Schablonskatt på fondkonto?

Jag har förstått det så att man betalar schablonskatt på ISK, men inte på fonder som man har på fondkonton. Är det inkorrekt? Skatteverket har tagit schablonskatt på både ISK behållningar och fondkonto…

Det stämmer att du inte betalar schablonskatt på en fonddepå. Däremot betalar du skatt på alla försäljningar (om du gjort vinst). Om du till exempel har fonder eller aktier som lämnar utdelning så skattar du på utdelningen.

Nja, du betalar skatt för schablonintäkt på depå.

"Schablonintäkten ska redovisas som inkomst av kapital och den beräknas till 0,4 % av värdet av fondandelarna vid årets ingång.

För en fysisk person innebär detta att den faktiska skatten blir 0,12 % (0,4 * 30 %) av värdet på fondandelarna vid ingången av året."

https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/vardepapper/privatvardepapperfaq/schablonintaktpafondandelarvadardet.5.133ff59513d6f9ee2eb3682.html

Jaha, dethade jag helt missat. Vad märkligt!

Kan det vara så att ditt fondkonto har schablonintäktsbeskattas? https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/vardepapper/privatvardepapperfaq/schablonintaktpafondandelarvadardet.5.133ff59513d6f9ee2eb3682.html

Schablonintäkt är annat än schablonskatt.