Likviditet i matarfond

Hej,

Jag lyckas inte riktigt förstå hur matarfonder fungerar. Om vi tar Avanza Global som exempel så placeras minst 85 procent i mottagarfonden. Resterande 15 procent får vara likvida medel.

Borde inte dessa 15 procent göra att matarfondens utvecklingen skiljer sig från den fond den är tänkt att följa?

Om vi antar att mottagarfonden också är investerad till 85 procent så är ju matarfonden på sätt och vis bara investerad till 73 procent (85% x 85%).

Nån som kan reda ut det?

Avanza har sagt att de i praktiken kommer vara fullinvesterade. Så de FÅR ha 15% likvider (till exempel vid stora insättningar där de kanske vill förhandla fram bättre växelkurs eller liknande), men de MÅSTE inte vara det.

Tack Emil.

Likvida medel brukar väl snarare oftast vara runt 1.5 procent i stället för 10 gånger så mycket.

Betalar Avanza i sin tur en avgift till fonden den matar, vilket i praktiken blir att konsumenten betalar avgift 2 ggr, som i fond i fonder?