Varför återinvesterar Avanza automatiskt vissa fonders utdelningar?

Varför återinvesterar Avanza utdelningar från många fonder automatiskt? Vilka gör de det för? Går det att avbeställa?

Jag har några (utländska) fonder som ger utdelning.

Nästan alltid, så återinvesterar Avanza automatiskt, och omedelbart, utdelningen i samma fond. Däremot så tar Avanza med fondutdelningarna som vanlig utdelning i t.ex. Avanzas diagram under Analys/Utdelningar, vilket jag tycker är vilseledande, om man inte kan fritt disponera över pengarna själv.

Att fondutdelningarna återinvesteras automatiskt, passar mig oftast ganska bra, just nu, så länge som utdelningarna är väldigt små, men jag kommer att vilja ha pengarna istället, för en del av fonderna, om utdelningarna blir större.

Men ibland blir det fel även vid små utdelningar, t.ex. så fick jag utdelning från en fond, efter att jag sålt av hela innehavet, utdelningen återinvesterades automatiskt, så nu har jag ett litet fånigt innehav värt 1 kr i den fonden.

Vissa av de utdelande fonderna, som jag ägt eller äger, har varit fonder, som inte har några motsvarigheter i svenska fondföretag, så där har jag inte mycket val.

Men en majoritet av de utdelande fonder, som jag har köpt, har jag huvudsakligen anskaffat istället för liknande “svenska” fonder, just pga av att de ger utdelning. För min första utdelning, från mitt första testköp av en utdelande fond, så blev inte utdelningen återinvesterad, så jag trodde det var så det alltid funkade.

Som vanligt finns inget svar att hitta på Avanzas hjälpsidor, så jag har försökt ställa frågan själv ett par gånger till Avanza, men de skickar bara tillbaka samma icke-svar (inga svenska fonder ger utdelning, vilket ju inte är vad jag frågade om).

Det är inte Avanza som styr det. Det är fonden.

Vad spelar det för roll? Du kan ju sälja av lite av fonden istället för att få loss pengar.

Eller spara i Xact ETF som delar ut pengar!

Som vanligt finns svaret på Avanzas hjälpsidor:
Varför ger inte fonderna utdelning längre?