Vad är en preferens aktie?

Hej.

Vad är det för skillnad på en preferens aktie och en vanlig aktie?

Tacksam för svar

Hej Johan, bra fråga!

En preferensaktie kan nästan liknas vid ett räntesparande på ett vis, den är som en blandning mellan en obligation (ett skuldebrev, man lånar ut pengar till ett företag) och en aktie.

Du får en fast, förutbestämd utdelning som inte höjs eller sänks beroende av hur den “vanliga” aktien gör med utdelningen. Denna förutbestämda utdelning tenderar vara lite högre än för andra aktier. Utdelningen kan även ske oftare, exempelvis varje kvartal istället för det vanligaste som är en gång per år i svenska aktiebolag.

Skulle företaget som gett ut preferensaktier gå i konkurs så har ägarna till preferensaktier förtur, de prioriteras enligt lag över stamaktieägare får pengar. En preferensaktie brukar också ha ett högre pris än en så kallad stamaktie, som alltså är de “vanliga” aktierna.

Vill du läsa mer kan du bl.a. göra det i detta inlägg https://hernhag.se/preffar/

Hoppas det svarade på frågan för dig!

Vänligen
Elin

Jag är inte 100 säker, men en preferensaktie har begränsad löptid och/ eller kan lösas in av företaget när de vill.

Hej.

Om aktiebolaget pantsatt stamaktierna och ändå går i konkurs går fortfarande preferens ägarna före vid eventuella återbetalningar?

// Andreas