räntedelen) och att den i perioder av nedgång kommer överprestera mot index. Det ger förhoppningsvis ett skydd mot beteendemässiga misstag. Vår tes är att det är lättare att hänga kvar om man ”går bättre än index”. 
Motargumentet till resonemanget är dock att man över långa tidsperioder borde ta en så hög risk som möjligt för att gå en så god avkastning som möjligt. Det är alltså inte fel att öka risken även bortom 90/10 till en 100/0. 
Vilken enskild fond du väljer har en ganska liten betydelse
En fortsättning på föregående punkt är att 80 procent av risken och avkastningen kommer från ditt beslut om tillgångsfördelning (alltså valet av andel aktier/räntor). Nästa 15 procent av avkastningen ges av vilken fondtyp du väljer – t.ex. globala indexfond, svensk indexfond, tillväxtmarknadsfond eller motsvarande. Endast de sista 5 procenten av din avkastning bestäms av den enskilda fonden. Trots att alla rådgivningsmöten ofta handlar mest om den enskilda fonden så har det beslutet den minsta betydelsen – givet att alla fondernas avgifter är låga.
Exempel. En aktieindexfond ger i genomsnitt 8 procent avkastning per år. Det betyder att 80 %, det vill säga 6,4 procent ges av att det just är en aktiefond. Nästkommande 1.2 % av 8 % ges av att om det är en global eller svensk indexfond. Endast de sista 0.4 % av 8 % ges av huruvida du väljer Länsförsäkringars, Swedbanks eller någon annans globalfond.
Tidshorisonten är den viktigaste faktorn
Den enskilt viktigaste faktorn som bestämmer din avkastning och risk är tiden. Ju längre tid du kan låta pengarna jobba i fred, desto större är sannolikheten för att du kommer att gå plus. Vid en 10-årig tidshorisont är sannolikheten för en avkastning större än 0 hela 94 procent. Sannolikheten för en årsmedelavkastning över 5 procent per år är 73 %. Sannolikheten för en årsmedelavkastning över 7,5 % över en 10 års period är ca 57 %.
Globala barnportföljen har en förväntad avkastning om ca 8 %
Utifrån de simuleringar och statistiska modeller som jag har gjort är det rimligt med en förväntad årsmedelavkastning om ca 7-8 procent. Jag kan personligen tycka att det är lite i högsta laget och brukar räkna 6-7 procent själv, men siffrorna pekar på 8 %.
När man pratar om avkastning behöver man också prata om risk. Ett vanligt sätt att mäta är risken i form av maximal förlust. Det vill säga vad riskerar jag att förlora i ett normalfall. Enligt mina och andra beräkningar är ligger medianförlusten (50 percentilen) på ca -25 procent ett enskilt år. 
Fondrobotarna är idag så pass bra att vi har våra egna pengar i dem
Sedan början av 2019, särskilt efter avsnitt #86 om bästa fondrobotarna är det svårt att motivera att lägga ner tid på att göra globala barnportföljen själv. I de flesta fall är det bättre att välja en fondrobot som t.ex. LYSA (annonslänk) som vi använder och ställa in den på fördelningen 90/10. Mot en avgift på 0.3 procent (total avgift ca 0.45) ordnar de allt och man kan med gott samvete glömma bort det. 
Är man dock som jag med kontrollbehov, vilja att göra det själv och intresset, då brukar min rekommendation vara att göra både och. Dela upp dina pengar i två högar och gör två sparanden. Sätt din egna portfölj hos Avanza (annonslänk) eller Nordnet (annonslänk) OCH sätt den andra högen hos LYSA (annonslänk). Läs mer i avsnitt #86 om du vill ha förslag på andra fondrobotar.
En varningens ord 2019 – kritik mot en hög aktieexponering
Det är också viktigt att påpeka att alla inte håller med om att allt är som vanligt och att man bör investera sina pengar i en hög aktieexponering. Hussman är ett amerikanskt fondbolag som varje månad ger ut en marknadsoutlook och i den senaste (mars 2019). Så skriver de att med tanke på de höga aktievärderingarna så räknar de med att över den kommande 10 års perioden kommer aktier ge en nettoavkastning på ungefär 0 %. 
Studier visar att det absolut finns perioder då börsen har avkastat 0 procent över flera år, men att det också är extremt svårt att förutsäga dessa perioderna i förväg. Att försöka tajma marknaden brukar i genomsnitt kosta ca 2 procent per år. Jag personligen har valt att bortse från Hussman och fortsätta spara som vanligt på månadsbasis. Däremot är det viktigt att även ta i beaktande vad de som inte håller med en själv tänker och säger.

Lyssna på poddavsnitt #91 om Globala barnportföljen

Precis som vanligt så kan du lyssna på hela den här artikeln som ett poddavsnitt via din poddspelare (iTunesAcastSpotify eller SoundCloud) eller titta på den tillhörande video via Youtube.

Bakgrunden till globala portföljen

När jag och Charlie Söderberg skrev boken ”Gör ditt barn rikt” under 2016/17 ville vi ge ett konkret exempel på fondsparande man kunde sätta upp till sina barn. Eftersom ett sparande till barn naturligt har en lång tidshorisont bestämde vi oss för ett sparande med hög risk och hög möjlighet till avkastning – det vill säga en hög andel aktier.

Eftersom forskningen dessutom är entydig kring att man bör spara globalt blev det således en global barnportfölj. På senare tid har jag dock märkt problem med just namnet ”barnportfölj” eftersom det är lätt att avfärda det just som ett sparande till barn vilket innebär att man behöver något annat till sig själv eller sin pension. Något som inte är fallet. Den här portföljen passar utmärkt även till pensionssparande, företagssparande och alla andra sorters sparande därtill.

Det viktigaste beslutet handlar om andelen aktier

I otaliga artiklar har jag tjatat om att det viktigaste beslutet som vi investerare någonsin kommer att ta är hur mycket vi placerar i de olika tillgångsslagen (t.ex. aktier, räntor, kontanter, guld etc) som vi har till vårt förfogande. Valet av tillgångsslag kommer att ge mer än 80 % av avkastningen och risken. Jag brukar illustrera det med följande bild:

Faktorer som påverkar avkastningen i en fondportfölj över långa tidsperioder (10+ år), något förenklat.

Den visar tydligt hur valet av den enskilda fonden är i princip irrelevant. Något som är intressant då det ofta är det man lägger mest tid på under ett rådgivningssamtal. Man kan tänka lite på det som gas (aktier) och broms (räntor, kontanter) i en bil. Läs gärna mer i avsnitt #64 om räntefonder.

Ett annat sätt att illustrera det är följande stapel. Den visar att om vi utgår från det historiska snittet om 8 procent för aktier, var kommer avkastningen från?

Fördelningen av 8 procents årsmedelavkastning för aktier. 6,4 % av 8 % kommer från valet "aktier". Nästkommande 1,2 % kommer från att ha valt fondtypen t.ex. globala aktier och slutligen 0,4 % av 8 % ges av vilken globalfond man väljer.
Fördelningen av 8 procents årsmedelavkastning för aktier.

Bilden visar att majoriteten, 6,4 % av 8 % ,kommer från valet ”aktier”. Nästkommande 1,2 % kommer från att ha valt fondtypen t.ex. globala aktier och slutligen 0,4 % av 8 % ges av vilken globalfond man väljer. Utgår man från att fonderna ska följa sitt index och ha låga avgifter spelar det således minimal roll om man väljer Swedbanks, Länsförsäkringars eller någon annan banks globalfond.

Vårt beslut landade i en 90/10-fördelning

Istället för att välja den naturliga fördelningen om 100 procent aktier som de flesta gör, beslutade vi oss för att ta en marginellt mer defensiv fördelning om 90 procent aktier och 10 procent räntor. En av anledningarna var att världens bästa investerare, Warren Buffett 2013 skriv följande i sitt brev till aktieägarna:

What I advise here is essentially identical to certain instructions I’ve laid out in my will. One bequest provides that cash will be delivered to a trustee for my wife’s benefit …

My advice to the trustee could not be more simple: Put 10% of the cash in short‐term government bonds and 90% in a very low‐cost S&P 500 index fund. (I suggest Vanguard’s.)

I believe the trust’s long‐term results from this policy will be superior to those attained by most investors – whether pension funds, institutions or individuals – who employ high‐fee managers

Warren Buffett, 2013 års brev till aktieägarna, sid 20

I sitt testamente rådde han alltså att hans pengar skulle förvaltas enligt en 90/10-princip. 90 procent av pengarna skulle placeras i en amerikansk indexfond med låga avgifter och resterande 10 procent skulle placeras i en kort räntefond. Han är också ganska tydlig med stor sannolikhet kommer vara en bättre lösning för de flesta – oavsett om det är pensionsfonder, institutioner eller individer – som använder aktiva förvaltare med höga avgifter. Något som han också slagit vad om och vunnit.

Studie på Warren Buffetts förslag på fördelning

Två år efter publiceringen av hans aktieägarbrev enligt ovan gjorde en spansk forskare, Javier Estrada en studie på Buffetts fördelning. I studien som han döpte till ”Buffett’s Asset Allocation Advice: Take it … With a Twist” kom han fram till följande:

When compared to other static allocations, the 90/10 split suggested by Buffett performs well in terms of the failure rate, upside potential, and downside protection. In fact, it provides an interesting middle ground between the upside potential of more aggressive static allocations and the downside protection of more conservative static allocations. Put differently, Buffett’s advice proves to be (unsurprisingly) not only simple but also sound

Javier Estrada, ”Buffett’s Asset Allocation Advice”, 2015

Han skrev faktiskt även vidare:

In short, then, as far as static strategies is concerned, Buffett’s suggested allocation has a very low (although not the lowest) failure rate; a very high (although not the highest) upside potential; and provides very good (but not the best) downside protection when tail risks strike. Put differently, Buffett’s suggested allocation seems to provide a middle ground between the best-performing strategy (100/0) in terms of upside potential and the best‐performing strategies (60/40 and 70/30) in terms of downside protection.


Javier Estrada, ”Buffett’s Asset Allocation Advice”, 2015

Nu ska det sägas att hans studie hade en lite annan angreppsvinkel än att maximera avkastningen. Han utgick mer från frågan: ”Är fördelningen lämplig utifrån ett pensionsperspektiv där man vill få pengarna att räcka över en längre tidsperiod?”. Utifrån den frågeställningen konstaterade han att fördelningen ger en bra balans mellan risk, avkastning och uthållighet. Vi har skrivit mycket mer om den studien i avsnitt #45:

Sammanvägd bedömning blev 85/10/5

Under de två första åren som vi körde portföljen hade vi en vanligt 90 procent aktier och 10 procent räntor fördelning. I år (2019) valde vi att gör en lite förändring genom att introducera 5 procent guld. Vår rekommenderade tillgångsfördelning för den globala barnportföljen ser således ut som följer:

 • 85 procent aktier
 • 10 procent räntor
 • 5 procent guld

Anledningen till att vi lade till guldet var framförallt för guld tenderar att stiga i värde i 98 % av fallen då aktier faller. Dessutom blev det möjligt då vi i Sverige fick tillgång till en billig guldfond, något som inte varit lättillgängligt tidigare. Läs gärna mer om guld i avsnitt #51 ”Guldets vara eller inte vara i portföljen” och avsnitt #68 ”Guld – tips till dig som vill investera i guld”.

Ytterligare en motivering till den här fördelning handlar om det beteendemässiga perspektivet. Vi har i avsnitt #53 och #54 pratat om de vanliga misstag vi sparare gör. Ett av de vanligaste är att vi får panik i nedgångar och säljer billigt för att sedan köpa dyrt. De flesta sparare underpresterar på det här sättet mot index, genomsnittet för marknaden, över tid.

Min tes är att genom att välja en mindre andel aktier så kommer man få en lite sämre avkastning i en uppåtgående marknad. Vinsten blir däremot att man får en bättre avkastning i en sämre marknad. En portfölj kommer inte alls att falla lika mycket i en nedgång vilket gör att man ”går bättre än index”. Något som förhoppningsvis kan bidra till att man gör färre misstag som i sin tur ökar avkastningen drastiskt.

Låt en fondrobot göra jobbet

Eftersom tricket med den globala portföljen inte är de enskilda fonderna, utan tillgångsfördelningen kan man låta en fondrobot göra jobbet. En fondrobot är i stora drag ett företag som tillsammans med en dator väljer en tillgångsfördelning (du kan sätta en manuellt), sedan väljer den ut de bästa och billigaste fonderna och sedan hjälper dig att månadsspara och ombalansera.

Den bästa och senaste artikeln på ämnet är:

Vi själva har fastnat för fondroboten Lysa (annonslänk) eftersom den ligger närmast vår egen investeringsfilosofi och är dessutom billigast. En kort parentes. När vi gjorde jämförelsen mellan vår Nybörjarportfölj och Lysas Nybörjarportfölj (läs: 60/40-fördelning) så var siffrorna i princip identiska. Som du kommer se i den här artikeln skiljer de sig åt lite mer i en 90/10-fördelning. Dock inte tillräckligt för att det, enligt mig, ska vara motiverat att hävda att den ena är bättre än den andra.

Dessutom skulle jag även säga att en fondrobot passar både nybörjare och expert. En nybörjare får vinsterna med att få en bättre portfölj än vad man skulle fått i normala fall. För en expert är det en möjlighet att jämföra sin egen portfölj mot eller ta inspiration från.

Det bästa är dock att man inte behöver välja – man kan ha både och. Något som vi själva gör, där vi har hälften av pengarna hos fondroboten och den andra hälften förvaltar vi själva. Om du har bestämt dig för att använda en fondrobot, testa gärna Lysa som vi rekommenderar (annonslänk), och hoppa till kapitlet ”Vad kan du förvänta dig från globala barnportföljen?”

Andelsklasserna i den rekommenderade globalportföljen

Om vi tittar på den rekommenderade varianten av globala barnportföljen så är den fördelad enligt följande andelsklasser (mindre delar av tillgångsslaget).

De olika andelsklasserna i globala barnportföljen.
De olika andelsklasserna i globala barnportföljen.

Basen i portföljen (55 %) bygger på de globala aktierna. Därefter tillkommer en 20 procentig exponering mot Sverige och svenska aktier och 10 procent mot asien och tillväxtmarknaderna. Räntefonderna har 10 procent och guldet har 5 procent.

Den här fördelningen kan man argumentera mot. Särskilt i avsnitt #87 tar vi upp CAPM-studien som säger att all diversifiering från globala indexet introducerar en risk man inte får betalt för. Dock kan man argumentera för att man ska ha en exponering mot landet där man bor och avser att spendera sina pengar. Asien och tillväxtmarknaderna motiverar jag med att mer och mer av den ekonomiska tyngdpunkten i världen förflyttar sig österut.

Ett problem med världsindex är nämligen trögheten. Indexet speglar mer var den ekonomiska utvecklingen har varit snarare än var den kommer att vara i framtiden. Vill du gå mer i linje med forskningen och gör portföljen själv så kan man dra ner på de svenska aktierna och asien-fonderna och lägga mer i den globala andelsklassen – något som också de flesta fondrobotar gör automatiskt.

Fonder som passar globalportföljen

Om du väljer att bygga din globala portfölj själv så blir nästa steg att välja fonder. Caroline sa vid ett tillfälle att fonder är som bra basplagg i en garderob. De går matcha, mixa och passar alltid ihop. De bästa fonderna för 2019 hittar du i följande artikel:

Från den listan kan vi alltså välja ut olika kombinationer av fonder för matcha vårt behov. Notera att jag här alltså utgår från fonderna i det sista steget. Dessutom kan man anpassa antalet fonder (och andelsklasser) beroende på hur mycket pengar man har och/eller har möjlighet att månadsspara.

Tabell 1. De tre olika varianterna som finns för Nybörjarportföljen.
Variant Antal fonder Passar månadssparande Passar totalt värde
Förenklad ca 3 st 0 – 1 000 kr 0 – 50 000 kr
Rekommenderad ca 10 st 1 000 – 2 000 kr 50 – 100 000 kr
Avancerad ca 20 st mer än 2 000 kr mer än 100 000 kr

Observera att trots att jag ger tre exempel, så är fler fonder inte nödvändigtvis bättre. Det finns inte entydigt stöd för det i forskningen. Notera även att om du väljer att använda en fondrobot, då kan du helt och hållet skippa det här steget. Det är dessutom en av fördelarna med fondrobotarna, då du för t.ex. 1 000 kr kan få en fördelning i flera av andelsklasserna – något som är helt omöjligt att göra själv.

Förenklade globala barnportföljen – 3 fonder

Det går naturligtvis göra portföljen hur avancerad som helst, men i sin enklaste form går den att bygga av följande tre fonder:

Tabell 2. Enklaste varianten av nybörjarportföljen med tre fonder
  Tillgångsslag Andelsklass Fondnamn Andel
1. Aktier Global indexfond Länsförsäkringar Global Indexnära 85 %
2. Räntor Korta svenska Spiltan Räntefond Sverige 10 %
3. Guld Pacific Precious 5 %

Ovanstående portfölj går att spara i från 2 000 kr. Stryker man guldfonden går det att börja redan på 1 000 kr. Man kan även månadsspara i följande fördelning om man sätter allt i Länsförsäkringar-fonden. Om man är kund på Avanza kan man byta ut Länsförsäkringar-fonden mot Avanza Global som har en lägre avgift.

En annan tolkning av ovan är att om du har 10 000 kr att investera, då köper du Länsförsäkringar Global Indexnära för 8 500 kr, Spiltan Räntefond Sverige för 1 000 kr och Pacific Precious för 500 kr. Om du inte får ihop månadssparandet på grund av minsta köpbelopp, så är tumregeln att spara i de fonderna med högst andel i portföljen.

Överkurs: resonemang om typ av räntefond

Ett sista överkurs-resonemang gäller räntedelen. Jag har valt att ta den näst säkraste räntetypen i form av korta svenska räntefonder – i form av Spiltan Räntefond Sverige. Vissa av er läsare har resonerat att eftersom tidshorisonten är så lång så borde man ta mer risk även i räntedelen. Jag kan delvis hålla med om det utifrån ett vinstmaximeringsperspektiv, ett alternativ skulle t.ex. kunna vara Spiltan Högräntefond eller AMF Räntefond Mix.

Men då skulle man lika gärna kunna lägga på 10 procent aktier om man vill maximera vinsten. Huvudsyftet för mig i beslutet att lägga till räntefonderna var primärt att ha en krockkudde eller broms i portföljen. Att då öka risken i räntedelen motverkar det syftet och då har jag hellre den korta räntefonden – något som Warren Buffett och skrev. Ett kanske till och med mer säkert och bättre alternativ vore XACT Obligation. Men den har sina problem i att den är börshandlad och inte går att månadsspara i.

Kommentera gärna om du inte håller med eller har en annan åsikt.

Rekommenderade globalportföljen med 10 fonder

Tittar vi på den rekommenderade varianten av globala barnportföljen så är mitt förslag som följer:

Tabell 3. Den rekommenderade varianten av Globalportföljen 2019 med 10 fonder. OBS! (*) heter Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
Aktieindexfonder (målfördelning: 85 %)
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 30 %
2. SEF Independent Investmentbolag Global/svensk aktiefond 10 %
3. Handelsbanken Global Småbolag Index (*) Global aktiefond (småbolag) 15 %
4. PLUS Småbolag Sverige Index Svensk aktiefond (småbolag) 10 %
5. SEB Sverige Index Svensk aktiefond 10 %
6. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 5 %
7. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknads aktiefond 5 %
Delsumma   85 %
 
Räntefonder (målfördelning: 10 %)
8. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond 5 %
9. Handelsbanken Realräntefond Real svensk räntefond 5 %
Delsumma   10 %
 
Guldfonder (målfördelning: 5 %)
10. Pacific Precious Guldfond 5 %
Delsumma   5 %

Precis som i den förenklade varianten kan man ersätta Länsförsäkringar Global Indexnära med Avanza Global om man är kund hos Avanza. I övrigt är skillnaden mot den förenklade varianten att vi har lagt till svenska små- och storbolag. Vi har även lagt till asiatiska storbolag samt diversifierat räntedelen till två fonder istället för en. Gulddelen är oförändrad.

För ett tag sedan fick jag en väldigt rimlig invändning från er läsare. Den handlar om fonden SEF Independent Investmentbolag. Den har halva sitt innehav globalt och halva i Sverige och svenska investmentbolag. Det medför faktiskt att vi får en exponering mot Sverige på 25 % istället för 20 % som var avsikten initialt.

Jag har valt att inte göra någon förändring i portföljen just nu då jag inte upplever felet så allvarligt att gå ut med en rättelse just nu. Men sannolikheten är väldigt hög att jag i nästa ombalansering drar ner Plus Småbolag Sverige Index och SEB Sverige index till 7.5 procent var och lägger på de extra 5 procenten på Länsförsäkringarfonden. Om du precis ska skapa din egen manuella portfölj så kan det vara värt att göra redan nu. Om du använder en fondrobot så behöver du inte bry dig.

Globala barnportföljen på Shareville

Det är även den här portföljen som jag har lagt upp publikt i Nordnets tjänst Shareville där du kan följa min portfölj gratis. Du kan se utvecklingen, men även transaktionshistoriken och få mejl när det sker en förändring (en gång om året i januari). För att följa portföljen på Shareville:

 1. Bli kund hos Nordnet, det är kostnadsfritt (annonslänk)
 2. Följ sedan portföljen via Shareville (annonslänk)

Det första jag skulle säga om ovanstående graf är att tiden som jag har haft Globala barnportföljen är väldigt kort. Jag startade portföljen i samband med boken släpptes för att ha mest rättvis bild. Jag ville även kunna svara på frågan ”Hur har det gått?” i framtiden. Det andra som jag vill kasta ljus på är att jämförelsen med den svenska börsen i form av indexet OMXS30. Portföljen är ju per definition global med minst 60 procent av pengarna utomlands. Dessutom har vi ju 10 procent i räntefonder. Det gör ju att en jämförelse med 100 procent svenska börsen blir knepigt. Det blir som att jämföra äpplen med päron.

En betydligt bättre jämförelse är med indexet MSCI World, eller mer korrekt 90 procent MSCI World och 10 procent svenska statslåneräntan. Det är det indexet som den här portföljen har som mål att slå. Anledningen till att jag har valt MSCI World att jämföra med är att om vi bara skulle investera i en enda fond, då är det ju Länsförsäkringar Global Indexnära som följer MSCI World-indexet.

Min misstanke och förhoppning är att med den här portföljen över tid borde gå bättre än MSCI World-indexet.

Variant av globala barnportföljen med 20 fonder

När jag hade haft ovanstående rekommenderade portfölj ett tag upplevde jag en önskan att även kunna inkludera t.ex. vissa hållbara globala fonder – mest som en markering att jag stödjer det. Jag hade även en önskan om en lite bättre andelsfördelning och det gjorde att jag 2019 lade till en avancerad variant. Den ser ut som följer:

Tabell 4. Den avancerade varianten av Globalportföljen 2019 med ca 20 fonder. OBS! (*) heter Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1.
Fondnamn Typ av indexfond Målfördelning
Aktieindexfonder (målfördelning: 85 %)
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global aktiefond 20 %
2. SEF Independent Investmentbolag Global/svensk aktiefond 10 %
3. Handelsbanken Global Småbolag Index (*) Global aktiefond (småbolag) 15 %
4. SPP Global Solutions Global aktiefond (etisk) 5 %
5. Öhman Global Hållbar Global aktiefond (etisk, aktiv) 5 %
6. PLUS Småbolag Sverige Index Svensk aktiefond (småbolag) 2.5 %
7. PLUS Mikrobolag Sverige Index Svensk aktiefond (småbolag) 2.5 %
8. Spiltan Aktiefond Stabil Svensk aktiefond (aktiv) 5 %
9. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Svensk aktiefond 5 %
10. SEB Sverige Index Svensk aktiefond 5 %
11. Swedbank Robur Access Asien Asiatisk aktiefond 5 %
12. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknads aktiefond 5 %
Delsumma   85 %
 
Räntefonder (målfördelning: 10 %)
13. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond 2 %
14. Handelsbanken Realräntefond Real svensk räntefond 2 %
15. SPP Grön Obligationsfond Kort/Grön svensk räntefond 2 %
16. AMF Räntefond Lång Lång svensk räntefond 2 %
17. AMF Räntefond Mix Global räntefond 2 %
Delsumma   10 %
 
Guldfonder (målfördelning: 5 %)
18. Pacific Precious Guldfond 2.5 %
19. ETFS Physical Swiss Gold (GZUR) Guldfond ETF 2.5 %
Delsumma   5 %

Precis samma resonemang kring den totala fördelningen i Sverige gäller här som för den rekommenderade varianten. En viktig kommentar att lägga till här är att uppdelningen av den globala delen inte nödvändigtvis ger portföljen bättre utifrån ett risk/avkastningsperspektiv. Jag har dock valt att lägga till två hållbara fonder eftersom jag tycker det är ett viktigt signalvärde. Min gissningar är att det verkligen kommer att slå på marginalen i den här portföljen jämfört med den rekommenderade varianten.

Genomlysning och analys av portföljen

När vi nu har satt ihop portföljerna kommer det roliga – själva analysen. Det generella sättet som fungerar för alla läsare är att använda Morningstars Portföljhanterare. Det är gratis och det är en tjänst där man kan knappa in alla sina fonder, välja andel och sedan kan man använda deras X-ray-funktion för att få fram bland annat följande grafer. Dessa är tagna från den rekommenderade portföljen med 10 fonder:

Regionfördelningen visar att vi får exponering som till stor del följer världsindexet, bortsett från slagsidan mot Sverige (som eventuellt är lite för stor enligt tidigare resonemang) och asien. När det gäller bolagsstorleken så är majoriteten stora bolag men vår globala småbolagsfond introducerar en slagsida mot små bolag i förhållande till världsindex. Jag tänker att det är positivt då t.ex. småbolag tenderar över tid överprestera mot stora bolag med 73 % sannolikhet över en 10 års period.

Det som jag däremot inte riktigt gillar lika mycket är den höga andelen tillväxtbolag i förhållande till värdebolag. Eftersom samma studier tenderar visa att värdebolag överpresterar mot tillväxtbolag med 78 % sannolikhet över en 10 års period. Dock har jag inte riktigt listat ut hur vi skulle kunna modifierar portföljen för att ta hänsyn till det. I sammanhanget behöver man också komma ihåg att vi pratar om detaljer i förhållande till avkastningen då majoriteten av avkastningen ges av tillgångsslaget.

Avanzas nya portföljanalys-verktyg

Under 2019 lanserade Avanza (annonslänk) även ett nytt verktyg där man kan analysera sin fondportfölj. Helt subjektivt tycker jag att den är snyggare än Morningsstars. Så här ser den avancerade portföljen ut när den analyseras av Avanza.

Skillnaden mot Morningstars siffror är marginella av förklarliga skäl. Däremot kan man se att hela portföljen värderas på risknivå 5 av 7. Det vill säga bara ett steg högre än nybörjarportföljen och ett steg lägre än en svensk aktieindexfond. Det tycker jag är positivt. Vi har en portfölj med hög risk, men även i det fallet så är det ingen extrem eller dumdristig risk.

Det andra som sticker ut i analysen är den relativt höga avgiften på 0,61 %. Det är högre än vad jag brukar rekommendera på max 0.4 % och det är högre än om du väljer Lysas fondrobot. Jag motiverar det med att det är okej eftersom jag har valt in ett antal dyra men hållbara och etiska fonder. Jag tycker personligen att det är ett viktigt perspektiv och är beredd att betala för det. Särskilt då 100 000 kr investerade i en global indexfond i genomsnitt ger upphov till 3 ton koldioxid. Läs gärna mer i artikeln:

Delar man inte min uppfattning så går det att göra portföljen billigare t.ex. genom att bara välja de billigaste fonderna. En bra bas då är t.ex. Avanza Global och Spiltan Räntefond Sverige där du kommer undan med en avgift på under 0.2 % – något som inte är en obetydlig skillnad över en 10 års period.

Vad kan man förvänta sig av den globala barnportföljen?

Även om historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning, kan man med hjälp av historisk avkastning ändå säga något om vad man kan förvänta sig. Särskilt om man använder rimliga statistiska simulationer för beräkningen. Eftersom det tyvärr är i princip omöjligt, eller åtminstone väldigt dyrt, att köpa historiska dataserier för de ovanstående fonderna har jag valt att göra en approximation. Istället för portföljerna med de svenska fonderna ovan har jag valt att utgå från följande portfölj i simuleringarna:

I tabellform ser det ut som följer:

Tabell 5. Nybörjarportfölj som används för att göra simuleringen
  Tillgångsslag Andelsklass Fondnamn Andel
1. Aktier Nordamerika Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) 40 %
2. Aktier Världen exkl. nordamerika Vanguard Total International Stock Index Fund (VGTSX) 20 %
3. Aktier Sverige Affärsvärldens generalindex (AFGX) 25 %
 
4. Räntor Korta svenska 3 månader statsskuldväxlar 5 %
5. Räntor Långa svenska 10 åriga obligationer 5 %
 
6. Guld Guld SPDR Gold Shares (GLD) 5 %

Det är som sagt inte en perfekt kopia av portföljen men nära nog. Jag har även gjort följande antaganden i beräkningen:

 • Tidsperiod: 10 år
 • Startkapital: 100 000 kr
 • Inflation: 2 procent
 • Månadssparande: 1 000 kr per månad
 • Ombalansering i slutet av varje år
 • Ingen hänsyn till avgifter eller skatt

Med hjälp av ovanstående data kan man göra statistiska beräkningar som kan ge oss en hint om framtiden. Det bästa verktyget jag känner till är en så kallad Monte Carlo-simulering där man låter en dator simulera ovanstående portfölj över 10 000 olika 10 års perioder. Det ger ett statistiskt utfall som man kan räkna sannolikheter och odds på.

OBS! Den här portföljen kan användas som en rimlig uppskattning även av fondrobotarnas 60/40-portföljer. Längre ned gör jag nämligen en jämförelse av mina beräkningar med Lysas.

Förväntat värde efter 10 år med globala barnportföljen

Nedanstående graf visar slutsummans utveckling för 8 000 av 10 000 st tioårsperioder i form av olika percentiler. Det vill säga att vi visar 80 procent av alla utfall genom att vi plockar bort de 10 bästa och 10 sämsta procenten med utfall.

Slutbelopp per år utifrån Monte Carlo-simuleringen med 10, 25, 50, 75 och 90-percentilen.
Slutbelopp per år utifrån Monte Carlo-simuleringen med 10, 25, 50, 75 och 90-percentilen.

Grafen visar ett intervall där de yttersta strecken i mörkblått symboliserar den 10 och 90 percentilen. De två ljusblå strecken innanför symboliserar den 25 och 75 percentilen och den mittersta streckade linjen visar medianen eller den 50 percentilen. Percentilerna kan tolkas som att 25 percentilen innehåller de 25 procent sämsta utfallen (25 procent är mindre än 25 percentilen och 75 procent är bättre). Den 50 percentilen är värdet i mitten av alla utfall – runt den 50 percentilen finns det lika många bra som dåliga utfall.

Medianavkastningen i den 50 percentilen för dessa 10-års perioder var 8,5 procent. Det innebär att 100 000 kr i startkapital med 1 000 kr i månadssparande har vuxit över 10 år till i genomsnitt 430 000 kr. Min egen reflektion till det resultatet är att det är lite högt och inte något man kan räkna med även i fortsättningen. Men det går i linje med andras resultat för 90/10-portföljen så det är inte orealistiskt.

Nedan följer en jämförelse med Nybörjarportföljen:

Jämförelse av medianen av utfallen i Monte Carlo-simuleringen för 90/10- och 60/40-portföljerna.
Jämförelse av medianen av utfallen i Monte Carlo-simuleringen för 90/10- och 60/40-portföljerna.

Den visar tydligt hur avkastningen är högre i globala barnportföljen vilket inte är så konstigt på grund av den högre exponeringen mot aktier.

Utfall från Monte Carlo-simulationen

Nedanstående tabell visar det övergripande resultatet från simulationen. Första raden visar avkastningen i de olika percentilerna och sedan följer slutvärdet för 10 års perioderna. De sista två raderna visar ett riskmått i form av den maximala förlusten som portföljen kommer att råka ut för med 95 % sannolikhet.

Tabell 6. Utfall av Monte Carlo-simulationen
  10 percentilen 25 percentilen 50 percentilen 75 percentilen 90 percentilen
Avkastning 1,1 % 4,6 % 8,5 % 12,0 % 14,9 %
Slutvärde (ej inflation) 250 000 kr 325 000 kr 430 000 kr 556 000 kr 695 000 kr
Slutvärde (2 % inflation) 206 000 kr 265 000 kr 350 000 kr 460 000 kr 575 000 kr
Max. förlust (med månadsspar) -34,0 % -29,7 % -20,7 % -16,6 % -14,5 %
Max. förlust (utan månadsspar) -45,6 % -35,4 % -25,6 % -21,5 % -16,1 %

Jag tycker att medianvärdena i den 50 percentilen är de mest intressanta att titta på. Framförallt att medianavkastningen för alla perioderna ligger på 8.5 % till en förväntad maxförlust på -20,7 procent vid ett månadssparande och -25,6 procent utan ett månadssparande (i 95 % av alla fall). Tittar vi specifikt på avkastningen över tid så ser avkastningen ut som följer:

Tabell 7. Förväntad årlig avkastning
  1 år 5 år 10 år
10 percentilen -14,3 % -1,7 % 1,1 %
25 percentilen -1,3 % 3,3 % 4,6 %
50 percentilen 13,7 % 8,9 % 8,5 %
75 percentilen 19,1 % 13,9 % 12,0 %
90 percentilen 28,2 % 17,8 % 15,1 %

En av insikterna man kan dra från ovanstående tabell är att resultatet ”jämnar ut” sig ju fler år vi låter pengarna jobba. Det vill säga att osäkerheten kring resultatet minskar. Det kan man se t.ex. genom att spannet mellan den 10 percentilen och 90 percentilen minskar för varje år tidsperiod. Ett enskilt år är det nästan 30 procent för att minska till mindre än 10 procent över en tioårsperiod.

Tabell 8. Sannolikheten för en årlig specifik avkastning
  1 år 5 år 10 år
Större eller lika med 0.0 % 72,5 % 85,9 % 93,2 %
Större eller lika med 2.5 % 69,2 % 77,9 % 84,8 %
Större eller lika med 5.0 % 65,4 % 67,8 % 72,9 %
Större eller lika med 7.5 % 65,4 % 56,7 % 56,3 %
Större eller lika med 10.0 % 61,9 % 43,8 % 38,3 %
Större eller lika med 12.50 % 61,9 % 30,7 % 22,2 %

Ovanstående är en av de tabeller som jag tycker är mest intressant. Återigen kan man tydligt se hur avkastningen stabiliserar sig kring ungefär 7-8 procent (sannolikheterna under 7,5 procent ökar och sannolikheterna över 7,5 procent minskar).

Simuleringen visar också att sannolikheten för att man kommer sluta på plus med globalportföljen över en 10 års period är över 93,2 %. Det vill säga, på frågan som de flesta av oss är oroliga för – ”Kommer jag få tillbaka mina pengar?” – kan man svara ett betryggande ja. Även om man skulle hamna på de sista 7 procenten då man går back så kan man i värsta fall vänta ett par år till och då kryper sannolikheten ännu högre upp.

Fördelning av de simulerade portföljernas slutvärde

Nedanstående histogram visar slutbeloppet för 9 500 av de 10 000 investerade 10 års perioderna. Det vill säga vad slutade portföljerna på för ett värde efter var och en av de simulerade 10 års perioderna. På y-axeln ser du antalet portföljer som hamnade i ett visst intervall på x-axeln. T.ex. kan du dra slutsatsen att ca 200 (av 9 500) portföljer slutade i de lägsta intervallen 180 000 – 225 000 kr vilket är lägre än det man har satt in.

Histogram med andelen utfall i respektive slutbelopps-intervall.
Histogram med andelen utfall i respektive slutbelopps-intervall.

Histogrammet visar att majoriteten, nästan 350 portföljer per stapel, hamnar i intervallet 270 000 till 600 000 kr. Det är således där sannolikheten är störst att man slutar med en portfölj om 100 000 kr i startkapital och 1 000 kr i månadssparande över en 10-års period.

Fördelning av de simulerade portföljernas maxförluster

Nedanstående histogram visar maxförlusten under de olika 10 års perioderna. Histogrammet tolkas precis som det ovan. Du kan se frekvensen, det vill säga antalet utfall, på y-axeln och de olika max-förlust-intervallen på x-axeln. Vi börjar med grafen som innehåller det månatliga sparandet på 1 000 kr.

Maxförlust med månadssparande (95 % av utfallen)
Maxförlust utan månadssparande (95 % av utfallen)

Här ser vi tydligt att det är inte osannolikt med maximala förluster i storleksordningen -40 procent, även om majoriteten ser ut att hamna runt -27 och mindre. Jämför vi med samma simulering utan månadssparande ser det ut som följer:

Maxförlust utan månadssparande (95 % av utfallen)
Maxförlust utan månadssparande (95 % av utfallen)

Här ser vi en tydlig förskjutning åt vänster där förlusterna blir större. Det hänger ihop med att ett månadssparande gör att man kan få en extra skjuts uppåt i tider av återhämtning. Det är en av de viktigaste anledningarna till att jag tjatar om att månadssparande är bland det bästa man kan göra.

Jag tycker även det är tydligt med mitt återkommande påstående om att:

Under en 15 års period kommer du minst se två nedgångar om -50 procent eller mer.

Det visar simuleringen tydligt. Särskilt då den till och med bara innehåller 95 procent av alla utfall.
 Naturligtvis hänger det här också ihop med hur stor månadssparandet är i förhållande till kapitalet. 1 000 kr i månaden på en portfölj på 100 000 kr motsvarar 1 procent. Samma månadssparande på 1 000 kr på en portfölj på 10 000 000 kr, hade självklart haft en mindre effekt. 

Globala barnportföljen 2017-2018

Om vi tittar på utfallet hur det faktiskt har gått för Globala barnportföljen, så ser det ut som följer:

Faktisk utveckling för globala barnportföljen från 2017 till 2018 i förhållande till SIXRX och MSCI World.
Faktisk utveckling för globala barnportföljen från 2017 till 2018 i förhållande till SIXRX och MSCI World.

Det har onekligen gått väldigt bra även om tidsperioden är väldigt kort. Att den har slagit index handlar dock mer om tur än om skicklighet. Det som jag egentligen tycker är mest intressant är hur portföljen håller sig inom sitt ”sannolikhetsstaket” – som dessutom bara är ett 68 % sannolikhetsstaket. Ovanstående graf är en jämförelse per den siste december 2018. Om du vill se utvecklingen just nu, rekommenderar jag Nordnets tjänst Shareville (annonslänk):

Du kan prenumerera på portföljen via Shareville utan kostnad.

Förvänta dig en extrem avkastning

Även om jag i artikeln pratar om att sannolikheten är hög för en årsmedelavkastning om 7-8 procent, är det viktigt att komma ihåg den inte är jämn. Snarare tvärtom. Nedanstående bild är en illustration, inspirerad från Nordnet, som visar den svenska börsens (SIXRX) avkastning alla år mellan 1980 och 2018.

Förvänta dig INTE en jämn utveckling på 7-8 % per år…

Bilden visar tydligt att avkastningen inte är jämn på 8 % varje år. Den är snarare ganska extrem där majoriteten av år hamnar i spannet ”Mer än +30 procent”. På samma sätt finns det tre år där resultatet blev mindre än -30 procent. Däremot kommer den genomsnittliga årsmedelavkastningen vara runt 7-8 procent.

Jämförelse med värden från fondroboten Lysa

I samband med att jag uppdaterade artikeln om Nybörjarportföljen delade fondroboten Lysa med sig av sin data. Det medförde att jag kunde göra jämförande simuleringar mellan deras portfölj och min egen. Den springande frågan för mig var nämligen – ”Vad tjänar eller förlorar jag på att använda en fondrobot jämfört med att göra det själv?”

Därmed vill jag först och främst säga tack till Lysa för datan. Sedan vill jag vara tydlig med att alla simuleringar och beräkningar är mina egna och inget som Lysa därmed kan hållas till svars för. Så här såg i alla fall utfallet ut när jag hade kört Monte Carlo-simuleringen:

Tabell 9. Jämförelse av min simulering med en simulering med Lysas siffror
  Lysa simulering Min simulering
Avkastning (50 percentilen) 6,7 % 8,4 %
Slutvärde 379 000 kr 430 000 kr
Max förlust med månadsspar -26,3 % -21,3 %
Max förlust utan månadsspar -30,9 % -26,2 %

Min personliga reflektion är att jag blev förvånad över att skillnaden blev så stor i det här fallet. När vi gjorde samma simulering i avsnitt #89 kring Nybörjarportföljen blev siffrorna i princip identiska. Jag har ännu inte riktigt listat ut vad det beror på, men sannolikheten är stor att det beror på överexponeringen jag har mot Sverige och svenska investmentbolag som historiskt har gått fantastiskt bra.

Handen på hjärtat tror jag inte att min portfölj är så väsentligt mycket bättre som ovanstående siffror visar. Det är därför som jag också hellre säger att den förväntade avkastningen för en 90/10-portfölj ligger mellan 7 och 8 procent i årsmedelavkastning. Snittet av Lysa och min egen portfölj landar ju perfekt på 7,55 procent…

Faktiska utfall över en 20 års period med 90/10 hos Lysa

Lysa har även varit snälla nog att tillhandahålla historisk data där man kan se hur en Globalportfölj, det vill säga en 90/10-fördelning skulle betett sig hos dem de senaste 20 åren (Lysa har inte 20 års historik, så en del är baktest och en del är faktisk data). Denna kan ses i grafen nedan:

Utvecklingen för en 90/10-portfölj hos Lysa under de senaste 20 åren. En kombination av faktiskt och baktestad data.
Utvecklingen för en 90/10-portfölj hos Lysa under de senaste 20 åren. En kombination av faktiskt och baktestad data.

Ovan säger inte så mycket, utan det som jag tycker är mer intressant är de beräkningar man kan göra utifrån ovanstående kring:

Tabell 10. Analys av ovanstående historiska data
Medelavkastning per år 7,3 %
Medelavkastning per månad 0,61 %
Total avkastning 20 år 268 %
Maxförlust -44,5 %
Standardavvikelse (månad) 3,7 %
Standardavvikelse (år) 12,7 %
Sharpe-kvot 0,49
Value-at-risk (månad, 95 %) -5,8 %
Value-at-risk (månad, 99 %) -8,3 %
Genomsnittet av value-at-risk utanför 99 % (CVaR99%) -9,4 %

Även här landar vi på en siffra på 7,3 % på förväntad årsmedelavkastning så jag tror inte det är orimligt att räkna 7-8 procent. Maxförlusten ligger på -44,5 % vilket också går i linje med bådas simuleringar då inget månadsspar är inräknat. Sharpe-kvoten ligger lite över förväntning på 0.5. Enligt min avsnitt #61 om Sharpe-kvot så borde den ligga på ca 0.4.null

Hur mycket riskerar du av din portfölj på månadsbasis? (Value-at-risk)

De sista tre raderna är intressanta då de behandlar risken. Man använder beräkningsmodellen för ”value-at-risk” som betyder att hur mycket av min portfölj riskerar jag i genomsnitt. Tolkningen av den första value-at-risk-raden är att en enskild månad kommer en förlust i genomsnitt att vara -5,8 procent i 95 % av fallen (-3,5 för Nybörjarportföljen). Utökar vi spannet att inkludera 99 % av alla fall så ökar genomsnittet av en förlust till -8,3 procent (Nybörjarportföljen 5,3 %). Den sista raden visar vad genomsnittsförlusten är av alla fall utanför 99 % spannet.

Det vill säga att vi tittar på den där sista procenten med extremfallen och tar genomsnittet på den. Vi buntar ihop alla extremfall, som bara händer 1 gång på 100, och tar genomsnittet på dem. Då får vi att en ”genomsnittlig extremförlustmånad” hamnar på -9,4 % (5,9 %). Det är bra eftersom det ligger nära -8,3 %. Man vill nämligen inte ha en situation där det i 99 % av fallen är -9,4 % men extremfallen är -100 %.

Så man kan säga att i 95 % av fallen så riskerar du i en Global banrportfölj -5,8 % per månad av ditt investerade kapital. Sedan får man själv bedöma om det är rimligt eller inte. Tycker man att det är för mycket, då ökar man andelen räntor till mer än 10 procent men då minskar också den förväntade avkastningen. Tycker man att det är för lite, då minskar man andelen räntor. Gas och broms, precis så som vi pratade om tidigare.

Maximal förlust på en Nybörjarportfölj hos Lysa 1998-2018

Lysa tillhandahöll även följande förlustgraf för utvecklingen av en global barnportfölj hos dem. Det är en graf där man har plockat bort alla uppgångar och endast har ritat in nedgångarna.

Maximal drawdown graf för en 90/10 portfölj hos Lysa mellan 1999 och 2019.
Maximal drawdown graf för en 90/10 portfölj hos Lysa mellan 1999 och 2019.

Jag tycker den här intressant av två anledningar. För det första så visar den tydligt hela IT-bubblan (2000-2003) och finanskrisen (2007-2008) och hur portföljen betedde sig då. Här ser vi hur maxförlusten bottnade på runt -45 procent. Det är en ganska stor nedgång som för många var väldigt jobbig. Än värre var den om du inte hade de 10 procent räntefonder som är inräknade i ovan.

För skojs skull gjorde jag en jämförelse med med max-förlusten med Nybörjarportföljen med sin 60/40-fördelning:

Maximal drawdown graf för en 90/10 och en 60/40-portfölj hos Lysa mellan 1999 och 2019.

Maximal drawdown graf för en 90/10 och en 60/40-portfölj hos Lysa mellan 1999 och 2019.

Här syns tydligt hur räntefonderna agerar broms och krockkudde. Nedgången under IT-bubblan blev begränsad till -30 procent vilket var långt bättre än index som sjönk under -45 procent.

Jämförelse i siffror mellan olika fördelningar

Jag roade mig även med att jämföra olika fördelningar så att man kan få en känsla för hur det skiljer de olika portföljerna mellan:

Tabell 11. Analys av ovanstående historiska data
Fördelning aktier/räntor 20/80 60/40 90/10 100/0
Medelavkastning per år 4,4 % 6.05 % 7,3 % 7,7 %
Medelavkastning per månad 0,37 % 0.50 % 0,61 % 0,64 %
Total avkastning 20 år 139 % 214 % 268 % 284 %
Maxförlust -4,3 % -27.0 % -44,5 % -49,5 %
Standardavvikelse (månad) 0,88 % 2.39 % 3,7 % 4,1 %
Standardavvikelse (år) 3,0 % 8,28 % 12,7 % 14,2 %
Sharpe-kvot 1,1 0.61 0,49 0,47
Value-at-risk (månad, 95 %) -1,3 % -3,5 % -5,8 % -6,6 %
Value-at-risk (år, 95 %) -5,1 % -13,7 % -20,9 % -23,3 %
Value-at-risk (månad, 99 %) -1,7 % -6,1 % -8,3 % -9,3 %
Value-at-risk (år, 99 %) -7,1 % -19,3 % -29,5 % -32,9 %
Genomsnittet av value-at-risk utanför 99 % (CVaR99%, månad) -1,5 % -5,9 % -9,4 % -10,5 %

Jag tänker ovanstående tabell är intressant just utifrån hur den förväntade avkastningen varierar i förhållande till de olika riskmåtten. Jag kanske har otur när jag tänker just nu, men jag upplever det inte motiverat att gå från 90/10 till 100/0.

Jag vill återigen påpeka att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Alla ovanstående siffror bygger på historia. Värdet är inte så mycket att se det som ett facit som att se dem för att få en känsla för vad som är rimligt att förvänta sig. Det är ungefär som de tragglade med oss på tekniska högskolan – man måste alltid kunna göra ett rimligt överslag och landa inom rätt tiopotens.

Slutord, kommentar och invändning

Jag hoppas att du med den här artikeln fått lite mer kött på benen och insikt kring hur man kan tänka kring en portfölj med hög risk och hög avkastning. Mitt guldkorn från researchen är att se att antagandena håller och att det är rimligt att över tid räkna med 7-8 procent i årsmedelavkastning till rimliga riskmått.

Samtidigt vill jag även i slutdiskussionen kasta ljus på att alla inte håller med om ovanstående resonemang. Jag följer t.ex. ett nyhetsbrev från det amerikanska fondbolaget Hussman Funds. I deras nyhetsbrev från mars 2019 skriver de:

“Despite a fairly neutral near-term view, my full-cycle outlook remains very pointed. This is an obscenely overvalued market. Looking over the completion of this market cycle (perhaps 18-30 months), I continue to expect a loss in the S&P 500 approaching roughly -60%, with a negative total return for the S&P 500 over the coming 12-year horizon.”

Hussman Research, “Ground rules of existence“, Mars 2019

Det som de påstår är att även om de i skrivande stund (mars, 2019) har en neutral syn på marknaden så kan man inte räkna med en årsmedelavkastning på 7-8 procent de kommande 10 åren. Motiveringen är att värdet på den amerikanska börsen (60 % av världsindexet) är inte bara övervärderat, utan obscent övervärderat. De räknar med en korrigering på uppemot -60 % (inom ramen för våra simuleringar) och det i sin tur blir ett sänke på den kommande avkastningen.

Jag personligen tycker det är väldigt svårt att förhålla sig till sådant här. Särskilt eftersom forskningen är tydlig med att man inte kan förutsäga framtiden, något vi pratar om i avsnitt #62. Tvärtom säger studier att man i genomsnitt förlorar 2.1 procent i årsmedelavkastning på att försöka förutsäga marknadens rörelser. Särskilt eftersom man behöver ha rätt två gånger; en gång när man går in och en gång när man går ut ur marknaden.

En faktor som förbättrar oddsen är månadssparande som vi var inne på innan. En annan faktor kan vara att inte investera allt på samma gång – något som nästa veckas artikel (avsnitt #92) kommer att handla om – eller att överväga Nybörjarportföljen. Slutligen är det även här som det är så viktigt med fyra-hinkar-principen som hjälper till med den övergripande strukturen.

Slutligen vill jag säga tack för att du har läst hela den här (långa) artikeln och jag hoppas att du även i framtiden vill hänga med oss på RikaTillsammans. Prenumerera gärna på nyhetsbrevet nedan. Om du har frågor, ställ gärna de relaterade till artikeln i kommentarerna och för specifika personliga frågor rekommenderar jag ”Frågor och svar”.

Missa inte uppdateringar – prenumerera på nyhetsbrevet

Om du gillar den här artikeln, då rekommenderar jag mitt månatliga nyhetsbrev. Det är gratis och innehåller de bästa artiklarna samt tips för dig och din privatekonomi. Du kan läsa mer om nyhetsbrevet här.

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.

RikaTillsammans-workshopen

För dig som vill komma igång med ditt sparande, lära dig mer men framförallt få ett lugn, en trygghet, säkerhet och ett självförtroende i ditt sparande. Då rekommenderar jag RikaTillsammans-workshopen. Det är en heldagsutbildning där vi går genom ”Best-of-RikaTillsammans” inklusive den här artikeln. Läs mer och boka dina plats:

Relaterade artiklar

Här hittar du kompletterande information:

Låt oss hjälpas åt att bli rika tillsammans

Jag uppskattar alltid era kommentarer, många gånger lär jag mig minst lika mycket som ni. Så kommentera mer än gärna:

 • Håller du med eller håller du inte med?
 • Har jag missat något?
 • Hur tänker du själv?

Tack än en gång för att du gör det här möjligt!
Jan och Caroline


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

114 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej! Tack för bra podd och tankar om sparande. Finns det ngn anledning till att denna artikel inte har uppdaterats för 2020 års ombalanseringsförslag utan utgår från 2019?

  Vet åtminstone en bekant som börjat med globala barnportföljen och då börjat med ”fel” fördelning av guld med exempelvis Pacific P som är superdyr plus att viktningen mellan fonderna ändrades ngt.

  Kan vara bra att uppdatera om fler gör misstaget :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karl Andersson
 2. Vit pil

  Jag planerar att bosätta mig i något lågkostnadsland när jag pensionerar mig (ju förr ju bättre, i dagsläget har jag idag 3,5 miljoner och en avbetald lägenhet värderad till 2,5 miljoner). Dessutom är jag lite trött på att den svenska peson, förlåt kronan, snart bara duger som monopolpengar och skulle därför vilja ha en portfölj som är lite mer valutasäkrad. Jag tänker mig att jag då ska skippa de svenska fonderna, eller? Har någon tips på vad jag bör välja istället?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mikael Persson
 3. Vit pil

  Nu fick jag för första gången sedan jag började spara och placera via Lysa ett Mail med info om att värdet på mitt konto gått ner med 10%. Att de mailar stressar mig, även om de poängterar att det är normalt, och jag vet ju efter att ha läst detta inlägg och flera att det bästa jag kan göra är att ställa in på 90/10 och månadsspara. Att inte bry mig om upp- och nergångar utan bara fortsätta tills det vid pensionen är dags att använda pengarna. Visst är det vad hela upplägget går ut på!?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Louise
 4. Vit pil

  Vad köper en istället för SEF Independent Investmentbolag, kan som andra skrivit inte hitta den för köp? (Har avanza) och sedan undrar jag om Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A är samma som Indexnära? Hittar ingen som heter så…

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Sara T
 5. Vit pil

  Är det effektivt att ha en kort räntefond i en ISK konto? skulle inte skatten vara högre än den möjliga avkastningen?
  Tack!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Arturo
 6. Vit pil

  Hej!
  Tack för många bra artiklar och mycket klokhet som man får ta del av här!

  Nu har jag lyssnat på poddarna ett bra tag och äntligen tagit tag i att stoppa mina automatiska inbetalningar till barnspar på Handelsbanken (med höga avgifter) som jag haft sedan tidigare. Jag har istället skapat kapitalspar på Nordnet och satte mig nu för att starta månadsspar till dessa istället. Jag stötte då på ett par ”problem” som jag tacksamt skulle ta emot era tips på hur jag ”kommer runt”.

  Du skriver att förenklat sparande (3 fonder) passar månadssparande på 0-1000 kr. Jag hade tänkt spara 500 kr. Men det gick inte med den föreslagna fördelningen eftersom 100 kr var det minsta beloppet både på Spiltans räntefond och på Pacific Precious. (Vilket alltså innebär att jag måste månadsspara 2000 kr för att kunna nyttja föreslagen fördelning.) Så då undrar jag vilken fördelning som föreslås med denna lägre månadsinsättning?
  Jag har uppfattat i annan artikel att du rekommenderar ETFS Physical Swiss Gold (GZUR) istället för Pacific Precious. Jag tänkte därför lägga in denna istället men förstod då att jag inte kan månadsspara i denna utan måste köpa manuellt för varje gång. Jag är rädd att detta inte kommer bli av för min del… (gillar verkligen den automatiska strategin) Så då undrar jag vilken strategi du rekommenderar då? Ska jag kanske fortsätta med pacific precious ändå? Eller ska jag skippa guldet och lägga på någon annan andelsklass istället? (Denna frågan är lite oberoende av fråga 1 för jag har också pacific precious i mina hinkar som jag sparar i för egen räkning.)

  Supertacksam för alla kloka tankar!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Katja
 7. Vit pil

  Såg på Shareville ni gjort lite nya köp i okt, har ni viktat om eller bytt ut något? Hittar ingen artikel eller uppdatering om det?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Christian söderling
  1. Vit pil

   Nej, det är bara nysparande. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Hur stor del i % av varje?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Christian söderling
 8. Vit pil

  Hej!
  När man tittar på fondportföljsanalysen på Avanza i artikeln så står det att det är 28 fonder med i analysen…men den avancerade varianten av globala barnportföljen har ju bara 19 fonder i artikeln. Skulle vilja jämföra min egen portfölj med er version men det blir ju fel ifall det inte är samma 19 fonder med som ni skriver om i artikeln. Eller har jag missförstått någonting?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Janne
  1. Vit pil

   Det är nog faktiskt bara jag som klantat mig när jag gjorde skärmdumparna. Sorry.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 9. Vit pil

  Vad blir substitutet för Pacific Precious i den förenklade varianten?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  fernersebastian@gmail.com
  1. Vit pil

   Jag såg den också och blev själv lite fundersam.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Fredrik
 10. Vit pil

  ”Men sannolikheten är väldigt hög att jag i nästa ombalansering drar ner Plus Småbolag Sverige Index och SEB Sverige index till 7.5 procent var och lägger på de extra 5 procenten på Länsförsäkringarfonden”

  ”Länsförsäkringarfonden”, menar du att öka ”Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära” från 5 till 10%. Eller Global Indexnära till 35%. Säkert en dum fråga men :)

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Anders Arvidsson
 11. Vit pil

  Hej,

  Håller på att sätta ihop ett barnsparande till min son och tänker använda Globala barnportföljen som grund. Jag vill ha med en globalfond som investerar i investmentbolag.
  Jag ser att du valt SEF independent investmentbolag som har nästa 45% av innehavet i Sverige och 30 % i USA. Som jag har förstått det är tanken att den ska vara en del globala aktierna? Är inte viktningen mot Sverige lite väl stor?
  Jag har tittat på Spiltan Global investmentbolag som jag tycker speglar världsbörsen bättre och dessutom är billigare. Är det något jag missat?

  Tack för en fantastisk blogg och jag stöder er mer än gärna via Patreon

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jens Olsson
  1. Vit pil

   Hej.
   Jag ser att ni tidigare ställt frågan (men inte fått någon återkoppling) om inte Spiltan Global Invest är ett bättre alternativ än SEF independent investmentbolag i den globala barnportföljen. I min mening är det så då den är billigare och mindre exponering mot Sverige, hur ser ni på dessa båda alternativ?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Håkan
 12. Vit pil

  Hej.

  Ska man fortfarande investera i ”SEF Independent Investmentbolag” dvs. ”SEF – Investmentbolagsfond A” som den verkar heta idag? Avgiften är mycket hög, 0.9% enligt avanza, vilket gör den till den dyraste investeringen jag har på avanza i min barnportfölj. Gick avgiften upp när de bytte namn?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mattias Perkiö Kato
 13. Vit pil

  Hej! Sparar just nu i Avanza enligt globala portföljen, dock inte ändrat till årets version som även innefattar 5% guld. Är sugen på att förenkla och testa Lysa istället. Går det att investera i guld även i Lysa? Om inte bör jag då ställa in fondroboten på 90/10 eller 85/15 för att bäst efterfölja globala portföljen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Per
  1. Vit pil

   Hej Per!

   Tyvärr går det inte att investera i guld via Lysa.
   Skulle säga att du kan fortsätta med 90/10 om du inte ska ha med guld i portföljen, räntor är inte samma sak som guld och då tycker jag att man hellre har en större del aktiefonder i en sådan långsiktig portfölj.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 14. Vit pil

  ISK eller KF ?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Peter
  1. Vit pil

   Hej Peter!

   Skulle säga ISK i alla fall förutom om du har innehav i utländska bolag som ger utdelning eller sparar till något barn, vid dessa tillfällen säger jag KF.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 15. Vit pil

  Hej. Jag är relativt ny med att spara i fonder & försöker lära mig så mycket jag kan. Har startat en fondportfölj på Avanza som innehåller 80% Avanza global, 10 % spiltan aktiefond investmentbolag & 10 % spiltan räntefond. Ska ja fortsätta med den eller ska ja skippa någon utav spiltan fonderna & bara satsa på Avanza global? Tack för en bra blogg & podd:)
  Mvh Viktor

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Viktor
  1. Vit pil

   Hej Viktor!

   Beror såklart på om du vill ha en 90/10 eller en 100/0 portfölj, eftersom om du lägger över dom 10% från spiltan räntefond till avanza global så ändrar du just detta.

   Att ha 10% i Spiltan Aktiefond Investmentbolag är verkligen inget fel, det ger dig lite mer exponering mot Sverige än genom endast Avanza global. Du skulle även kunna lägga 10% i t.ex Avanza Emerging Markets för att ge dig lite exponering mot tillväxtmarknader.

   Så ser inget fel med portföljen!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 16. Vit pil

  Hej, tack för en bra sida ! Kikar här titt som tätt :)

  Min dotter har en fondportfölj där dessa är bestående:

  SEB Sverige Indexfond
  Amf Aktiefond Småbolag
  DNB Europa indeks
  Avanza Global
  Avanza Emerging Markets

  Inga räntor/obligationer får ta plats idag, horistonen ligger på +20 år men jag vill täcka allt till låga avgifter.

  /Jesper

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jesper
 17. Vit pil

  Hej Jan. Den här artikeln använde jag och återgår jag till mest när jag funderar och känner jag vill göra ändringar på min portfölj. Jag förstår att det är lite ovanligt läge just nu men nu fonden pacific precious avrådes ordentligt (av bra anledningar) finns det en risk att våra bloggläsare ändå börjar investera där när de bara läser genom det här referensinlägget.

  Förmodligen är det samma sak för nybörjarportföljen. Tänker du anpassa texten nu du också har gått ut med en extra-film precis om detta ämne? Kanske vore bra fast jag förstår det blir lite extrajobb.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Adde
 18. Vit pil

  Med tanke på handelsläget mellan USA och Kina, bör man ha kvar Robur Access Asien i sin portfölj ?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Cecilia
  1. Vit pil

   Ja, absolut. I efterhand kommer det inte ens synas i kurvan.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 19. Vit pil

  Hej,
  Intressant! Jag själv tycker personligen att 20 fonder är på tok för mycket i en portfölj. Jag ha en nordisk portfölj med 5 fonder och en global med 5 fonder, vid fler fonder så blir det ofta bara kaka på kaka och det överlappar med innehav hej vilt. Som min nordiska har jag tex valt :

  Storbolag Norden
  Småbolag Sverige
  Småbolag norden
  Norgefond
  Finlandsfond

  Jag kör på aktivt förvaltade fonder, något dyrare men det är något jag själv uppskattar och det gör att jag själv får utvärdera fonden efter ett par till 3 år.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jesper
 20. Vit pil

  Jag tänkte enligt det jag läst mig till i bloggen öppna två konton hos Lysa då jag vill göra så lite som möjligt själv. På det ena kontot ska jag spara till mitt barn på 4 år och där har jag ett startkapital på nästa 200 000kr (barnförsäkringspengar). På det andra kontot tänkte jag spara till pensionen och har väl egentligen inget startkapital att prata om. Jag har ju lång tidshorisont på båda kontona så jag tänkte fördelning 90/10, men jag undrar hur mycket man helst ska månadsspara för att det ska fungera så enkelt och automatiserat som möjligt? Räcker det med 500kr i månaden eller bör det vara minst 1000kr per konto och månad? Har inte möjlighet att spara så mycket då jag måste ha mycket kapital tillgängligt då jag helt saknar buffert…

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Louise
  1. Vit pil

   Jag har liknande funderingar och vore tacksam om någon kunde svara en oinsatt :) undrar också hur man ska tänka när det börjar närma sig den tidpunkt man tänkt använda pengarna?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Carro
 21. Vit pil

  Det går inte att köpa SEF investmentbolag i Avanza, vad ska man ersätta den med?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  John
  1. Vit pil

   Hej John!

   Fonden håller på att flyttas från Independent till EME-partner, så kommer se ut som att den är otillgänglig ett litet tag.
   Däremot så kommer den finnas i samma form och samma förvaltare efter flytten, så finns ingen anledning att byta.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 22. Vit pil

  Hur gör man nu när SEF inte går att köpa längre? Vilken ersätter man den med?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Filip
 23. Vit pil

  Tack för en lång och mycket innehållsrik artikel. Keep it up!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Eklund Anders
 24. Vit pil

  Hej Jan, vad säger du om nya ”Avanza Emerging Markets” för tillväxtmarknader?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Caesar Marealle
  1. Vit pil

   Hej Caesar!

   Avanza Emerging Marketsär just nu det billigaste alternativet för att komma åt tillväxtmarknader, så se gärna den som ett alternativ till Swedbank Robur Access Asien och LF Global Indexnära.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 25. Vit pil

  Hej. Jag och min fru har sparat till vår son sen han föddes. Har följt dina råd sen 2016 och det har gått mycket bra ca 13 % upp. Har dock haft fördelning 60 – 40 (aktiefonder / räntefonder) och har nu börjat fundera på att dra ner ränteandel till ?? Ja vad tycker du att jag ska dra ner den till. Grabben är 12 nu och kommer väl flytta hemifrån om ca 8 – 10 år. Är 8 år tillräckligt långt tid för att dra ner till 90 – 10? Eller är det bättre att köra 80 – 20. Jag antar att ditt svar blir att det beror på hur mycket risk vi vill ta. Men jag tänkte på själva tidshorisonten, har du nåt råd?

  MVH
  Pierre

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Pierre
  1. Vit pil

   Hej Pierre!

   Det är lite som du säger, att tidshorisonten och hur benägen man är med risk som får bestämma.
   Om det är 8-10 år som pengarna ska användas, så tycker iaf jag att det vore bra att börja med en 90/10 för att sedan sänka andel aktiefonder med 10% per år.

   Däremot så kan du fundera på om din son verkligen ska använda hela summan när han flyttar hemifrån och även fundera på vad pengarna ska vara till? Om pengarna ska vara till ett bostadsköp så kanske det inte sker direkt din son flyttar hemifrån? Isåfall hade ni kunnat ha lite högre risk en längre tid för att få mer avkastning på pengarna.
   Det är självklart svårt att ge råd angående risk, ni får känna lite själva vad pengarna ska vara till och när dom kan tänkas användas och utgå ifrån det!

   Hoppas detta hjälpte lite!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 26. Vit pil

  En sak man måste tänka på är månadsinsättningen i förhållande till den totala investeringen. Skulle man ha 100 kr i månadsinsättning och 100 000 investerat så skulle det se lite annorlunda ut i hur månadsinsättningen parerar för upp- och nedgångar.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jopp
  1. Vit pil

   @Jopp, inte om fördelningen i portföljen är samma som den man vill ha samt att beloppet man sätter in fördelas i samma förhållande. Gör man inte det blir det tokigt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Indexpatronen
 27. Vit pil

  Hej!
  Stort tack för bra youtube-avsnitt och en grymt bra sida.
  En fråga om om ombalanseringens effekter med en fondrobot just i börsnedgång och uppgång,
  Jag och min fru är också kunder till Lysa, och en fördel med fonrobotarna som triggade mig i dessa lite osäkra tider är den automatiska ombalansering de gör om protföljen avviker för mycket gentemot målfördelningen. Lysa agerar automatiskt vid avvikelser på över +/- 3% efter några dagar, samt gör även justeringar vid månadsinsättningar så att din portföljens allokering rör sig mot målet. Jag har inte räknat på det, men om Lysa exempelvis existerat i 20 år så skulle väl det påverkat avkastningen positivt? Eller bakade du in det i din simulering av det historiska utfallet i det här avsnittet?
  Likaså så kan man anta att en någorlunda intresserad privatsparare ombalanserar sin portfölj, säg årligen.

  Hur ser du på detta?
  Med vänlig hälsning, Per

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Per
 28. Vit pil

  Kanske en dum fråga men skulle bli glad om någon vill hjälpa mig i min tanke.

  Om man i syfte att jämföra sin 90/10 portfölj på avanza mot en 90/10 hos Lysa. Måste det då vara lika stor startsumma och månadssparande för att jämförelsen ska vara rättvis?

  Jag tänker att Lysa måste anpassa utifrån en lägre summa? På samma sätt som jag kommer justera den rekommenderade portföljen något då jag går in med ca 25 000 istället för de rekommenderade ”ca” 50 000.

  Tack på förhand :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Leo
  1. Vit pil

   Leo,

   Nej, startsummorna behöver inte vara lika så länge du vill jämföra avkastning i procent. Om du vill jämföra i absoluta tal måste naturligtvis startsumman vara densamma.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Indexpatronen
 29. Vit pil

  Har någon kollat på Classier Hedge-strategin och jämfört med detta?
  Kräver lite tätare ombalansering av portföljen förvisso men kanske ett alternativ för den semi-aktive.
  Vore intressant om man kunde jämföra tex 90-10 mot Classier Hedge strategin.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Niklas Hermansson
 30. Vit pil

  @Karl, i PPM är det bara AP7 Såfa som gäller tycker jag.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Indexpatronen
 31. Vit pil

  @Indexpatronen
  I see. Jag loggade precis in på pensionsmyndigheten och ja det ser ut som att jag byta ut AP7 Såfa, dock låter det som att den gör exakt samma sak som barnportföljen. Att den köper främst Aktie index fonder men balanserar automatiskt om till mer räntor när man blir äldre. Den har ju läge avgift än t ex länsförsäkringar Global Indexnära dessutom.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
 32. Vit pil

  @Karl

  Mitt åt. ITP1 ger möjlighet att placera HELA premien som man vill, jag har för mig att det var annorlunda. Oavsett skulle jag ligga kvar i 100% SPP Aktiefond Global ändå. Jag resonerar själv som så att jag ”replikerar” AP7 Såfa (både privat och tjänstepension) vilket innebär att överallt jag kan kör jag 100% global aktiefond och när jag blir runt 57-58 börjar jag växla över och lägga in lite ränta, kanske 5% eller så och kanske landar i 60/40 eller så när jag går i pension.

  Det är ju så att entrélösningen hos SPP har inte några räntor utan bara aktier.

  Tänk på att du har ett månadssparande som fyller på hela tiden och du kommer automatiskt alltid köpa varje månad även om börsen går upp eller ner.

  I iTP-avtalen har SPP en avgift på 0,15% för deras globalfond och den följer MSCI All Country World Index som har Asien och tillväxt osckå.

  Mitt privata pensionsspar har jag hos Avanza i 100% Avanza Global.

  Min ”investeringsfilosofi” är att hitta den billigaste globala indexfonden man kan. Alla håller inte med mig i det och jag har inga som helst bevis för att det är bättre eller sämre än andra portföljer.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Indexpatronen
 33. Vit pil

  @Indexpatronen

  Jag har ITP1. Lite osäker på vad du menar med den del som MÅSTE läggas i traditionell förvaltning. Där kör jag AP7 SÅFA tror jag den heter…

  Men det låter ju vettigt det du säger, att man kan se den som de 10% som agerar räntor. Då kanske jag behåller 100% i SPP Aktiefond Global.

  Då är ju frågan dock fortfarande om jag ska spara ”privat” till pensionen och i så fall vilken fördelning man ska ha i den.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
 34. Vit pil

  @Malin, @Karl:
  Jag kan inte svara till era kommentarer, så det får bli så här.

  Jag har ITP2 med ITPK och min fru har ITP1. För den del som MÅSTE läggas i traditionell förvaltning har vi båda valt Alecta. För den del som man får välja så har vi lagt allt hos SPP och där har vi valt att placera hela premien i SPP Aktiefond Global. Det är en bra bred global indexfond fond som är ordentligt rabatterad. Vi har inte kompletterat med räntor eftersom stora delar av innehavet i den traditionella delen är placerat i räntor och vi ser de två delarna som en och då går räntor bort.

  De kollektivt avtalade tjänstepensionerna går inte att flytta till Avanza. De tjänstepensionslösningar som privata arbetsgivare väljer kan ge möjlighet att flytta till Avanza. Kolla med din arbetsgivare.

  Generellt sett tycker jag man ska välja den förvaltare som har en bred global indexfond som kostar under 0,40%.

  Hoppas ni kan se detta svar.

  @Jan; Jag kan inte i Safari på Mac klicka på ’Svara’ på en kommentar på denna sida.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Indexpatronen
 35. Vit pil

  Hej, tack för en bra och inspirerande blogg!
  Ursäkta min nybörjarfråga…

  Jag är inne på samma fråga som Karl nedan, ang. Tjänstepensionen. Jag har itp 1. Fondförsäkringsbolag har inte (mig veterligen, blir gärna upplyst över vilket bolag jag bör välja för att få fler placeringsmöjligheter) så många val man kan göra för placering av sina tjänstepensionspengar för fondförsäkringsandelen. Har idag Swedbank fondförsäkring, kan välja ca 10 bolag där generation itp 1 är förvalt.

  Har du Jan er tjänstepension på avanza? För mig jag hört det i något poddavsnitt, oklart vilket. Eller är det endast det privata pensionssparandet som går att få ”total” valfrihet på, dvs. Bygga en 90/10 global barnportfölj med tex. 10 rekommenderade fonder?
  Vänligen Malin

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Malin
 36. Vit pil

  Idag har jag min tjänstepension hos SPP och kör 100% på SPP Aktiefond Global. SPP har inte så stort urval och den verkade hyfsad. Jag är bara 25 och tänker att det kanske vore vettig att slänga in en räntefond på 10% också. Min fråga lyder då, vilken bör jag välja? Tog en screenshot på vad som finns. https://imgur.com/a/MFp7TwU

  Jag undrar även om det är vettigt att jag börjar spara lite privat till pensionen eller det är kanske tidigt? Tänker att 200kr i månaden blir ju rätt mycket över tid.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
 37. Vit pil

  Vad har du använt för program för att göra Monte Carlo simuleringarna? Jag skulle vilja göra egna.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Hooloovoo
 38. Vit pil

  Kul med uppdatering av portföljen, tar till mig en hel del tankar till min egen portfölj!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  10årsplanen
 39. Vit pil

  Martin, det är bara kinesiska A-aktier som läggs till i flera av MSCI indexen. Det i sig ökar andelen Kina väldigt lite. Och eftersom Globalfondernas (Avanza Global, LF Global indexnära) innehav av Kina är idag närmast obefintlig, så kommer den här ökningen av Kina inte ha någon påverkan alls på dem. På tillväxtmarknads- och Asienfonder kommer ökningen att bli lite större, men den blir ändå bara marginell.

  https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/03/05/kinesisk-aktierevolution-styr-om-flodena.html

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tale
 40. Vit pil

  Hej,

  Tack för ditt gedigna arbete och för inspiration.

  Jag undrar hur portföljen påverkas av de förändringar som stegvis i år sker i flera av de större globala indexen då främst Kina men jag tror även övriga Asien samt Tillväxtmarknader får större vikt i dessa.
  Kommer förändringen leda till att Access Asien och LF Tillväxtmarknad Indexnära blir överflödiga då du får tillräckligt stor exponering mot dessa marknader genom LF Global Indexnära? Skulle ju i så fall innebära att man ökar på globalfonden med de 10 % som ligger i de andra båda fonderna idag och sänker snittavgiften (om än marginellt).

  Tack på förhand!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin
 41. Vit pil

  Jan, en elegant presentation!

  Det finns lite mer Sverige i dina portföljer (rek. o avanc.) än du brukar själv rekommendera (10-20%). Jag antar att det beror på att du sätter stor tilltro till de svenska investmentbolagen.
  Du brukar poängtera att dina portföljer är inte bättre än Lysas, men du har inte reflekterat över att de verkar ha lite mindre risk (kanske beror det på guld).

  Intressant med ditt påstående att den här portföljen borde gå bättre än MSCI World-index. Det finns ju flera fonder som följer detta index, så den som lever länge nog får se.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tale
 42. Vit pil

  Jan, i GB-portföljens enklaste form, en globalfond och en räntefond, så har du Spiltans korta räntefond. Varför inte AMF:s långa, eller annan lång (7-10 år)? Sparhorisonten är ju +10 år och då borde man väl använda en lång räntefond, eller tänker jag fel?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Indexpatronen
  1. Vit pil

   Hmm…. Jag har inte tänkt på det sättet. Det har du nog faktiskt rätt i. Eller åtminstone en global mix av räntefonder typ AMF Räntefond Mix. Jag tänkte nog mest att man ville ha en bra och ”säker” räntefond. Ska verkligen överväga ett byte. Tack Indexpatronen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Ja, Mix kan vara ett alternativ. På Avanza kan man månadsspara både AMF Lång och Mix från 50:- och då kan man spara i Globala Barn 90/10 (i sin enklaste form) på 500:-; 90% Avanza Global (450:-) och 10% AMF Räntefond Mix (50:-). Du kan väl ta med detta när du gör uppdateringen på Globala Barnportföljen snart (du nämnde i senaste podden att det var dags för det;-)).

    Tack på förhand!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Indexpatronen
 43. Vit pil

  Hej!

  AMF Aktiefond Småbolag kan vara ett alternativ för den som inte kan köpa XACT/PLUS svenska småbolag. Fonden har en produktavgift på 0,44% och är en aktivt förvaltad fond som försöker jämför sig med Carnegie Small Cap Return Sweden. Den här fonden finns t.ex. hos Länsförsäkringar (om man som jag sparar där). Den kostar lika mycket som PLUS. Jag tycker den verkar följa sitt jämförelseindex fint.

  @Jan; kan du inte kolla om det faktiskt är ett alternativ för de som inte kan ta XACT/PLUS?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Indexpatronen
 44. Vit pil

  Önskar få förtydligat hur man ska göra ifall man inte når upp till minimibeloppen om 100 kr vid månadssparande. I den rekommenderade barnportföljen 2019 så är det 10 fonder. Om man inte når upp till 100 kr i varje av dessa 10 fonder, ska man då istället välja den förenklade varianten på 4 fonder? Detta även om ens totala sparande är mellan 1000-2000 kr?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
 45. Vit pil

  Ok tack. Men i vilka lägen är det bra med flera globala indexfonder i samma portfölj? Såg någonstans på denna siten att man aldrig bara ska ha en.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Isåfall så ska det vara globala indexfonder som följer olika index.
   Till exempel så kan du ha en som följer ”MSCI World”, ca 2000 större bolag över hela världen och en annan som följer ”MSCI World Small Cap Select Global Norms & Criteria Index”, denna innehåller också ca 2000 bolag som är lite mindre.

   Isåfall blir det en diversifiering mellan bolagsstorlekar, men att ha två fonder som följer samma index ger ingenting.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 46. Vit pil

  Är det ok att bara välja en enda global indexfond eller rekommenderar du att man har flera?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Hej Johan!

   Absolut kan du bara välja en Globalfond, detta ger dig en bra riskspridning.
   Så om det är endast en fond du ska investera i så är det en global indexfond jag skulle rekommendera.

   Sedan kan du komplettera vidare senare om du vill utveckla din portfölj!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 47. Vit pil

  Hej! Kommer du Jan att uppdatera fondlistan nu i Januari? Såg att senaste uppdateringen var 29/1 2018. Jag ska komma igång med sparande nu i KF och väntar därför in en uppdatering.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
 48. Vit pil

  Hej! Hur skaffar man XACT Svenska Småbolag, jag hittar den inte i Nordnets fondlista. Måste jag öppna ett nytt konto för ETF:er? Sparar till sonen och vill helst ha alla hans pengar på samma konto.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Emma
 49. Vit pil

  Hej Jan! Tack för en bra blogg.

  Jag tänkte investera i denna portfölj men har en annan sedan 1 år tillbaka. Ska jag sälja av den för att sedan investera i globala barnportföljen? Hur ska jag gå tillväga?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jespher
 50. Vit pil

  Jag hittar inte Öhman realobligationsfond på avanza. Har den ett annat namn?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sara
 51. Vit pil

  Hej Jan! Tack för en bra och intressant blogg.

  Säg att jag använder denna portfölj för att spara till pension och har en tidshorisont på 30 år. Hur vet jag när jag behöver börja justera fördelningen för att öka upp räntefonder, och vilken takt ska man tänka sig använda? Förstår jag det rätt som att ifall jag planerar gå i pension vid 55 år då ska jag vid 45 års ålder reducera fördelningen med 10% per år? Dvs år 46 så blir det 80/20, år 47 blir det 70/30.

  Adde

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Adde
  1. Vit pil

   Hej!

   Ja, att tänka 10% aktieexponering per antal år man har till pensionen är en tumregel som talas om på denna blogg. Så om planen är pension vid 55 låter det helt rätt. Sen kan man också ställa sig frågan om man inte vill fortsätta investera även om man gått i pension, vi lever ju längre och längre och får därmed desto längre investeringshorisont för livet.

   Elin

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Elin Agorelius
 52. Vit pil

  Hej, det finns säkert en enkel förklaring till min fråga men jag måste ställa den för att förstå.

  Jag tänker fördela mitt startkapital på 5000kr och månadsspara 300kr på följande:

  Länsförsäkringar Global Indexnära – 90 procent
  Spiltan Räntefond Sverige – 10 procent

  Jag undrar hur jag ska månadsspara på Spiltan då minsta belopp är 100kr?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Anders.P
  1. Vit pil

   Så som många gör om de månadssparar en summa som inte matchar minsta sparbelopp att de sätter in i den fond det inte ”räcker till” inte månadsvis utan när det blivit den summa man kan sätta in.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Elin Agorelius
 53. Vit pil

  Hej, förlåt för nybörjarfråga, men med det här;

  Länsförsäkringar Global Indexnära – 70 procent
  Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära – 10 procent
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag – 10 procent
  Spiltan Räntefond Sverige – 10 procent

  Om man sparar 1000/mån tex, menas det då att man ska spara 70% av dom i den första fonden osv?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Ja, precis. Lycka till med sparandet!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 54. Vit pil

  Hej! Jag och en vän talade om pensionspar här om dagen, handelsbanken hade föreslagit ”Handelsbanken Pension 80 Aktiv” till hennes pensionssparande. Jag blir minst sagt skeptisk, då fondpaketet innebär 1.25% förvaltningsavgift och innehavet är till 90% Handelsbankens egna fonder. Samtidigt har den 5 i morningstarrating och följer MSCI World index (+140% sedan 2006)

  För egen del gillar jag, precis som ni föreslår, att plocka ihop en egen portfölj och balansera den en gång per år och eventuellt byta ut fonder. Men jag tror inte hon själv vill ”förvalta” sitt pensionsspar på det viset.

  Hon är 31 år, inte intresserad av ekonomi och vill bara göra ett strategiskt val just nu och sedan inte tänka på det så mycket. Kan Avanza auto 6 vara ett bättre val för henne, med tanke på att deras förvaltningsavgift av 0,5% och bredare spridning av olika fonder än ”Handelbanken Pension 80 aktiv”?

  Jag kan inte med gott samvete rekommendera det ena eller andra, utan bara presentera olika aspekter och information. Har ni något råd till min vän?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ronnie
  1. Vit pil

   Jag skulle rekommendera Lysa i det fallet faktiskt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 55. Vit pil

  Om du hade skippat räntefonderna, vart hade du fördelat dom 10%?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Isak
  1. Vit pil

   Haha, jag hade inte skippat dem. :-) Men, om jag nu skulle bli tvingad under diverse hot, då skulle jag ökat de andra fonderna i samma grad.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 56. Vit pil

  Hej!

  Jag undrar detta med att även ha räntefonder i sin portfölj trots att man vill spara på mer än 10 års sikt.

  Du skriver att det är bra att ha 10 procent i räntefonder som en krockkudde. Det jag undrar i är om det i så fall verkligen räcker med 10 procent om det just är en krockkudde man vill ha. Hur resonerar du mer exakt? Bygger du detta på någon mer matematisk uträkning?

  10 procent känns spontant ganska lite om man är rädd för stora nedgångar och man vill gardera sig. Om ens portfölj ändå skulle gå ner säg 50 procent så undrar jag vad 10 procent i räntefonder egentligen gör för skillnad. Eftersom det ändå är lång sikt vi pratar om (minst 10 år) så undrar jag varför man inte ska lägga 100 procent i olika aktiefonder istället.

  Berätta gärna lite mer hur du resonerar kring detta. Jag har läst dina artiklar men hittar inte en djupare förklaring och jag skulle gärna vilja förstå 😊.

  Mvh Kristina

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kristina
  1. Vit pil

   Jag kommer att återkomma med en artikel på ämnet snart. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Försökt hitta denna artikel då jag funderar i samam banor. Dock finner jag inte artikeln??

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tommy Staffansson
 57. Vit pil

  Hej,

  Undrar om jag förstått det mest fundamentala och det är målfördelningen. Om man nu kan spara 1000 kr per månad och målfördelningen är 30% i en global fond. Innebär det att man ska lägga 300 kr där på månadsbasis?

  Vad händer, t.ex. som Öhman Realobligationsfond där man måste lägga 1000 kr och inte kan lägga så mycket?

  Mvh,
  Johan

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Ja, det låter rätt. Om du inte kan lägga så mycket i de andra fonderna per månad, skippa dem i månadssparandet, sedan balanserar du om en till två gånger om året. Det gör absolut ingenting att målfördelningen inte är exakt hela tiden (vilken den för övrigt aldrig kommer att vara).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 58. Vit pil

  Hej!

  Tack för en riktigt intressant blogg och podd.

  Jag tänkte hänga på den globala barnportföljen men har en fråga.

  Jag tänkte börja med att spara 2500 kr i månaden, men det blir svårt med den rekommenderade fördelningen. 5 % av ”Öhman Realobligationsfond” blir bara 125 kr och fonden har minimum på 200 kr. Är det någon som har något tips, bör jag välja en annan fond?

  Tack på förhand!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Julia
  1. Vit pil

   Skippa den så länge och balansera in i den 1-2 gånger på år, t.ex. vid midsommar och nyår. Månadssparandet gör ofta bara en skillnad på marginalen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Vad menas med ”balansera in den 1-2ggr/år” Hur gör man det?

   Mvh

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Fredrik
 59. Vit pil

  Hej,

  jag överväger att investera premiepensionen enligt ovan modell. På Pensionsmyndigheten finns dock inte alla alternativ som nämns ovan. Varken Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära, Swedbank Robur Penningmarknadsfond eller AMF Räntefond Låg. Några specifika förslag på hur man kan välja att investera i de fonder som är tillgängliga på Pensionsmyndigheten?

  Vänligen

  /Omid

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Omid
 60. Vit pil

  Förstår inte hur det kan bli ett månadssparande på 200kr om man fördelar 90/10 eftersom båda har minsta insättning på 100kr. Har du tips på hur jag kan fördela annorlunda? Vill sätta in ungefär 500kr/månaden nu i början.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Rebecca
  1. Vit pil

   Ta en så bred fond som möjligt initialt (läs: globalfond), så kan du balansera om senare under året.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 61. Vit pil

  Hej Jan!

  Håller på att se över min tjänstepension och tänkte använda mig av globala barnportföljen för detta. Jag tänkte flytta pengarna till Länsförsäkringar då de inte går att flytta till varken Avanza eller Nordnet. Problemet är att jag är osäker på kort räntefonds alternativ. Vad tror du om att välja Länsförsäkringar Kort Räntefond som alternativ till swedbank eller spiltan? Tack på förhand! :)

  Mvh Lina

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lina
 62. Vit pil

  Hej Jan!

  Jag vill först tacka för en toppenblogg! Jag undrar om man kan välja att ha enbart Länsförsäkringar global indexnära i barnportföljen och då höja den till 60% och därmed skippa SPP fonden helt. De övriga fonderna planerar jag att köpa enligt dina rekommendationer. Anledningen är att jag köpt på mig stora fondandelar av Länsförsäkringar och att det därmed skulle bli för dyrt att balansera upp allt enligt din modell.

  Tack på förhand!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lina
  1. Vit pil

   Ja, självklart går det. Lycka till med sparandet!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 63. Vit pil

  Hej!
  Jag har valt att spara i barnportfölj i Avanza då jag redan har mina sparkonton där. Problemet är att Nordnet Superfonden Sverige inte finns med där. Kan du rekommendera ett alternativ för de 10 procenten? Jag är rädd att jag inte har någon erfarenhet alls!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tilly
  1. Vit pil

   Ja, då kan du köra t.ex. Avanza Zero som inte är exakt samma, men ganska jämförbar. Den är också utan avgifter.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 64. Vit pil

  Hej! Tack för en bra blogg. Jag håller på att sätta ihop min egna ”globala barnportfölj” enligt rekommendationen med åtta olika indexfonder.

  Jag har en fråga kring avgifterna i ”Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära”. Här är förvaltningsavgiften 0,4 % och total årlig avgift 0,47 %. Det är en ganska hög avgift jämfört med de andra rekommenderade fonderna i portföljen. Tycker ni att fonden fortfarande är värd sin avgift?

  Jag funderar på att avstå att investera 5 % i ”Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära” och istället lägga 10% (rekommendation 5%) i Swedbank Robur Access Asien.

  Hur tänker ni kring detta? Hur olika är fonderna?

  Tack!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anton
  1. Vit pil

   Hej Anton,

   Tack för din kommentar och för att du läser på bloggen, men det är bättre att du ställer frågan i:

   Där får du svar även av andra läsare som inte hittar till den här kommentaren. :-)

   Hälsningar,
   Jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 65. Vit pil

  Nu sparar jag 2000 kr/månad exakt enligt din rekommenderade fördelning på åtta indexfonder. Jag följer dig även på Shareville. Kommer du att uppdatera när (om) du byter ut några fonder, så att det är lätt att följa med? Mvh

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ia Hedberg
  1. Vit pil

   Ja, det kommer jag absolut. Sannolikt lär det inte hända något fram till årsskiften 2017/18.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 66. Vit pil

  Hej!

  Då vi har startat upp vår kapitalförsäkring barn på Swedbank är valet av fonder lite mer begränsat och val av fonder har även styrts av förvaltningsavgiften. Portföljen idag ser ut som följer:

  Swedbank Robur Access Global 30%
  SPP Aktiefond Global 30%
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10%
  Swedbank Rubur Access Sverige 10%
  Swedbank Robur Penninsmarknadsfond 5%
  SPP Oligationsfonnd 5%
  Swedbank Robur Access Mix 5%
  Swedbank Robur Access Asien 5%

  Förstår att du inte kan kommentera var och en av fonderna men jag undrar om du tycker att vårt val av fonder stämmer ganska bra överrens med globala barnportföljen med 8 indexfonder som du rekommenderar. Eller är det något som jag skulle behöva byta ut? Sparandet är på 1050kr i månaden och minst 20 år framöver med ett kapital i dagsläget på 15 000kr.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lena
 67. Vit pil

  Hej.

  Jag har satt upp sparande till mina 4 fonder till mina 4 barn enligt ditt förslag med undantag av Nordnet fonderna då jag har Avanza. Jag fri-körde lite med de 7,5% i Swedbank Robur Ny Teknik istället.

  Men, jag har 4 barn och inte möjlighet att sätta undan 1200-1500 var i månaden, snararare 3-500.- var, detta presenterar ett problem när månadssparande skall sättas upp då fonderna i regel har minst 50-200 i minimumgräns.

  Jag tycker sådant här är väldigt tråkigt och vill helst automatisera hela processen.
  hur borde jag sätta upp månadssparandet?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Då skulle jag säga att börja i de breda globalfonderna och så kan man balansera om 1-2 gånger om året. Det är inga problem! :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 68. Vit pil

  Hej! Ditt förslag på globala barnfonden med 2 fonder kan inte bli 200 kr/månad om den ska fördelas 10% och 90%. Båda fonder kräver minst 100 kr. Så 10% av 200 kr räcker inte till Swedbank Robur Penningmarknad. Minsta möjliga sparande per månad måste ju vara 1000 kr…

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Hanna
 69. Vit pil

  Om man har en sparande som är ojämnt, som i mitt fall 2400 kr/mån hur lägger man rent praktiskt upp det? Jag förstår det som om att man kan spara minst 100 kr i varje fond.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Gustav Johansson
 70. Vit pil

  ”Så den globala barnportföljen på ett långt perspektiv kan man argumentera för är bättre än ett bankkonto som dessutom drabbas hårt av inflation.”

  Påverkas inte alla pengar av inflation?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kramer
  1. Vit pil

   Jo, det gör de. Men många företag kan kompensera för inflation genom att öka priset på sina produkter.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson