Funderar på ett avsnitt om Bitcoin utifrån Nassim Talebs senaste artikel: "Bitcoin, currencies och Bubbles"

Nassim Taleb, en av mina favoritförfattare, har precis släppt en vetenskaplig artikel som håller på och granskas, men som lär gå genom då den har överlevt hans twitter-krigande. Hela artikeln finns som utkast här:

Av kommentarerna på hans Twitter att döma så får den många Bitcoin-förespråkare att gå i spinn. Framförallt kring påståendet att värdet av Bitcoin över lång tid kommer gå mot 0.

Tänkte höra vad era tankar är om artikeln / något jag borde speciellt ta upp i ett eventuellt avsnitt?

Abstract

This discussion applies quantitative finance methods and economic arguments to cryptocurrencies in general and bitcoin in particular —as there are about 10, 000 cryptocurrencies, we focus (unless otherwise specified) on the most discussed crypto of those that claim to hew to the original protocol [1] and the one with, by far, the largest market capitalization.

In its current version, in spite of the hype, bitcoin failed to satisfy the notion of “currency without government” (it proved to not even be a currency at all), can be neither a short nor long term store of value (its expected value is no higher than 0), cannot operate as a reliable inflation hedge, and, worst of all, does not constitute, not even remotely, a safe haven for one’s investments, a shield against government tyranny, nor a tail protection vehicle for catastrophic episodes.

Furthermore, there appears to be an underlying conflation between the success of a payment mechanism (as a decentralized mode of exchange), which so far has failed, and the speculative variations in the price of a zero-sum asset with massive negative externalities.

Going through monetary history, we also show how a true numeraire must be one of minimum variance with respect to an arbitrary basket of goods and services, how gold and silver lost their inflation hedge status during the Hunt brothers squeeze in the late 1970s and what would be required from a true inflation hedged store of value.

8 gillningar

Jag tänker att om en modell säger att bitcoin är värt 0 (i dag och alltid, inte bara någon gång i framtiden), medan verkligheten säger att värderingen är hundratals dollarmiljarder, så kanske den modellen inte är jätteanvändbar för att förstå hur priset på bitcoin utvecklats och kommer utvecklas.

1 gillning

Om du skiljer på pris och värde går det alldeles utmärkt att värdet går mot noll.

Vad är syftet med modellen om inte att förutse priser?

Det beror på om det kan finnas en relation mellan pris och värde som har en positiv korrelation.

Så om värdet är noll så kommer priset på lång sikt också bli noll. Även om priset kortsiktigt inte behöver vara noll.

Egentligen är det ju helt ointressant om en valuta eller dylikt beräknas att någon gång i framtiden gå mot noll. Det gör väl sannolikt 99% av alla investeringar som är möjliga i nuläget. Rent tekniskt har ju ingenting genom världshistorien alltid bestått, utan allting har fluktuerat och detta inkluderar ju värdet noll.

I ett så stort perspektiv handlar ju faktiskt även placering av pengar på indexfonder om att “timea marknaden”, eftersom det vi gör är att vi bettar på att marknadsekonomin är här för att stanna inom en överskådlig del av vår livstid. Dvs att den dominerande ekonomiska politiken just nu och framöver kommer att främjar företagande och tillväxt. Vad som händer med indexfonder om 30 år, eller när jag dött, är jag ganska ointresserad av just nu.

Frågan med kryptovalutor är inte huruvida värdet kommer gå mot noll, utan när det kommer gå mot noll. Det är det som avgöra huruvida det idag är en smart placering eller inte. Har Nassim Taleb något svar på frågan om när kryptovalutor kommer gå mot 0?

4 gillningar

Guld har ju inte gjort det. Det har ju bestått hitintills.

3 gillningar

Bara att konstatera att något som blivit tekniskt underlägset, saknar use-case och kräver underhåll för att existera (i Bitcoins fall upprätthålla nätverket) saknar värde… låter som ett kort avsnitt :joy:

Kanske kan göra det lite pedagogiskt genom att jämföra med andra fenomen?

Haha, bra idé! Är det några fenomen som du vet om på rak arm?

Fast nu jämför du ju cykelställ med regnbågar. Din indexfond är ju egentligen bara vårt sätt att fördela ägande i mänsklig innovation och har överlevt flera världskrig och att halva jorden avskaffade äganderätt i företag.

Han menar ju att värdet redan nu är noll, vilket jag håller med om. Priser i skrivande stund är dock $34k. Det är aldrig en smart placering eftersom det är ren spekulation, det finns till skillnad från aktier egentligen ingen anledning att förvänta sig något positivt utfall överhuvudtaget.

Det finns ju massa exempel på nätverk som tagits ner eftersom det helt enkelt inte går att motivera kostanden för att upprätthålla nätverket längre, ex. alla äldre spelkonsolers online-del. Men tror det blir ett lite för ”nördigt” exempel för gemene man. Sedan har ju Bitcoins nätverk i förhållande till andra kryptovalutor betydelse i detta, så jämförelsen haltar lite oavsett. Så fort vi ens närmar oss brytpunkten för när något annat nätverk blir eller förväntas bli lika stort inom en överskådlig tid kommer det bli som att någon släckte lyset för Bitcoin. Kanske går att jämföra med sociala nätverk som gått under, typ Lunarstorm eller MySpace?

Det blir svårt att jämföra med något fysiskt ting eftersom de ändå kan ha något slags restvärde. En hästdragen plog kan ju fortfarande under vissa specifika omständigheter, ex. att man äger hästar, vara användbar i preppingsyfte eller säljas som metallskrot. Kanske något som blivit helt omodernt/ersatt men ändå kräver underhåll för att upprätthållas, telegraf- eller NMT-nätet? Eller något annat som teoretiskt fortfarande kan utföra någon slags nytta men kräver värme/förvaring som gör att det åker på tippen istället?

Svårt att hitta något lika värdelöst som Bitcoin faktiskt :upside_down_face:

2 gillningar

Perspektivet två världskrig och cirka 100 år är ju precis det jag pratar om: Extremt kort. Om du ser det som en garanti för några hundra år till framåt så kan du nog bli besviken i framtiden.

Så mänsklig innovation kommer helt plötsligt avstanna? Vad jag förstår så accelererar den.

Självklart inte. Men tycker du all värdering i människans värld följer logik? Att försöka investera baserat på logik kring vad som borde värderad högt har gjort många investerare besvikna. Alldeles för enkelt.

Tänkte på inledningen av andra stycket i abstracten; ”In it’s current version…”. När räknas uppdateringar av Bitcoin som en ny version och kommer artikeln vara daterad då?

Det är nog bara för att gardera sig för att Bitcoin, rent teoretiskt, kan åtgärda alla brister. Det har bara visat sig vara omöjligt i praktiken.

Har inget med det vi diskuterar att göra dock. Aktier har en förväntad avkastning eftersom det är en produktiv tillgång, Bitcoin har det inte. De går därför inte att jämföra.

1 gillning

Ok, jag tänkte att det skulle kunna vara intressant att diskutera i ett ev avsnitt eftersom all efterföljande argumentation verkar hängas upp på det :slightly_smiling_face:

Blir ju dock lika meningsfullt som att diskutera hur man ev. kan tänkas investera om det blir kärnvapenkrig eller något :grin: Skulle säga att kärnvapenkrig är mycket mer sannolikt än att alla Bitcoins brister blir åtgärdade.

Låter spännande. Skulle också vara lite kul med diskussion kring bitcoin/krypto som fenomen och kring om det speglar en misstro gentemot staters penningpolitik. På samma sätt som att kubaner var desperata för att ha betalt i USD men inte sin egna valuta. Med andra ord om/hur det speglar en misstro mot värdet av staternas valutor etc.

Finns det en rädsla bland oss att vi om 20-30 år inte kan använda vår valuta till köpkraft till sådant vi vill ha/behöver på världsmarkanden?

Kanske även kan diskutera om det kan komma ett black swan event som skapar det här och även om man ska äga bitcoin om man är en ordentlig prepper.

Skulle även vara intressant att veta vad Jan skulle kunnat få ut i inkomst av att ha minat etherum sedan han köpte sitt grafikkort för 20,000 :smiley:

1 gillning