Sharpio.se, någon som känner till detta företag?

Jag blev kontaktad av företaget Sharpio och de erbjöd ett möte:
"Med vår och våra ledande rådgivares samlade expertis kring bolagsbeskattning, belöningsprogram samt aktuell skattelagstiftning har vi tagit fram nya effektiva lösningar för ägare och nyckelpersoner i framförallt fåmansaktiebolag."
Säljaren menade att det är onödigt att betala å mycket skatt för intjänade pengar och att de funnit ett sätt att minska skatten.
Det låter väl enkelt? :wink:

Jag har haft ett möte med någon från dom där dom presenterade sitt upplägg mars 2020. Vi gjorde ingen affär tillsammans.

1 gillning