Värdeutveckling på anskaffningsvärde eller på hela värdet av en fond?

Hej.Jag har nyligen hittat in på er sida och är framförallt nyfiken på fonder då aktier känns betydligt mer jobb.Det jag undrar är. Säg att jag köper fonder för 10 000 kr. Första året stiger fonden 50 %, alltså är den värd 15 000 kr efter år 1.Om fonder stiger ytterligare 50 % år då, räknas det då på anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet?Om det är på anskaffningsvärdet blir det såhär om jag tänker rätt.Anskaffningsvärde 10 000 kr.Värdeutvecklings år 1 50 %. 10 000 kr x 0,5 = 5000 kr. Totalt 15 000 kr.Värdeutvecklings år 2 50 % Stiger då alltså 5000 kr också. Totalt värde 20 000 kr. Men om man då säljer efter år 1. vinst 5000 kr x 0,3 = 3500 kr. Kvar 13 500 kr.Värdeutvecklings år 2 50 % som ovan. 13 500 x 0,5 = 6750 kr. Då är pengarna värda 20 250 kr. Är det då bättre att sälja efter år 1?

Först och främst: En värdeutveckling på 50 procent på en aktiefond två år i rad är inte realistisk. Men bara för att du skall kunna följa med i resonemanget så kör vi på de siffrorna.

Inköp år 1 10 000 + värdeutveckling 50% blir 5 000 kr. Summa utgången av år 1 blir då 15 000 kr. Om värdeutvecklingen även år 2 är 50% så blir värdeutvecklingen år 2 50% på 15 000 7.500 kr. 15 000 + 7 500 ger totalt. 22 500 kr.

Om du säljer av efter år 1 och inte sparar i ISK blir skatten mycket riktigt 1 500 kr som du då i exemplet betalar in direkt på ditt skattekonto. Du har då kvar 13 500 kr 50% värdeutveckling år 2 blir 6 750 kr. 13 500 i fonden plus värdeökningen på 6 750 kr blir totalt 20 250 kr, Fondens värde är alltså 2 250 kr mindre på grund av din försäljning och ditt återköp.

Svar på din fråga. Nej, det är inte bättre att sälja av efter ett år och utlösa 30 procent skatt. Ju mindre pengar du har i din fond desto mindre blir värdeutvecklingen. Värdet på en andel i en aktiefond går upp och ner varje dag, och tar ingen hänsyn till när de enskilda fondägarna har köpt sina fonder.

Skall du gör en kalkyl på en långsiktig värdeökning i en fond så räkna med 10 procent i stället. Ingen vet vad framtiden innebär, men 10 procent kommer i alla fall att ligga närmare verkligheten än 50 procent. Då kan en värdeutveckling se ut så här, om du inte säljer av och köper tillbaka.

Inköp år 1 10 000. Värde vid årets utgång 11 000 kr. 10% värdestegring år 2 ger 1 100 kr. Värdet vid utgången av år 2 blir då 12 100 kr.