Sotkamo Silver (SOSI) - teckningsoptioner?

Sotkamo Silver (SOSI)

Min fråga gäller specifikt det här med teckningsoptioner, vad är det? Vad innebär det?

Som en liten del av min lekhink några (tusenlappar) har jag lagt lite pengar i Sotkamo Silver (SOSI)

Tror på silver, tror på gruvor. äger en större del AUAG silverbullet. Men specifikt denna har jag inte koll tillräckligt alls. Inte på substans eller något annat än att det såg spännande ut. Ja, dålig grund för investeringar. Men jag såg den som ett case att följa för att lära mig mer om silver och gruvbolag i nordiska förhållanden.

Så hjälp mig, vad innebär teckningsoptioner och vem får dessa?
https://www.silver.fi/sv/investerare/nyheter/pressmeddelanden/newsfeed?postid=21D62DC7F6B66F63

Jag är i stort okunnig om detta och har aktier mest för att lära mig mer. Håller mig annars till indexfonder och några specialare som AUAGs fonder, samt mer välkända aktier som investor osv. Så stå ut med min okunnighet och förklara eller hänvisa mig gärna till bra ställen att läsa på om detta specifika fall. Så jag kan förstå just det jag äger bättre.

När jag själv var involverad i teckningsoptioner läste jag följande uppsats som var vältäckande på den tiden. Examensarbete (lu.se) dock från 2002…

Även bolagsverket Teckningsoptioner – Bolagsverket

Beskriver tillräckligt för egen del om teckningsoptioner och syntetiska optioner.

Kortfattat är en teckningsoption en möjlighet att teckna en aktie i ett senare skede (förutbestämt datum-period) till, förhoppningsvis högre pris än vad optionen tecknades för, och därigenom göra en vinst på mellanskillnaden mellan optionens värde och aktiens aktuella kursvärde. Nedsidan är att man också kan tappa hela värdet av optionen om optionen vid den förutbestämda teckningsperioden är fortsatt högre värderad än aktiens kursvärde. Beskattningen är som på kapital dvs 25% om jag minns rätt.

Inte ovanligt att ledande befattningshavare i bolag erbjuds att köpa teckningsoptioner från huvudägaren som en del i ett långsiktigt incitamentsprogram/long term incentive program (LTIP). Kombineras även med short-term incentive program (STIP).

Teckningsoptionen kan även tillgängliggöras för allmänheten för att få dem att teckna aktier i bolag i samband med emissioner och liknande.

Personligen, generellt sett, skulle jag vara försiktig att köpa teckningsoptioner om jag inte var direkt involverad i bolagets framtida utveckling och förstod någorlunda hur optionen kan komma att utvecklas över några år enligt några olika rimliga antaganden/scenarior.

Finns säkert ännu djupare kunskap om teckningsoptioner här på forumet :slight_smile:

1 gillning