Utdelning i fonder

Tjena, om jag har fattat rätt så får man en till liten andel i fonden istället för en utdelning i form av likvida medel när man har en aktiefond. Är det lika bra som utdelning i aktier eller får du sämre utdelning i fonder?

Jag ställde samma fråga till Avanza och Avanza Global.

Avanza svarade:

“Nej, fonden lämnar ingen utdelning till sina andelsägare”.

 

Mvh

Philip S

Hej Erik!

Ja, du får ta del av utdelningen även i fonder, däremot som du säger så kommer det inte likvida medel till ditt konto.
Istället återinvesteras dessa pengarna tillbaka i fler aktier och detta kommer då istället att höja värdet på fonden och därmed ditt värde som du har i fonden.

Så du får utdelning men du märker inte av det så tydligt som med rena aktier!

Du kan dock inte lita på att fondbolaget återinvesterar hela utdelningen. Utan man hittar på någon kostnad för att kunna skala av nån tiondels % varje år

Den kostnaden syns i så fall i fondens årliga avgift som en transaktionskostnad. Tyvärr är det inte alla mäklare som redovisar årlig avgift, vissa nöjer sig med att visa förvaltningsavgift. På Avanza redovisas årlig avgift så där kan man se den totala kostnaden för fonden.