Sparande till barn i Kapitalförsäkring

Hej,

Jag funderar på att börja spara i Kapitalförsäkring i mitt namn och där barnet är förmånstagare. Och om jag avlider får ju barnet innehållet i KF:

Men i och med att jag har haft en långvarig konflikt med mamman vill jag inte att hon skall kunna disponera pengarna om jag dör innan barnet är 18 år/myndig!

  1. Vad händer med kapitalet och dispositionsrätten om jag dör innan barnet fyllt 18 år?

  2. Hur skall jag säkerställa att kapitalet är låst till barnet tills han fyller 18 år?

Mvh/Åke

Nu har jag kanske fel men är rätt säker på att barnet inte kommer få pengarna innan 18, utan barnet kommer få en god man som tar hand om pengarna tills barnet är myndigt. Först då får barnet pengarna.

Samma har jag för mig gäller ev arv om en förälder avlider och inte är gifta. Så förvaltar en god man pengarna tills barnet blir myndigt.

Jag är rätt säker på att det jag skriver stämmer men det är något du måste kolla upp mer noggrant.

Jag har kollat upp det i samband med livförsäkring som är en kapitalförsäkring där mina barn är förmånstagare. En förvaltare utses, som över ett visst belopp några hundra tusen redovisar kapitalet till en nämnd i kommun. Sedan har länsstyrelsen tillsyn av nämnden i kommun. Det går att ta ut pengar innan barnet fyllet 18 år men ska beslutas av nämnden. Hört om fall där pengar plockats ut och beviljats av nämnden men som inte de facto gick till barnet. Blev en rättsligprocess men är inte säker på utfallet. Det jag vill som jag sagt till mina anhöriga är att flera ska ta del av den årliga redovisningen. Om något sker som inte vore min vilja kontakta nämnd eller tillsyn. Då kan förvaltaren anses olämplig. (Tror inte det kommer hända men man vet aldrig hur personer reagerar i kriser och mina barn ska inte riskeras behöva betala för det.)