Ytrade Group IPO - Teckningsoptioner

Hej! Har för avsikt att teckna aktier i Ytrade Group och deras IPO men är lite tveksam på hur det fungerar med teckningsoptionerna. Detta står på Avanza när man skall teckna:

En Unit består av sex (6) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri TO1 samt en (1) vederlagsfri TO2. TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1: En (1) TO1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 maj 2022 till 31 maj 2022 till en teckningskurs per aktie motsvarande 5,4 SEK. TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO2: En (1) TO2 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 maj 2023 till 31 maj 2023 till en teckningskurs per aktie motsvarande 5,4 SEK.

Teckningpriset på en unit är 27 kronor och då ingår det 6 aktier ocj 2 st TO. Teckningskursen på 1 aktie är 4,5 kr och när man får 6 st så blir ju det 27 kr. Hur fungerar det då med TO?

Tacksam för svar och ursäkta om det blev rörigt.
Mvh

1 gillning

Du får teckningsoptionerna “på köpet”. De gör att man förhoppningsvis kan köpa aktier billigare våren 2022 och våren 2023 om det blir nyemission då.

Okej tack, så jag behöver inte agera och sälja dem på börsen utan det är frivilligt att under den aktuella perioden 2022 eller 2023 lösa in teckningsoption och omvandla dem till aktier?

Mvh Tobbe

Kommer emissionerna ske på en kurs som är högre än 5,40 får man en rabatt med teckningsoptionerna, och då finns det ett värde, annars är de värda lika mycket man betalar för dem nu, d.v.s. 0 kr.

Förhoppningsvis kommer det bli handel på teckningsoptionerna, men de lär inte vara värda särskilt mycket innan man ser/tror/gissar att det kommer löna sig att utnyttja dem.

2 gillningar