Vad säger ni om Nordnets nya fastighetsräntefond?

Hej,

Bu eller bä?

Kan det vara ett bra komplement till räntedelen i portföljerna istället för nollräntor?

Vad ser ni för risker?

Jag är så dålig på att granska prospekt men någon annan kanske kan sätta sig in i detta och återkoppla?

 

 

 

Mailet från Nordnet:

Söker du en högavkastande räntefond?

I dagens börsläge letar många efter alternativa tillgångsslag som komplement till aktie- eller fondinvesteringar. Fastighetsräntefonden är en ny svensk investeringsfond med en unik exponering mot säkerställda fastighetskrediter. Fonden investerar löpande via Tessins plattform med målsättningen att ge en avkastning om 6–8 procent per år efter avgifter.

Fastighetsräntefondens investeringsfilosofi är att tillhandahålla finansiering på en marknad där de traditionella bankerna i större utsträckning gör åtstramningar. Kapitalet som placeras i fonden bidrar till att fastighetsaktörer kan utveckla bostäder och andra fastighetstyper i Sverige. Fonden riktar in sig enbart på lånekapital vilket betyder att fastighetsutvecklarna inte behöver ge upp ägande när de ingår engagemang med fonden.

Avgörande för ett investeringsbeslut är att avkastningen är tillräckligt hög, att fastighetspant och övriga säkerheter är starka och att låntagaren passerar de kreditbedömningsprocesser som är ett krav för kreditens godkännande.

Som investerare får du tillgång till ett tidigare stängt segment som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. Fastighetsräntefonden står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige via lagen om alternativa investeringsfonder (AIF). Fonden har en uppskattad volatilitet som är lägre än 2 % vilket motsvarar en låg risk (2 av 7) enligt ESMA.

Fondandelarna (vinstandelslånen) kan med fördel läggas på ISK-konto för att därigenom slippa betala skatt på ränteintäkterna.

Förutsättningar:

• Unik möjlighet att exponera sig mot fastighetsmarknaden i Sverige

• Samtliga krediter säkerställs med fastighetspant

• Riskspridning mot flera fastighetskategorier över hela Sverige

• Lån till väletablerade fastighetsutvecklare

• Målavkastning 6-8 % årligen

• Godkänd för ISK

 

Skulle också vilja höra ett utlåtande om denna.

Eftersom alla fonder faller i värde även räntefonder bästa investering är sparkonto i dom 4 storbanker för att staten kommer att rädda bara dom viktiga sk.systembanker om detta åtgärd behövs.

Rent spontant så låter en avkastning på 6–8 procent efter avgifter med en uppskattad volatilitet lägre än 2 % / risk 2 av 7 enligt ESMA för bra för att vara sant…