Utdelningskalender i realtid

Hej,

Tack för ett bra forum!

Jag har några ISK- och KF-konton hos Avanza med huvudsakligen s.k. utdelningsaktier. Jag känner till att man kan se kommande fastställda och förväntade utdelningar i list-/tabellformat under Min ekonomi - Översikt.

Jag undrar om någon av er känner till om det finns någon webbaserad tjänst där man kan mata in sina innehav (typ TICKER och antal) och få en överskådlig vy i kalender/månadsuppdelning för att se både redan inträffade och kommande/förväntade. Detta för att jag skall få en bättre översikt över hur mina utdelningar och cashflow är utspritt över året.

Jag vet att det finns diverse mallar i Excel och dylikt för detta med varierande grad av manuellt arbete, men jag efterlyser som sagt en motsvarighet i en webbaserad form, och ännu bättre om det t.ex. finns en integration mot Avanza för att hämta ut allt helt automatiskt och i semi-realtid (typ uppdateras minst en gång per dag).

Tack på förhand!

1 gillning