Vad händer när alla Bitcoins är mineade?

Jag skrev en kommentar till onsdagens avsnitt, men jag vet inte riktigt hur aktiv kommentarsfältet är där så här sent efter publicering så jag skriver här också.

I den generella debatten kring att investera i Bitcoin eller inte så saknar jag en ganska viktig aspekt. Jan och Caroline har varit inne på det både i onsdagens avsnitt och i avsnitt #25 att det är problematiskt att transaktioner tar lång tid att verifiera och att mängden bitcoins är ändlig, men de kopplar inte ihop problematikerna. Att verifiera transaktioner är det man kallar för ”mining” och för mining får man då och då en belöning i form av en Bitcoin. Men i takt med att mängden Bitcoins som inte är mineade ännu minskar så minskar också den procentuella chansen för att mining ska ge utdelning i form av Bitcoins. Det ekonomiska incitamentet till att minea minskar och transaktionerna tar ännu längre tid eftersom mängden beräkningskraft i nätverket sjunker. Tillslut när alla Bitcoins är mineade och det ekonomiska incitamentet till mining sjunkit till 0, vad finns det då för värde i en digital valuta som inte kan byta händer?

Man kommer få börja betala för transaktionerna, precis som när man kan betala sig förbi kön idag. Så ett av argumenten för Bitcoin (låga/obefintliga transaktionskostnader) kommer bli omintetgjord. När det var som mest aktivitet 2017 kunde det kosta upp mot $25 för att komma förbi kön så man slapp vänta i tre dagar på verifikation.

Det kommer väl ändå vara en fork utav en bitcoin. Det går inte att bara ändra sådant hux flux.

Det beror på hur stort Bitcoin kommer att vara vid den tidpunkten. Om det skulle vara riktigt populärt så skulle det också vara möjligt att öka blockstorleken (det vill säga bredda flaskhalsen för hur många transaktioner som kan genomföras), något som idag undviks på grund av tekniska begränsningar som knappast kommer vara några problem i framtiden, och på det sättet få upp den totala belöningen för att gräva Bitcoin utan att för den sakens skull göra det orimligt dyrt för den enskilde användaren.

Ett annat alternativ är att byta till ett så kallat proof-of-stake-system där man istället för att använda datorberäkningar för att gräva Bitcoins istället använder sina Bitcoins som insats. Med ett sådant system så krävs det inte att belöningen för att gräva Bitcoins är speciellt stor för att ge folk incitament att göra det eftersom det inte heller kostar speciellt mycket (i form av hårdvara och ström) att driva det hela.