SIXRX vs MSCI WORLD NR

Data för Stockholmsbörsen hittar jag enkelt på internet, men hur har Stockholmsbörsen stått sig mot MSCI WORLD Net Return över låt säga en 50-årsperiod? Tänk LF Global Indexnära, fast med data 50 år bakåt i tiden.

Att Stockholmsbörsen varit en av de bästa börserna att investera i för en svensk är vedertaget, men om vi räknar in valutafluktuationer, har då det varit bättre att investera globalt?

1 gillning

Du hittar månadsvis gratis statistik sedan 1969 här: End of Day History - MSCI

Världsindex under perioden 1980-2019
Under perioden 1980 till och med första kvartalet 2019 har den svenska börsen i genomsnitt stigit mer, men också varit mer volatil, än världsindex. Medan Stockholmsbörsen stigit med närmare 16 procent årligen har Morgan Stanleys världsindex, MSCI World, genererat en avkastning på 12 procent per år räknat i svenska kronor.
Vid placeringar i utländska aktier påverkar valutakursernas utveckling avkastningen för svenska sparare. I grafen nedan är MSCI World omräknat från dollar till svenska kronor för att visa vad en svensk fondsparare skulle ha fått för avkastning om man placerat i en fond som följt detta index. I dollar var avkastningen för MSCI World under perioden knappt 10 procent per år. Men dollarn har under samma period stärkts med 117 procent gentemot den svenska kronan, vilket varit positivt för svenska sparare.

Nu väntar vi bara på att forumets fundamentalister ska komma och förklara för alla att det minsann ändå var en dålig investering att investera i Stockholmsbörsen 1980 istället för världsindex! :slight_smile:

1 gillning