Varför Räntefonder i ISK-konto med skattekostnad?

Hej

Tacksam för hjälp att förstå varför ni har Räntefonder på ISK-konto? Varför betala skatt när avkastningen är så låg?

Mvh

Johansson

Filosofin bakom den här bloggen är inte att vinstmaximera utan att uppnå en stabil värdeökning med lägre risk. En annan grundtanke är att det inte går att förutspå framtiden och att det därför inte går att veta huruvida räntefonder kommer att gå upp eller ner framöver. Därför förespråkar bloggen ett visst mått av räntefonder som är mindre volatila än aktiefonder.

Men personligen delar jag din uppfattning att räntefonder på ett ISK är en mindre bra idé och därför har jag min räntebuffert på ett bankkonto hos en nischbank med 0,6-0,8 procent i ränta.

/Kim

Tror inte det finns några bra argument för att hålla Räntefonder på ett ISK istället för ett Aktiekonto, mer än för ordningens skull.
Jan har själv sagt att han inte rekommenderar det, däremot har han så själv i sina portföljer för enklare sammanställningar till sina läsare.

/Emil