Är en indexfond’s följsamhet mot index viktigare än avgiften?

Har funderat lite mer kring förhållandet mellan tracking error/följsamhet och en fonds avgift sedan diskussionen I den här tråden. Eftersom min frågeställning är lite mer specifik så gör jag en ny tråd.

Anta att två indexfonder följer samma index, och vi måste välja en av dem. Den accepterade metodologin här verkar vara att välja den med lägst avgift och ‘call it a day’. Men är det så enkelt? För att veta att vi faktiskt sparar pengar genom att välja den billigare fonden så måste vi ju anta att fondförvaltarna I den billigare fonden inte är sämre på att hantera sina in-och utflöden & allt annat som är relevant för att lyckas följa ett index. Om felmarginalen mot index orsakar en större förlust än det du sparade genom den billigare avgiften så är ju den billigare fonden sämre. Detta kan vi se historisk data på genom att jämföra fondens utveckling med indexet som följs. Eftersom avgiften är inbakad I den utvecklingen, så borde väl fonden med lägst avvikelse från index vara att föredra, oavsett avgiften?

Ett problem med detta är dock att många indexfonder avviker lite mot varandra I aktieinnehav pga etniska principer, så det som ser ut som en mer effektiv fond när man kollar på utvecklingen kan egentligen vara resultatet av att de aktier man tagit bort gått dåligt. Fonder byter även med jämna mellanrum ut personal och ändrar arbetsrutiner, så historisk följsamhet behöver inte nödvändigtvis säga nåt om framtidens följsamhet. Med det sagt tycker jag fortfarande det är något man borde väga in på nåt sätt, speciellt om man kan kontrollera för några av dessa problem jag nämnde ovan.

Är jag ute och cyklar här?

1 gillning

Det låter riktigt i mina öron att det finns andra saker än avgifter som kan påverka en fond negativt. Dock tycker jag faktiskt ironiskt nog kanske att när det kommer till indexfonder så känner jag spontant att ju lägre avgift, desto seriösare fond. Dels för att indexfonder ska vara passivt förvaltade och billiga och om det är stora breda fonder som dessutom är dyra börjar jag bli misstänksam att det är skojare. Om de faktiskt behöver en så hög avgift kanske de istället är ineffektiva, vilket ju heller inte är förtroendeingivande.

Tycker också orelaterat till det att det inte är hela världen om det avviker lite så länge det inte är strikt nedåt (som t ex från avgifter).

Jag håller inte med om att det är den accepterade metodologin (dvs “lägst avgift och call it a day”).

Låt oss säga att R är avkastning före avgifter, A är avgifter, och I är indexavkastningen. Idealt så skulle jag då vilja välja en fond med minimalt tracking error innan avgifter, dvs R-I, samt minimala avgifter A (även den absoluta storleken på avgiften är relevant, speciellt om en fond har signifikant större avgift). Tracking error är en slumpvariabel men med tillräcklig historik bör den kunna säga något om fondens strategi att följa index. Ytterligare aspekter att ta i beaktande är om fonderna utesluter vissa företag, eller har bara en bråkdel i verkliga innehav, eller är syntetisk replikerad, skatt (t.ex. LF vs Avanza Global) osv.

Jo, men kan vi inte börja med att nämna ens en fond som faktiskt har låg avgift men som i övrigt är en dålig fond för sitt tillgångsslag så vi vet vad vi ska se upp med?

Kanske Splitan högräntefonden då, men jag vet inte ens det. Känns som att de sparade väldigt mycket pengar åt de som skulle ha paniksålt, samt att andra liknande fonder hade liknande likviditetsproblematik. Sen är det ju inte heller en indexfond på samma sätt.

Hej alla
Ni har rätt john och Drakflygaren i Ert resonemang! Däremot undrar jag hur du mäter Tracking Error innan avgift för en Global indexfond såsom LF Global Indexnära? - som exempel Christian? Vart hittar du eller köper du GAV kurser för fonder? Vem publicerar den data? Via Bloomberg, Infront, mm eller direkt från fondbolagen kan man få tillgång till fonddata men den är nettoberäknad dvs kurserna uttrycks i NAV kurser (vilket är efter avgifter).

Du menar var hittar man uppgifter om avgiften så att man kan justera NAV-kursen? Enkelt tillgänglig via de flesta börsmäklare, möjligtvis får man använda ett genomsnittsvärde för övriga kostnader (transaktion/admin etc). Det viktiga är ju att jämföra hur fonden presterar jämfört med sitt mål (dvs det index det ämnar replikera).