Varför kapitalförsäkring till barn?

Jag väger mellan vanlig fondportfölj på ISK eller placering genom kapitalförsäkring för långsiktigt barnsparande. Många verkar tycka att man ska ha kapitalförsäkring men jag hittar inte riktigt anledningen. Är det för att man vill undvika att innehavet tillfaller dödsboet istället för barnet om jag avlider?

Jag vill att pengarna ska tillfalla min make om jag avlider, dvs dödsboet. Är det då onödigt för mig att välja kapitalförsäkring eller finns det någon annan fördel som jag missar?

Hej Malin!

Om du vill att pengarna från ditt barnspar ska tillfalla din make vid dödsfall så funkar ISK i ditt namn bra.

Då ska du inte köra på det vanligaste att man tar en KF i sitt namn och sätter barnet som förmånstagare, då tillfaller pengarna barnet vid dödsfall.

Frågan är väl om du ska spara i ditt namn eller barnets namn också. Om du väljer att spara i barnets namn ska du vara medveten om att pengarna tillfaller barnet på 18-årsdagen. Dessutom måste du om/när värdet på portföljen överstiger 8 prisbasbelopp att kontakta överförmyndarnämnden i din hemkommun för att göra affärer i barnets namn. En kollega drabbades av det i samband med att en stor klumpsumma i försäkring betalades ut till barnet. Det översteg precis 8 prisbasbelopp och allt hamnade i ett nollräntekonto istället för att göra nytta i fonder/aktier. Kan vara värt att känna till…

I det läget kan det vara bättre att spara i ditt eget namn, om du gör det i isk eller kf är upp till dig. Tänk dock på att om du i framtiden avser köpa utländska aktier är det mer fördelaktigt i kf då din bank oftast kräver tillbaka delar av källskatten när aktierna ligger i kf. Annars ser jag isk som bättre alla gånger. Vet dock inte hur det funkar med arv om innehavet helt säljs av och blir likvida medel eller om du får behålla dem som aktier/fonder. I en kf säljs de av i samband med arv, vet ej hur det är i isk.

Det innebär att man inte spara ett stor belopp om man vill inte överstiger 8 prisbasbelopp.
46500x8=372000kr (året 2019)

Lite av poängen är ju att du inte vet hur relationen med din man är om säg 10-år. Barnsparande är ju långsiktiga. Men då det inte finns några direkta skatteeffekter så går det ju faktiskt att byta mellan isk och kapitalförsäkring om förutsättningarna skulle förändras.