Tjänstepension vs ISK

Om man löneväxlar och sparar i tjänstepensionen istället för ISK, hur ser skatten ut under tiden som pengarna växer?

Om man inte betalar schablonskatten som ju finns på ISK så borde det över tid handla om rätt mkt man sparar in på det, eller hur?

Avkastningsskatten per år på ett ISK är för närvarande 0.453 procent.

Avkastningsskatten per år på ett pensionssparande är för närvarande 0.075 procent. På 100 000 sparade kronor betalar man 75 kr. Lågt jämfört med mycken annan skatt…