Incitamentsprogram och teckningsoptioner

Hejsan!

jag har fått möjlighet till ett LIP (långsiktigt incitaments program). Men jag kan vet inte vad detta innebär mer än att 1) grattis du anses värdefull för företaget 2) det är jag personligen som står för risken 3) vad är jag i princip beredd att förlora.

LIP handlar om teckningsoptioner som jag kan lösa in efter tre år. Hur ska jag förhålla mig till detta?

jag köper en texkningaoption för 100kr idag vilket är det bestämda priset som är ett genomsnitt på senaste tidens börskurs.

Om tre år ligger kursen på

  1. samma = förlust?

  2. 50kr mer = med plus minus noll på grund av utspädningaeffekt (eller är det beroende på antalet nyemission)

  3. 100kr mer = med vinst, hur mycket

Jag förstår att detta är en risk och jag i princip ska tänka hur mycket kan jag förlora på casinot men behöver även förstå vad kan jag vinna på kasinot.

Vilka parametrar ska jag räkna på?

Vad innebär uttrycket in the money? Är det Om tre år jag kan bestämma om jag ska sälja eller inte mina teckningsoptioner? Jag har med andra ord inga aktier i företaget?

jag hoppas min fråga var tydlig och är det något mer som behövs för att svara på frågan så säg till.

tack på förhand. Newbie på teckningsoptioner

 

 

 

1

Svårt att ge svar med så knapphändiga uppgifter. Vilken kurs har aktien idag? Skall du ge 100 kr för en teckningsoption för en aktie bör kursen stå väldigt högt…

Utspädningseffekten bör du kunna bortse ifrån. Späds aktien ut någon eller några tiondels procent har detta ingen praktisk betydelse.

Visst är det en risk med teckningoptioner. Detta fick ett antal Ericsonanställda erfara när bolaget råkade i kris för ett antal år sedan.