Varför kf?

Jag är ensamstående med mitt barn och har inga planer på att utöka familjen. Finns det då någon vits för mig att spara i kapitalförsäkring till mitt barn (vilket jag sett rekommenderas?) Allt jag äger tillfaller väl ändå honom om jag går bort? Just nu sparar jag till honom på Lysa men i mitt namn.

Fortsätt som vanligt.
Skulle du få för dig att köpa utländska aktier direkt i stället för via fonder, är det däremot enklare med en kapitalförsäkring. Detta har med källskatten på utdelningarna att göra.

Enligt arvsrätt “I första hand är det den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) som ärver.”

“Om du sparar direkt i fonder eller värdepapper finns ett investerarskydd som staten, genom Riksgälden, svarar för. När du sparar i en kapitalförsäkring finns däremot inget sådant skydd.”

https://www.konsumenternas.se/spara/olika-sparformer/om-kapitalforsakring

 

Artikeln publiceras 2016.
https://www.pensionsmyndigheten.se/monicas-pensionsblogg/monicas-pensionsblogg/kapitalforsakringar-kan-bli-en-sparfalla-dyrare-an-du-tror