Fördjupning: Riksbankens valutavarning till oss som sparar i globala indexfonder

Fem olika röster utöver vår huruvida man ska göra något annorlunda till följd av den svaga svenska kronan...

Förra månaden gick riksbankschefen Erik Thedén ut i media med varningar såsom: “Om kronan börjar förstärkas kan det vara hushållen som inser att de sitter på en stor valutarisk” och “Det kan gå snabbt när kronan börjar stärkas”. Vi och flera är av åsikten att om du sparar långsiktigt så är detta bara brus att ignorera. Som vanligt är strategin att bara sitta still i båten och fortsta med: “Just. Keep. Buying”. 😎

Under de senaste två åren är vi många som har noterat att den svenska kronan kraftigt har försvagats mot t.ex. EUR och USD. För oss som sparar enligt forskningen – dvs. långsiktigt, brett, billigt och passivt – har det inneburit en extra skjuts för våra globala indexfonder.

En globalfond till ca 70% investeras i USD och till ca 20% i EUR. Det innebär att vi har sett värdet på våra globalfonder öka i svenska kronor eftersom vi nu får flera kronor för varje dollar och euro.

När vi investerar i en global indexfond eller fondrobot, så får vi avkastningen från de underliggande aktierna, men vi får också förändringen i valutan mot kronor. Därmed har Thedén rätt i att om den svenska kronan stärks, så kommer vi att se värdet på våra fonder minska med motsvarande. Och ja, han har också rätt i att det kan gå snabbt. Men! Det är inte en ”bugg”, något som är felaktigt – det är meningen.

I veckans avsnitt dyker vi ner i frågan och för att ni inte bara ska ta det från oss, så passar vi på att ställa frågan till fem olika personer och lyssnar på deras åsikt och hur de tycker att en småsparare kan tänka och agera. I avsnittet får du lyssna på:

 • Peter Bergman, fondbolaget Captor
 • Oscar Björklund, fondroboten LYSA
 • Henrik Tell, oberoende finansiell rådgivare Effektiv Förmögenhetsförvaltning
 • André Granström, community-röst och analytiker VQM Consulting
 • Andreas Runnemo, Småspararguiden

Kontentan att ta med sig från dem och oss är:

 • Över tid är bidraget från valuta 0. Dvs. valuta går upp och ned och över tid bidrar det varken positivt eller negativt till utvecklingen. *
 • När du kollar på historisk indexutveckling är hänsyn tagen till valuta ▸ Att förutsäga valutarörelser är omöjligt
 • Den (dumma) internationella valutamarknaden tycker inte att den svenska kronan är felvärderad
 • Om du har ett långsiktigt sparande så är alla samtal om valuta bara brus och något att ignorera.

Henrik Tell avslutar det hela bäst. Han säger att om man är orolig för att det ska gå ner – oavsett om det handlar om valuta, att saker är högt värderade eller någon annan anledning – så är det kanske ett symptom på att man har tagit fel risk från början. För allt sparande innebär en risk att man inte får tillbaka hela eller delar av sitt kapital.

Varken Oscar, Henrik, André, Andreas eller vi tycker att det här med valuta är en anledning till att göra saker annorlunda, utan sitt still i båten. Det här är bara en krusning på havet på resan. Samma sak gäller som tidigare. Sitt still i båten och titta på horisonten. Just. Keep. Buying. 😉

Vi hoppas du gillar avsnittet!
Jan och Caroline

(*) För undvikande av missförstånd: “JA, om kronan stärks så kommer det sänka värdet på alla investeringar som handlas i utländsk valuta. Det vill säga om kronan stärks med 10% så kommer det göra att en indexfond faller med ca 10% i värde allt annat lika.” Så ja, det är en risk precis som det har varit / är en möjlighet att vi har tjänat på det när kronan har försvagats.

PS. Ingen ersättning har utgått till någon part för detta avsnitt.

Viktig information om risk

Denna artikel berör eller kan beröra information om att placera pengar i finansiella instrument. Historiskt har ett långsiktigt sparande enligt forskningen varit ett bra sätt att få sina pengar att växa. Det finns mycket som talar för att det kommer vara så även i framtiden, men ingen kan förutsäga framtiden och det finns tyvärr inga garantier.

Allt sparande innebär en risk och du kan både tjäna och förlora pengar. I värsta fall är det inte ens säkert att du får tillbaka pengarna du satt in. Därför vill vi, för undvikande av missförstånd, påminna om att:

 • investeringar kan och kommer i perioder att både öka och minska i värde,
 • i värsta fall kan du förlora det hela placerade kapitalet,
 • investera därför aldrig mer än du har råd att förlora,
 • historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning,
 • det är viktigt att själv sätter dig in i det som du investerar i och inte investerar i något du inte förstår, och
 • ta kontakt med en oberoende finansiell rådgivare (lista här) om du är osäker och vill ha tips kring din egen personliga situation.

Läs gärna mer på vår sida här där vi fördjupar informationen om risk.

Sammanfattning av avsnittet

Nedan följer en sammanfattning av avsnittet gjord av vår AI-assistent.

I podcastavsnitt 329 av RikaTillsammans diskuterar vi en varning från Riksbankens ordförande Erik Thedéen om att svenska hushåll sitter på en stor valutarisk till följd av att många sparar i globala fonder nominerade i utländsk valuta.

Inledningsvis förklarar Jan att den svenska kronan har försvagats de senaste åren, vilket har varit positivt för dem som sparat i globalfonder eftersom en svagare krona innebär att utländska tillgångar blir mer värda. Se nedanstående bilder:

Den svenska kronans försvagning mot dollarn. Källa: Tradingview.
Den svenska kronans försvagning mot dollarn. Källa: Tradingview.
Dollarns förstärkning mot kronan. Källa: Tradingview.
Dollarns förstärkning mot kronan. Källa: Tradingview.
Den svenska kronans försvagning applicerad på världsaktieindex (FTSE All World Index). Här syns det tydligt hur den blå linjen som är korrigerad för USD/SEK är högre än indexet i sin egen valuta.
Den svenska kronans försvagning applicerad på världsaktieindex (FTSE All World Index). Här syns det tydligt hur den blå linjen som är korrigerad för USD/SEK är högre än indexet i sin egen valuta. Källa: Tradingview (AW01*FX:USDSEK och AW01).

Men nu varnar alltfler för att om kronan stärks igen kan spararna drabbas av en valutaförlust. För att belysa frågan har Jan intervjuat fem personer:

 • Peter Bergman, från räntefondbolaget Captor, varnar för att privatpersoner som sparar i globala fonder har nästan 100% valutaexponering. Eftersom kronan är extremt svag just nu är risken stor att den framöver stärks, vilket skulle innebära en betydande förlust för spararna.
 • André Granström, grundare av analysföretaget VQM Consulting, säger att valutor är svåra att förutspå och att kronans svaghet delvis kan bero på det stora sparandet i globala fonder. Han tror dock inte man ska ändra strategi, utan fortsätta spara globalt långsiktigt.
 • Oscar Björklund, chef för fondportföljförvaltning på fondroboten Lysa, menar att valutor inte har någon förväntad avkastning, utan styrs av utbud och efterfrågan. Han tror inte att någon kan förutsäga kronans utveckling, utan att man bör hålla sin strategi om man är långsiktig.
 • Andreas Runeberg, medgrundare av Småspararguiden, ifrågasätter varför den svenska kronan skulle ha en annan värdering än den har, då det faktiskt är den internationella kapitalmarknadens konsensus just nu. Han tror inte heller man bör försöka tajma valutamarknaden eller göra något till följd av en tro om framtiden.
 • Henrik Tell, oberoende rådgivare på Effektiv Förmögenhetsförvaltning, säger att valutor kan gå åt vilket håll som helst och att den förväntade avkastningen från dem är noll. För långsiktiga sparare med globala fonder är kronans värde idag mest brus och om man är långsiktig är det inget att bry sig om. Snarare kan det vara som så att om man är orolig, då är det kanske symptom på att man ligger fel i risk.

Efter att ha lyssnat till intervjuerna konstaterar Jan och Caroline att de intervjuade i princip är överens – för långsiktiga sparare spelar kronans värde mindre roll, och att byta till svenska fonder nu vore marknadstajming. De menar att kronans varierande värde är något man får räkna med som global sparare. Den har varierat i alla år och kommer att göra det även i framtiden.

Den svenska kronans utveckling mot dollarn mellan 1979 och 2023 som visar att värdet har varierat mellan ca 6 och 11 kronor de senaste 40 åren. Källa: Tradingview.
Den svenska kronans utveckling mot dollarn mellan 1979 och 2023 som visar att värdet har varierat mellan ca 6 och 11 kronor de senaste 40 åren. Källa: Tradingview.

Dessutom finns det ingen entydig förklaring till varför svenska kronan har det värde som den har (se t.ex. denna artikel av professor Lars Calmfors).

Den svaga kronan är just nu den mest diskuterade ekonomiska frågan. Varje bankekonom har sin egen förklaring. Andra ifrågasätter Riksbankens kompetens. Själv får jag många mejl från personer med hemsnickrade teorier.

Lars Calmfors

Beroende på hur man tittar kan man även argumentera för att kronan faktiskt har försvagats om man tittar realt (dvs. räknar bort inflation).

Jan menar även att många experter har egna agendor, som Erik Thedéen som vill få ner inflationen och därför vill stärka kronan. Hans uppgift är inte att råda småsparare, utan han vill ju förstärka kronan utan att höja inflationen. Caroline instämmer i att ekonomijournalistiken ofta är underhållande snarare än användbar för vanliga sparare.

Sammanfattningsvis kommer Jan och Caroline fram till att rådet är att fortsätta spara långsiktigt, brett och regelbundet i globala indexfonder. Att oroa sig för kronans värde kan snarare vara ett symptom på att man har för hög aktierisk, inte att man bör ändra strategi.

Sammanfattningsvis varnar flera experter för valutarisken med att spara globalt i podcastavsnittet, men Jan och Caroline och de intervjuade är överens om att för långsiktiga sparare är strategin att fortsätta spara brett i globala indexfonder trots en viss valutarisk. Att försöka tajma kronans värde genom att exempelvis byta till svenska fonder ses inte som en bra idé därav slutsatsen att sitta still i båten, hålla sig till sin strategi och ”Just. Keep. Buying.”.

Reklam för vår Patreon-community | Tack för ditt stöd 🙏

Det är tack vare sponsringen och stödet som vi får via Patreon som vi kan driva RikaTillsammans. För det här är vi väldigt tacksamma. Det är inget som vi tar för givet. Stort tack till dig som stödjer oss. 🙏

Men! Vi vill självklart även ge något tillbaka. Därför får du som blir en del av vår Patreon-communty bland annat följande:

 • Reklamfri podcast + forum - det minsta vi kan ge dig är att du får tillgång till podcast- och video-avsnitten samt forumet utan reklam.
 • Extra-material - redan idag finns det över 300 inlägg och ca 40 extraavsnitt i FikaTillsammans-podden som är exklusiva för dig på Patreon. Det är allt från inspirationsföreläsningar, bonusmaterial, intervjuer, analyser av investeringar och mycket annat.
 • Prioriterade svar på kommentarer - jag har ingen möjlighet att personligen svara på alla kommentarer och trådar på Youtube, Facebook, Instagram, bloggen, forumet - men här på Patreon, som t.ex. i "Ställ en fråga du har funderat på"-tråden svarar jag på alla kommentarer.
 • Förslag på spekulationer till Lekhinken - på Patreon unnar vi oss att från tid till annan komma med tips på "teckna-sälja"-spekulationer vid börsintroduktioner, alternativa investeringar (t.ex. vin) och annat som kan vara intressant jämte ens bassparande i en indexfond / fondrobot.

Du kan läsa mer och själv välja vilken nivå du vill stödja oss på:

Tack till dig som sponsrar eller överväger att sponsra oss via Patreon. Det gör det möjligt för oss att driva RikaTillsammans. 🙏

Lyssna på artikeln som ett poddavsnitt

Precis som vanligt så kan du lyssna på hela den här artikeln som ett poddavsnitt via din poddspelare. Avsnittet finns där poddar finns t.ex. iTunes, Acast, Spotify eller SoundCloud. Du kan även titta på den tillhörande videon via Youtube.

Följ diskussionen i RikaTillsammans-forumet

I RikaTillsammans-forumet finns det en specifik tråd där vi diskuterar det här avsnittet. Där kan du läsa andras kommentarer och funderingar till avsnittet samt naturligtvis dela med dig av dina egna.

I forumet kan du även ställa en fråga, få svar, hjälpa andra och träffa likasinnade. Välkommen. 🙂

Citat från artiklarna vi diskuterar

Nedan följer några klipp från de artiklar som vi refererar till i avsnittet.

Thedéens varning: Hushållen sitter på en stor valutarisk | Affärsvärlden

Hushållen har pressat kronan genom sitt stora sparande i utländska fonder. Det menar Första AP-fondens VD Kristin Magnusson Bernard. Men kapitalflöden kan skifta snabbt och stärka kronan, enligt Riksbankschefen Erik Thedéen. “Om kronan börjar förstärkas kan det vara hushållen som inser att de sitter på en ganska stor valutarisk”, säger han till Afv.

Affärsvärlden 2023-09-22

Att svenska hushåll sparar i utländska tillgångar, som globala indexfonder, har däremot drivit på kronförsvagningen, menar hon.

”Man kan säga att man diversifierar sin portfölj genom att ha sin inkomst i kronor, lånar i kronor och placerar i utländska tillgångar. Jag recenserar inte det här beståndet, för det har funkat väldigt bra för hushållen.”

Affärsvärlden 2023-09-22

Enligt Erik Thedéen skulle det förutom institutionella investerare, kunna vara svenska hushåll som genom sitt stora ägande i utländska tillgångar så småningom driver på för en starkare krona.

”Om kronan börjar förstärkas kan det vara hushållen som inser att de sitter på en ganska stor valutarisk”, säger han.

Affärsvärlden 2023-09-22

Thedéens varning: ”Det kan gå snabbt!”

En orsak till den svaga kronan kan vara hushållens stora utlandssparande. Kronraset har samtidigt drivit upp värdet på de utländska tillgångarna. Det innebär att svenska sparare sitter med en saftig valutarisk.

Dagens Industri, 2023-09-22

Erik Thedéen: ”Vi har ingen prognos. Men om man tittar historiskt så ser man att det kan gå snabbt.”

Han befarar att det i så fall kan bli ett bittert uppvaknande för spararna.

”Hushållen har en betydande valutaexponering, både via sitt PPM-sparande och via vanliga aktiefonder.”

Dagens Industri, 2023-09-22

Första AP-fondens VD: hushållen sänker kronan

Hushållens stora sparande i utländska fonder trycker ned värdet på den svenska kronan. Det är enligt Första AP-fondens vd en viktig förklaring till den pågående kronkrisen.

”Vi har en tendens att titta på svenska svagheter som förklaringen, men jag tror inte alls på det som huvudförklaring”, säger Kristin Magnusson Bernard.

Dagens Industri, 2023-09-22

”Det beror på att de köper utländska indexfonder, en kombination av att man köper amerikanska aktier och så säljer man kronor samtidigt. Det här flödet har helt enkelt varit större än köparna (av kronor) under en ganska lång tid. Det innebär att det blir ett tryck nedåt på kronan”, säger Kristin Magnusson Bernard.

Dagens Industri, 2023-09-22

Hushållen har helt enkelt en ganska sofistikerad strategi. Man har lån i den inhemska svagare valutan och köper utländska tillgångar i starkare valutor. Så även om många hushåll lider av högre räntor, så finns en buffert i form av stigande värde på deras utländska fonder, enligt Kristin Magnusson Bernard.

Om det vänder då? ”Ja, hushållen tar definitivt en ganska stor risk här.”

Dagens Industri, 2023-09-22

Transkribering av hela avsnittet

Nedan följer en transkribering som är gjord med hjälp av vår assistent och AI. Det innebär att den inte är ordagrann och kan innehålla fel.

Jan: Välkommen till RikaTillsammans! Detta är dagens avsnitt.

Caroline: Erik Thedéens varning från Riksbanken – Hushållen sitter på en stor valutarisk.

Jan: Idag ska vi diskutera den svenska kronans nedgång de senaste åren, vilket har varit fördelaktigt för oss som investerat i globala fonder. Det har faktiskt genererat vinst för oss. Men på senare tid har det börjat dyka upp oroande samtal om att om den svenska kronan stärks igen, så kan det medföra en betydande risk för hushållen. Många kanske inte är medvetna om denna potentiella risk. I dagens avsnitt kommer vi att utforska detta ämne.

Är det verkligen en risk? Och framför allt, vad kan småsparare göra åt det? Vi har även bjudit in fem olika experter som kommer att dela sina åsikter om den svenska kronans nedgång och ge sina råd. Men för att vara tydliga, detta är inte finansiell rådgivning, utan generell information. Investeringar kan både öka och minska i värde, och vi rekommenderar att du rådfrågar en oberoende rådgivare innan du gör några förändringar i din portfölj. Med det sagt, hoppas vi att du uppskattar detta något annorlunda format. Vi ser fram emot att höra dina kommentarer efter avsnittet.

Du kanske kommer ihåg att det var mycket uppmärksamhet i medierna, och nu har euron nått sin högsta nivå någonsin, medan den svenska kronan har försvagats. Debatten om Sverige ska gå med i euron eller inte var också på tapeten. Normalt sett försöker jag undvika att delta i sådana diskussioner, men jag läste en artikel i DN av Lars Calmfors, en professor med ett imponerande CV, som fångade min uppmärksamhet.

Han skrev något i stil med att det är de som inte vet varför den svenska kronan är värd det den är, de som ännu inte vet att de inte vet vad den svenska kronan är värd, och sedan finns det de som får betalt för att ha en åsikt om den svenska kronans värde. Så, sammanfattningsvis, det verkar vara få som verkligen vet varför den svenska kronan har sitt värde. Och jag ska inte försöka ge ett svar på det heller.

Caroline: Vad är egentligen anledningen till att den svenska kronan har sjunkit i värde?

Jan: Varför är det dyrt när vi reser utomlands? Varför är dollarn och euron starka? Men det som verkligen är viktigt och nära kopplat till detta är att många av oss investerar i globala indexfonder. Vi brukar säga att vi bör investera i hela högen, istället för att försöka hitta nålarna i höstacken.

Målet är att investera brett, billigt och långsiktigt globalt eftersom den svenska börsen är relativt liten – bara 1 % av det totala marknadsvärdet. Därför är det klokt att investera internationellt. Om du har en global indexfond eller använder en fondrobot, som vi rekommenderar, så har du vanligtvis mellan 80-99 % av ditt kapital investerat utanför Sverige, varav en betydande del i US dollar och euro.

Caroline: Vad tycker du om det här? Eller vill du ta upp några frågor innan vi går vidare?

Mycket artiklar om valutarisken i tidningarna under september

Jan: Jag har förberett några utdrag från en intervju i Affärsvärlden där Erik Thedéen och Christine Magnusson Barnard, VD för Första AP-fonden, diskuterade detta ämne. De menar att svenska hushåll som investerar i utländska tillgångar, som globala indexfonder, har bidragit till kronans försvagning. När vi månadssparar och köper utländska tillgångar, som amerikanska aktier, behöver vi växla våra svenska kronor till US dollar. Detta sköts vanligtvis av fonden eller fondroboten. Genom denna valutaväxling säljer vi svenska kronor och köper US dollar. Detta leder till att efterfrågan på kronor minskar och efterfrågan på dollar ökar, vilket i sin tur påverkar kronans värde negativt.

Caroline: Det låter helt logiskt.

Jan: Precis, och detta påverkar inte bara privata sparare utan även de svenska AP-fonderna.

Caroline: Dessutom påpekar Magnusson Barnard att det faktiskt kan ses som en diversifiering av ens portfölj att ha sina inkomster i kronor, låna i kronor och investera i utländska tillgångar. Hon påpekar att detta har fungerat väl för hushållen hittills.

Jan: För att förenkla detta, verkar det som att hon syftar på att den strategi vi har använt, även om den kan verka komplex, egentligen är ganska smart. Vi gör inte detta med avsikt att manipulera, utan det är så vi hanterar svenska kronor och får dollar. Till exempel, om du äger Tesla-aktier, som du gillar, så påverkas deras värde av aktien i dollar.

Om du köper Tesla-aktien för 100 dollar och den sedan ökar med 10 dollar i värde, har du tjänat 10 %. Men även om aktien inte hade förändrats i värde, om kronan försvagas mot dollarn med 20 %, ökar värdet av dina dollar. Eftersom du håller Tesla-aktien i dollar, tjänar du 20 % på grund av valutassvängningen, även om aktien inte ändrats.

Caroline: Ja, nu förstår jag. Jag tänkte bara på att vi får färre svenska kronor när vi växlar till dollar. Du menar att vi egentligen blir rikare?

Jan: Precis, om vi bor i Sverige. Det är det som hon påpekar. Detta beslut, med den smarta effekten vi haft hittills, handlar om vilken valuta vi och våra lån är i. Vi har svenska kronor mot dollar, och då dollarn stiger i värde, blir vi rikare.

Caroline: Även om vi får färre svenska kronor. Jag börjar förstå vad du menar med ”mindre”.

Genomsnittlig avkastning -70% på Stockholmsbörsens minsta bolag

Jan: Ja, exakt. Om du redan äger mycket dollar och sedan sparar 1 000 kr, får du betala mer för samma antal dollar. Men eftersom din förmögenhet i huvudsak är i dollar, tjänar du mer än du förlorar. Ska vi fortsätta?

Caroline: Ja, jag börjar känna mig mer positiv nu.

Jan: Detta är verkligen intressant. Många som investerar i indexfonder kanske inte inser detta. Om Stockholmsbörsen går dåligt och investeringar ser ut att gå åt skogen, kan man känna sig orolig. Men om man tittar på småbolagen på Stockholmsbörsen, från small cap och nedåt, har deras genomsnittliga avkastning varit -70 %.

Caroline: Det låter verkligen som en katastrof.

Jan: Precis, och vi kan till och med ha räddats av de stora bolagen och kronans försvagning de senaste två åren. De som investerat i globala indexfonder har gynnats av kronförsvagningen, och därför har vi kanske inte ens märkt av att USA presterat sämre än Sverige. Vi har fått en extra valutaeffekt på våra investeringar. Förstår du poängen?

Caroline: Ja, det börjar klarna för mig.

Jan: Är hushållen sårbara om kronkursen vänder?

Caroline: Då svarar hon, ja, men å andra sidan måste man ju fundera på under vilka omständigheter det skulle ske. Vad vi kan förvänta oss är att vi går in i en period där dollarn blir relativt svag mot slutet av den penningpolitiska cykeln, enligt Magnusson Barnard.

Om kronan börjar förstärkas, kan hushållen inse att de har en betydande valutarisk, säger Erik Thedéen.

Thedéens valutavarning till hushållen låter så här: Det kan gå snabbt. Han befarar att det i så fall kan bli ett oväntat uppvaknande för spararna. Hushållen har en betydande valutaexponering både via sitt PPM-sparande och vanliga aktiefonder.

Jan: Ja, det han säger är verkligen viktigt.

Caroline: Jag uppskattar att du hjälper oss att förstå dessa samtal. För de flesta kan det vara svårt att greppa. Man måste verkligen vara intresserad av ekonomi och ha en viss bakgrund för att förstå vad de säger.

Jan: Jag håller med dig.

Caroline: Men jag tror faktiskt att det är så. Du måste vara intresserad av ekonomi och ha viss kunskap för att förstå vad de pratar om.

Jan: Ja, det beror på sammanhanget. Okej, det som fångade mitt intresse här är när de nämner att hushållen har en betydande valutaexponering både genom PPM och vanliga aktiefonder. Det är viktigt att komma ihåg att alla har sina egna agendor. Erik Thedéen, till exempel, har sitt fokus på att hålla inflationen i schack som chef för Riksbanken.

Om vi har hög inflation och han behöver sänka den, bryr han sig egentligen inte så mycket om hushållen. Hans främsta mål är att sänka inflationen. Men hans problem är att om den svenska kronan är svag och han höjer räntan för att motverka inflationen, kan det påverka kronans värde negativt. Så han står inför en svår balansgång. Han försöker kommunicera på ett sätt som sänker inflationen, men en bieffekt kan vara att vi som investerar i globala indexfonder, har tjänat på en svag krona de senaste två åren. Vi har fått avkastningen från aktierna plus valutavärdet i dollar. Om det vänder och kronan stärks med 20 % medan den amerikanska börsen går plus 0, kommer vi förlora 20 % i svenska kronor. Förstår du poängen?

Om kronan stärks kommer globala indexfonder tappa i värde

De globala fonderna handlas i stor utsträckning i dollar. Om kronan stärks kommer vi att förlora pengar.

Caroline: Kommer vi ens att märka det?

Jan: Du kommer att märka detta på ditt konto när du ser att det står -20 %. Låt mig förklara det igen. Om vi hade 100 dollar innan, när kronan försvagades, så fick vi 120 kr för våra 100 dollar. Å andra sidan, om kronan stärks med 20 % mot dollarn, skulle vi endast få 80 kr för våra 100 dollar.

Caroline: Jag förstår nu ännu bättre, och detta är vad de menar med valutarisk?

Jan: Precis, det är vad de varnar för. Nu, när vi pratar om sparande, är det viktigt att tänka på att många svenska hushåll har en valutaexponering i sitt sparande, både genom PPM och vanliga aktiefonder.

Caroline: Jag är med på det. Jag börjar fundera på vad vi ska göra med detta.

Jan: Bra, låt oss tänka på det. Nu har jag förberett ett avsnitt där jag intervjuade fem personer och ställde dem samma fråga:

Vad tycker de om Erik Thedéens varningar om svenska kronan och vad ska man som småsparare göra åt det?

Vi kommer att lyssna på deras svar och diskutera dem stegvis.

Caroline: Det låter intressant. Jag är nyfiken på deras åsikter.

Jan: Perfekt, vi provar detta experiment. Låt oss börja med Peter Bergman på Captor som ger en jättebra introduktion och varnar för riskerna:

Valutarisken i sparandet

Peter: Vi har länge sett en ökad risk i det svenska sparandet. Under de senaste 20 åren har sparandet blivit allt mer individuellt, och det innebär att individer har blivit ansvariga för sina egna pensionsbeslut. Istället för traditionella pensionsfonder har vi sett en ökning av privata pensionsval, PPM-sparande och privata sparande. Detta har lett till att sparandet i hög grad är exponerat mot aktiemarknaden och valutaväxling. Stora institutioner som Skandia eller AP-fonderna använder valutahedge för att minimera valutarisken i sina globala aktieportföljer. Men privatpersoner som investerar i globala aktiefonder har vanligtvis ingen valutahedge och är därför fullt exponerade mot valutakurs svängningar.

Nu, när kronan har försvagats kraftigt mot de flesta valutor, har detta gynnat svenska sparare, men det innebär också att om valutakurserna återgår till tidigare nivåer, kan det påverka pensionen negativt. Valutakurser varierar över tiden, och vi har sett att dollarn och euron har svängt kraftigt sedan mitten av 80-talet, med toppar och dalar. Just nu är dollarn och euron nära All Time High, och Captor anser att det är en dålig risk-reward-situation att vara så utsatt för valutarisk i sparandet.

En viktig sak att tänka på är att vi i slutändan kommer att använda våra pengar i svenska kronor. Om du inte planerar att använda pengarna i en annan valuta eller om du inte bor i ett annat land, kan valutakurserna verka mindre relevant. Men om du planerar att använda dina pengar i en annan valuta eller om du bor utomlands, kan valutakurserna ha en betydande inverkan. Det är en risk som många kanske inte är medvetna om. Sparandet i Sverige och andra länder med liknande system har en tendens att vara exponerat mot svaga valutor eftersom mycket av sparandet går ut ur landet i form av köp av utländska aktier. Det finns en risk för en negativ rekyl om valutakurserna går tillbaka till tidigare nivåer, och det kan leda till förluster i portföljen.

Jan: Vad tänker du om det Peter säger? Han betonar också valutarisken och hur den kan påverka sparare, särskilt om man planerar att använda sina pengar inom en viss tidsram.

Caroline: Jag håller med Peter. Det är viktigt att tänka på valutarisken, särskilt om man har kortare tidshorisont för sitt sparande och planerar att använda pengarna inom en snar framtid. Jag inser nu att det är något man måste ta på allvar och inte bara bortse från.

Valutakursen är inte avgörande i ett långsiktigt perspektiv

Jan: Jag tycker också att Peter har rätt. Valutarisken är en faktor som man måste ta hänsyn till, särskilt om man har närtidsutgifter eller om man är nära pensionsåldern. Att förlora på både aktier och valutakursförändringar kan vara mycket påfrestande ekonomiskt. Låt oss titta vad Andre Granström, en communityprofil säger på ämnet:

André: Jag är inte så orolig för valutakursförändringar. Valutamarknaden är komplex och svår att förutse på lång sikt. Om du har haft globala tillgångar under kronans svaghet har du haft medvind, och det är viktigt att uppskatta det. Om det blir en liten smäll nu på grund av valutaförändringar, är det en del av risken du har tagit med din investering.

Om du har en långsiktig investeringshorisont, som tio år, tror jag inte att valutaförändringar kommer att vara avgörande för om det går bra eller inte. Stockholmsbörsen är kanske lite undervärderad, men det beror inte främst på valutan utan på andra faktorer.

Jan: Om du har en globalfond eller investerar genom Lysa med en långsiktig sparhorisont behöver du inte känna stress över att behöva byta eller sälja dina investeringar på grund av valutakurserna.

André: Exakt, det vanligaste misstaget är att agera impulsivt när man känner oro eller stress på marknaden. Det är bättre att ta det lugnt och tänka på sina egna mål och planer. Jag har en betydande del av min portfölj i globala tillgångar noterade i dollar, och jag känner ingen stor oro. Valutakurserna kommer att fluktuera, men om man har en långsiktig investeringshorisont så jämna det oftast ut sig.

Jan: Precis, det är viktigt att komma ihåg att valutakurserna har varierat över tid, och det är en del av investeringarna. Vi har sett svenska kronan vara stark och svag i förhållande till andra valutor. Men om man har en långsiktig synvinkel, så brukar det jämna ut sig över tid.

Caroline: Ja, det är som du säger. Valutakurserna har fluktuerat tidigare, och det är en del av den långsiktiga investeringsresan. Det är viktigt att inte reagera impulsivt på kortvariga förändringar.

Valutor över tid bidrar varken till eller från

Jan: Exakt, om du behöver anpassa din portfölj för att närma dig dina mål, så är det viktigt att göra det med hänsyn till din tidshorisont och risktolerans. Det är inte bara valutarisken som spelar roll, utan även din övergripande strategi.

Caroline: Tack för att du delade detta perspektiv. Det hjälper mig att förstå hur jag kan hantera valutarisken i min portfölj.

Jan: Absolut, och det är därför vi har detta avsnittet för att öka medvetenheten om valutarisken och hur man kan hantera den baserat på sina egna mål och situation. Det är inte så kul, men det är precis därför vi har detta avsnitt. Vi vill öka medvetenheten om risken som finns. Det vi hoppas kunna ge er i slutet av avsnittet är råd om hur man ska hantera den om man hamnar i den situationen.

Caroline: Det låter bra.

Jan: Nu går vi vidare till nästa videoklipp med Oscar Björklund från Lysa, som är chef för deras fondförvaltningsbolag. Han är ansvarig för att sätta ihop portföljen för dem som investerar i Lysa. Ljudet är lite skakigt eftersom det är en Zoom-inspelning.

Oscar: Det finns många åsikter om den svenska kronan, och det är inte konstigt med tanke på dess rörelser. Mellan 1991 när den blev fri och 2020 höll sig kronan relativt stabil, även om den var volatil och gick upp och ner. Kronan har dock försvagats gentemot euro och USD de senaste två åren, vilket media ofta refererar till som en försvagning. Men valutamarknaden är komplex, och det finns många nyanser och debatter om varför detta sker och om det kommer ändras.

Jan: Många av oss sparar i globala indexfonder, och vi har haft fördelar av att ha våra besparingar i utländska valutor de senaste åren. Är det något att oroa sig extra för nu?

Oscar: Det har varit bra att tjäna på det de senaste åren, och det kan fortsätta vara så. Men det kan också vara perioder med negativ utveckling i förhållande till utländska placeringar. Kom ihåg att aktievärdet är den stora drivkraften på lång sikt för dina utländska aktieinvesteringar.

Valutor har ingen förväntad positiv eller negativ avkastning; de påverkas främst av utbud och efterfrågan. Jag tror att det bästa är att fortsätta med din strategi och låta det lösa sig över tid. Ibland kommer du tjäna extra på kronans rörelser, ibland lite mindre, men över tid bör du få en positiv avkastning från utländska aktieinvesteringar.

Valuta har inget underliggande värde

Jan: Kan du förklara mer om varför valutans förväntade värde är noll?

Oscar: Valuta är inte som tillgångar som genererar inkomst, som företag som ger utdelningar eller räntebärande instrument som ger räntebetalningar. Valutan reflekterar bara hur marknaden prissätter varor och tjänster i ett land jämfört med ett annat. Ett populärt sätt att jämföra detta är med Big Mac-indexet, som för närvarande visar att svenska kronan är övervärderad. Valutamarknaden är komplex, och det är många faktorer som påverkar växelkurserna. Det handlar inte bara om att köpa valuta, utan oftast handlar det om att investera i ett annat land, vilket kräver valutaväxling.

Jan: Om man lyssnar på detta och känner sig orolig, vad skulle du råda dem att göra?

Oscar: Jag tror inte att det här är skäl att vara orolig. Valuta är en naturlig del av globala investeringar. Forskning visar att det är bäst att sprida riskerna i en global aktieportfölj. Valutan kan ge lite upp- och nedgångar över tid, men med en långsiktig strategi kommer det att jämna ut sig. Om du har en kort placeringshorisont kan valutan påverka portföljens avkastning mer, och då kan det vara bra att undvika stora valutasvängningar genom att ha mer av dina placeringar i svenska kronor, särskilt i räntebärande instrument.

Jan: Vad tycker du om Oscars råd?

Caroline: Jag tycker att han är balanserad och klok. Big Mac-indexet är intressant, även om jag inte helt förstår det. Det verkar som om det jämför priset på en Big Mac i olika länder för att få en annorlunda perspektiv på valutor.

Jan: Ja, precis. Det är ett sätt att byta perspektiv och se hur mycket svenska kronor du skulle få för en Big Mac om du köpte den i USA och sålde den i Sverige. Det är en annorlunda sätt att tänka på valutor och hur de värderas.

Caroline: Han nämnde också att Norge har liknande problem med sin valuta.

Jan: Ja, det stämmer. Den norska kronan har också försvagats, så de står inför liknande utmaningar som Sverige.

Caroline: Påverkar Big Mac-indexet valutan?

Jan: Jag förstår att det kan vara förvirrande. Vi pratar om att den svenska kronan har försvagats, men enligt Big Mac-indexet är den bland de dyraste i världen. Så om vi bara går efter Big Mac-indexet verkar det inte troligt att kronan ska stärkas. Många faktorer påverkar valutans värde, och det är inte säkert att Big Mac-indexet ger en korrekt bild av situationen.

Den dumma internationella kapitalmarknaden förstår inte hur bra den svenska kronan är, eller? 🙈

Caroline: Han sa också att det finns mycket annat som påverkar valutan, inte bara Big Mac-indexet.

Jan: Absolut, vi kan inte förklara varför valutan beter sig som den gör. Många tror att om den går upp igen kommer det att påverka hushållens ekonomi. Det är en rimlig tro, men vi kan inte vara säkra på vad som kommer att hända. Vi kan kontrollera valutan ännu mindre än aktiemarknaden. Så det bästa rådet är att ha en strategi som du kan kontrollera och inte basera dina beslut på Big Mac-indexet. Vi ska ta en ny video här. Då är det Andreas Runnemo som driver Småsparareguiden, där han svarar på olika typer av läsarfrågor.

Andreas: Det är en spännande situation. Jag minns att för nästan ett år sedan var jag på en konferens för institutionella investerare och deltog i en expertpanel. Vi var överens om att kronan var för svag för ett år sedan. Många trodde att det skulle vara klokt att satsa mer på svenska aktier eller svensk valuta.

Jan: Förlåt, jag var tvungen att avbryta. Jag ville påpeka att för ett år sedan på en konferens trodde många att det vi diskuterar nu skulle hända. Om man investerade i svenska aktier. Men vad har hänt sedan dess? Kronan har försvagats ännu mer.

Andreas: Nu verkar alla svenska experter vara eniga om att kronan är starkt undervärderad. Det är lätt att följa strömmen och tänka att internationella kapitalförvaltare inte förstår hur bra vår valuta är. Men jag håller fast vid att jag inte kan spekulera om kronan är för svag eller för stark. Jag behåller min globala fond, oavsett växelkursen.

Jan: Du brukar svara på läsarfrågor på Småsparareguiden. Om någon frågade dig hur de ska hantera sina besparingar i den här situationen, vad skulle du säga?

Andreas: Om någon frågade mig, skulle jag säga att det enkla svaret är att inte ändra sin strategi nu. Försöka tajma marknader är svårt, även för proffs. Spekulera i att kronan kommer att stärkas är inte klokt för privatpersoner. När det kommer till om man bör ha en del svenska fonder eller valutasäkra en del av sin globala fond är det en svårare fråga där åsikter kan variera. Jag lutar åt att inte göra det, men det finns olika perspektiv. Vissa rekommenderar en viss andel svenska fonder, och det är okej att ha olika åsikter. Jag är ödmjuk nog att säga att jag inte har alla svaren.

Jan: Du jämför det att spekulera i valuta med att spekulera på marknaden, som att säga att nu tror jag på techbolag, eller nu tror jag på energiaktier. Det är som att sätta din tro på framtiden.

Andreas: Ja, precis. Jag tänker likadant. Jag brukar fråga mig själv, om jag var en hedgefondförvaltare och övertygad om att kronan skulle förstärkas, skulle det vara svårt för mig att ta en position som skulle påverka marknaden. Att handla valutor är enkelt, och om marknaden verkligen trodde att kronan var för svag, skulle den ändra sin åsikt. Så det är inte så enkelt som att alla är överens om kronans riktning, det finns olika åsikter.

Jan: Vad tycker du om Andreas?

Caroline: Jag gillar honom. Han är ödmjuk och inser att han inte har alla svar.

Jan: Jag gillar hans perspektiv. Han nämnde att det är lätt att säga att internationella kapitalförvaltare inte förstår vår valuta, men om det vore sant, skulle någon ha agerat på det. Det är enkelt att handla valuta, och om fel prissättning fanns, skulle den korrigeras.

Caroline: Det verkar som att det är svårt att hitta någon som faktiskt har en annan åsikt om kronan.

Jan: Det är sant, många är överens om kronans svaghet, men det finns olika perspektiv beroende på ens politiska och yrkesmässiga ståndpunkter.

Caroline: Ändå är de här experterna mycket balanserade i sin åsikt.

Jan: Det är faktiskt roligt att veta att Andreas har en bakgrund som teknisk fysiker. Lite intern humor från ett tidigare avsnitt.

Caroline: Ja, det var en rolig kommentar om teknisk fysikutbildning från förra gången.

Jan: Ska vi prata om den sista personen vi har med? Det är Henrik Tell. Vet du vad hans utbildning är?

Vet du (eller analytiker) något som marknaden inte vet?

Caroline: Teknisk fysik.

Jan: Det är intressant att några av oss, inklusive Andreas Runnemo, har teknisk fysik i bakgrunden. Men det är en annan historia. Varför gillar vi indexfonder? Men det är en annan diskussion. Henrik Tell är med oss, och han är en oberoende finansiell rådgivare som tidigare hjälpte Lysa som konsult och arbetar med förmögna personer och deras investeringar.

Henrik: Valutahandel är osäker, det finns ingen underliggande tillväxt eller fördel för investerare. På kort sikt kan det vara osäkert, men på lång sikt är det svårt att förutsäga. Ibland hävdar människor att kronan är undervärderad, men det är svårt att förutse valutakurser.

Jan: Om jag hade kommit till dig och sagt att jag vill överviktiga svenska fonder, vad skulle du säga då?

Henrik: Jag skulle fråga varför du tror att du vet något som marknaden inte vet. Det är viktigt att ha en stark grund för dina beslut och vara medveten om att du inte är smartare än marknaden.

Jan: Skulle du säga att det är en större risk att ändra din strategi och investera i svenska fonder nu?

Henrik: Nej, det är inte annorlunda nu. Jag ser ingen anledning att ompröva en långsiktig global strategi just nu. Det bästa är att sitta still i båten och fortsätta med din befintliga strategi.

Jan: Om jag hade varit din klient och kommit till dig, hur skulle du lugna någon som är orolig? Vad skulle din rådgivning vara?

Henrik: Först och främst, man måste tänka långsiktigt. Om du har pengar investerade i aktier som du inte behöver använda de kommande sex månaderna eller året, eller längre än så, då är den aktuella kronkursen mindre viktig. Den kan svänga upp och ner på kort sikt, men på lång sikt är förväntad avkastning från valutan nära noll. Så det är ingen anledning att oroa sig om du har en långsiktig investeringshorisont.

Jan: Kan du förklara mer om det där med att den förväntade avkastningen från valutan är noll på lång sikt?

Henrik: Valutamarknaden är ett nollsummespel. Det finns ingen naturlig tillväxt i en valuta. Visst, det kan finnas räntor i det landet som påverkar valutakursen, men dessa faktorer är oftast redan inräknade i valutakurserna. Så du bör inte förvänta dig en långsiktig tillväxt i en valuta.

Kanske är ett tecken på att man ligger fel i risk?

Jan: Med detta i åtanke, skulle det vara rätt att säga att det nu är en större risk med en global fond än för två år sedan?

Henrik: Ja, på sätt och vis är det så eftersom den globala fonden nu är dyrare, vilket skulle kunna innebära en större nedgång om något går fel. Samtidigt finns det inga garantier för att den kommer att återvända till samma nivåer som tidigare. Men över tid är risken inte större om du har en global portfölj. Den ger dig en bättre riskspridning. Kortsiktigt kan du överväga att ha lite mer i svenska fonder om du är orolig, men om du har en kort investeringshorisont bör du kanske inte ha så mycket aktier överhuvudtaget.

Jan: Så oro över valutakursen är egentligen ett tecken på att jag kanske har för hög aktieexponering snarare än att jag borde försöka ändra min globala portfölj till svenska fonder.

Henrik: Det är viktigt att överväga detta perspektiv, att ställa sig frågan åtminstone. Om du tror att du kan göra bättre bedömningar än marknaden när det gäller vilka aktiemarknader som kommer att prestera bättre eller sämre på kort sikt, måste du vara medveten om att det inte finns något pålitligt sätt att göra det på. Dessutom måste du ta hänsyn till risk, kostnader, valuta och andra faktorer. Men för långsiktiga investerare, de som sparar för pension eller över en tidshorisont på 5-10 år eller mer, är det som händer på marknaden idag oftast bara brus.

Jan: Vad tycker du om det?

Caroline: Det sista han sa var intressant. Om man har ett långsiktigt sparande, då är det som händer just nu inte så viktigt. Men jag tror att för de flesta människor skulle detta vara svårt att förstå om de läste det i affärsvärlden. Det är min uppfattning. De skulle bara bli oroliga.

Jan: Vi spelar in detta i början av november, och den här artikeln publicerades i Dagens Industri den 22 september. Så det verkar som om det har varit mindre diskussion om detta den senaste månaden, eftersom nu fokuseras det på konflikter runt om i världen och andra händelser. Jag tycker att detta är en påminnelse om att det som gällde för ett år sedan, två år sedan och fem år sedan fortfarande gäller idag.

Investera långsiktigt, diversifiera, håll kostnaderna nere, var passiv och undvik att reagera på kortvariga marknadsfluktuationer. Om du har en stabil investeringsstrategi och en bra båt, behöver du inte oroa dig för små svängningar på ytan. Oro över valutakursen kan vara ett tecken på att du har för mycket aktieexponering snarare än att du behöver ändra dina investeringar.

Tack för att jag inte behöver oroa mig för något jag inte oroade mig för förut… 🤣

Det är viktigt att förstå att det inte är något nytt som har uppstått. Det är bara att ljuset har kastats på detta ämne under den senaste tiden. Vad vi ser är att diskussionen varierar över tid, precis som olika saker får uppmärksamhet vid olika tillfällen. Det är viktigt att inte stressa upp sig över detta utan istället ha en stabil investeringsstrategi som passar din långsiktiga målsättning.

Caroline: Jag är nog inne på den linjen.

Jan: Alltså, Carro, jag kände sig mycket bättre för en och en halv timme sedan innan hon fick veta om alla dessa saker. Du visste inte ens att jag hade gjort sex intervjuer med olika människor om en fråga som du inte bryr dig om.

Caroline: Jag känner en trötthet gentemot ekonomijournalistik. Jag känner att jag inte behöver bry mig om 95% av det som skrivs. Det gäller inte bara affärsvärlden, utan även andra tidningar. Det är mest underhållning egentligen. När jag besöker en nyhetssajt, vill jag bli underhållen, inte oroa mig mer. Men ibland får jag ändå oroande nyheter.

Jan: Precis, och Henrik Tell avslutar det bra med att säga att det är bara brus. Om vi är medvetna om detta, som vi har diskuterat, kan vi se det som brus och inte reagera impulsivt. Det finns alltid risker, men det betyder inte att vi måste agera på dem. Det är viktigt att förstå att alla vi har intervjuat säger samma sak. Vad tar du med dig från dagens avsnitt?

Caroline: Jag tycker de var ganska balanserade i sina åsikter. Ingen kan förutsäga marknaden eller valutakursen. Om man har en långsiktig strategi behöver man inte oroa sig.

Jan: Jag håller med. Jag tar med mig det. Fortsätt investera långsiktigt och sitt still i båten om du har en bra båt. Om du är orolig, fundera på om du har rätt risknivå istället för att försöka kompensera med snabba ändringar i din portfölj. Slutligen, tack till alla som har lyssnat och stöttat oss på Patreon. Tack till våra gäster Peter Bergman på Captor, André Granström på VQM Consulting, Oskar Björklund på Lysa, Andreas Runnemo på Småsparareguiden och Henrik Tell på Effektiv Förmögenhetsförvaltning. Ingen har fått betalt för detta, varken vi eller våra gäster. Om du vill lära dig mer om ämnet, kolla in avsnitt 99 och ”Just keep buying” där vi diskuterar det mer ingående. Tack och vi ses nästa vecka!

Länkar och relaterade inlägg

Om du gillade detta avsnitt, då rekommenderar jag att:

Tack för denna veckan!

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök