Indexfond i förhållande till sitt index

Hej Isak
Skulle säga att du har en mycket bra fonduppställning. Ser inga direkta nödvändiga förändringar utifrån val av fonder. AMF Global är dock en fond med lägre risk än dina alternativ SPP eller LF. Men om du ändå skulle möblera om i din portfölj och justera upp din förväntade avkastning så framstår SPP som lite bättre alternativ än LF. Då SPP har haft en högre avkastning, högre riskjusterad avkastning samt lägre (negativ) avkastningsskevhet. Och som en sista kommentar vill jag bara påminna om att det finns en alternativkostnad som vida överstiger avgiftsskillnaden fonderna SPP och LF emellan. Alternativkostnaden senaste 3 åren har varit ca +150 baspunkter (1,5%) per år för SPP jämfört LF och det skall ställas mot 11 baspunkter per år om du enbart tittar på förvaltningsavgiften till LFs fördel!

1 gillning

Välkommen till forumet, @Fonder!

Du verkar påläst kring siffrorna, men jag förstår inte riktigt resonemanget?
Varför skulle SPP fonden ha högre avkastning kommande tid? Den har ju högre avgift. Det är ju indexfonder båda två, mer relevant än historisk avkastning (både absolut och historisk avkastning) är ju avgiften. Genom att komplettera LF global indexnära med en EM fond i rätt proportion med låg avgift så kan rent principiellt följa nästa exakt samma index (fördelning) som SPP fonden. Till en lägre avgift. Alltså får man samma absoluta och riskjusterade avkastning före avgift. Till en lägre avgift.

Då blir ju alternativkostnaden högre att äga SPP fonden istället för LF global indexnära och en kompletterande EM fond i rätt proportion.

Så jag får inte riktigt ihop påståendet att att det skulle vara bättre välja SPP:s globala indexfond (ur alternativkostnadssynpunkt)?

1 gillning

Hej och tack Nightowl
Givetvis så sitter ingen på facit och framtiden är alltid svår att förutspå.
Avseende index så är index bara ett teoretiskt uttryck (värde i detta fall). Den säger bara att bägge fonderna i fråga över tid eftersträvar att avkasta i linje med index genom att försöka replikera index så gått det går! Men då det inte går att replikera index i verkliga livet bygger fondbolagen egna modeller utifrån olika parametrar för att på bästa möjliga sätt hamna så nära index som möjligt. Vilket innebär att SPP och LFs förvaltning skiljer sig åt både gentemot index och varandra. Som ett exempel så har SPP högre andel tech-bolag, lägre andel amerikanska aktier och lägre andel kassa likvida medel över tid än vad LF har haft.
Men för att återgå till det matematiska så säger jag bara att SPP har haft en skickligare förvaltning avkastnings- och riskhanteringsmässigt än LF över tid (historiskt). Framtiden är svår att säga något om men jag skulle ändå säga att historiskt har förvaltarna på SPP hanterat upp och nedgång skickligare än LF förvaltarna. Så mitt bästa estimat för framtiden är evidensbaserad matematik och därför ter sig SPP vara något bättre alternativ än LF. Skulle förvaltarteamet dock sluta på SPP och gå över till LF skulle jag föredra LF!
Inom samma familj skulle jag rekommendera dig att slå en blick på SPP Global Solutions A istället för SPP Global Plus A eller rent ut sagt byta upp dig gentemot tillväxt och välja fonder med mer tillväxtorienterad exponering då det är inom dessa (fonder) bolag du erhåller tillväxt i större utsträckning än förlegade indexsammasättningar som bygger på 30år gammal teori.
Avseende komplettering av EM fond till LF fonden så är det svårt att hitta någon evidens på att en komplettering av EM oavsett viktfördelning skulle förbättra din riskprofil eller förväntade avkastning. Du får mycket gärna visa rent matematiskt dina beräkningar då det skulle vara av stort intresse Nightowl! Det finns ingen data 20 år tillbaka som skulle ge stöd för din teori Nightowl! Dock kan du få rätt (låg sannolikhet) och troligtvis på kort sikt i så fall. Eftersom vi då skulle behöva se något helt nytt i världsekonomin som skulle vara isolerat till endast EM bolag, EM länder och inte påverka några andra faktorer utanför just EM bolagen i fråga. Världen och världshandel är för sammanflätad för att det ens skulle ske teoretiskt. Men tur måste man ju också ha när man håller på med investeringar men jag utgår från att investeringsbeslut grundar sig på fakta och inte spekulation. Andelen EM i en globalfond bör du överlåta till fondbolagen (SPP eller LF i detta fall) då de räknar utifrån ekonometriska modeller på optimal fördelning för att på bästa möjliga sätt leva upp till sina estimat och förväntad index följsamhet.
Och avseende förvaltningsavgiften så är den av underordnat betydelse då all avkastning (data) är efter avgifter för alla fonder alltid. Fokus som en professionell investerare bör vara att alltid fokusera avkastningen (nettoavkastningen) och risken tagen per avkastningsenhet.

Hur har du kommit fram till detta?

Givetvis skiljer sig indexfonder i sitt tracking error på grund av vissa val som görs av förvaltningen, samt vilka kostnader de drar på sig etc. Faktumet att SPP har lägre andel amerikanske aktier och mer teknik är helt enkelt för att SPP Global är en fond bestående av både developed och emerging markets. Skillnaden är att LF Global enbart inkluderar developed markets. Så jag tror att du har missat att de inte följer samma index.

Vad baserar du slutsatsen att SPP har haft en skickligare förvaltning på? Du nämner matematik och evidensbaserad matematik, men kan du göra det lite mer konkret? Är det avkastning? Skillnader i innehav är i princip helt förklarad av (som jag nämner ovan) att SPP inkluderar emerging markets medans LF inte gör det.

2 gillningar

Va? Du verkar vara rejält ute och snurra. Avvikelse mot index mäts genom tracking error.
Skiljer inte signifikant mellan LF och SPP i detta fallet.

De följer dock olika index (MSCi World eller MSCI All Country World index). Där skillnaden mellan indexen är att de första inte har med emerging markets.

LF global indexnära startade 2013. Så den har inte funnits i 20 år.

20 års historik är irrelevant. Det är index vi pratar om och både LF och SPP har låga tracking error (förutom att båda utesluter en del bolag på etiska grunder). Finns ingen skicklighet hos förvaltarna att ta hänsyn till. Indexen sätts av MSCI.

Så det finns ingen anledning att ha samma innehav i en dyrare SPP fond än att ha det i två billigare i form av en EM fond och LF Global indexnära. Det är samma underliggande bolag i samma fördelning.

2 gillningar

Du kan få samma bredd som SPP genom att använda en EM fond och LF Global indexnära.
Modellportföljerna här använder den lösningen för att det är lägre avgift.
Om du har Avanza, så välj Avanza emerging markets. Den är billigare än alternativet i modellportföljerna (som även ska funka hos Nordnet).

SPP Global bör jämföras med cirka 86% LF Global och 14% Avanza EM/LF Tillväxt.

  • SPP: ca 0.33%
  • LF Global och Avanza EM: ca 86% * 0.22% + 14% * 0.29% = 0.232%
  • LF Global och LF Tillväxtmkd: ca 86% * 0.22% + 14% * 0.46% = 0.256%

Evidensbaserade historiska data. Framtiden kan dock visa sig bli annorlunda för dessa fonder men som sagt historiskt har AMF haft en lägre risk än de övriga två. Dock har du som investerare inte fått betalt för den lägre risken. Bäst avkastningen i förhållande till tagen risk har du fått om du hade varit investerad i SPP. Men som sagt historisk avkastning och risk är ingen garanti för framtida risk och avkastning. Dvs förvaltarna bakom SPP har varit skickligare i sin förvaltning än AMF och LF när det kommer till avkastning och risk historiskt. Jag har inga personliga åsikter utan bygger mina slutsatser på ren matematik! OBS: i alla tre fallen har vi tillräcklig datamängd för att kunna göra en statistisk jämförelse, fonderna emellan.
Bifogar lite intressant statistik för berörda fonder. Har dock endast klippt in lite enklare statistik för att alla skall förstå! Estimaten är dock endast estimat (dvs inte framtida facit) som i grunden bygger på Monte Carlo simulering utifrån historiska data för globala aktier, fonder och index (inklusive EM).

AMF SPP LF
Std. Deviation 11,63 13,31 13,02
Down. Deviation 8,16 10,36 10,1
Skewness -0,44 -0,6 -0,57
Avg. Los. Month -2,71 -3,3 -3,39
Max Drawdown -17,16 -17,5 -17,93
Win. Months 65,93% 71,67% 72,34%
VaR Historical -4,53 -4,86 -5,81
Sharp 0,94 1,1 1,07
Sortino 1,41 1,67 1,61
Sannolikhet +avkastning 12M 89,70% 91,20% 89,13%
Förväntad snittavk 36mån per år 10,4 13,9 13,4

Det finns ingen skicklighet hos förvaltarna. De följer bara index. Skillnaderna beror på att de följer olika index.

Man kan efterlikna det index som SPP följer med två andra billigare fonder. LF global indexnära och Avanza emerging markets. Så då får man samma avkastning före avgift och högre avkastning efter avgifter på exakt samma risk.

Det är bra Nightowl! Du har en stark övertygelse! Jag utgår bara från det matematiska och det evidensbaserade! Problematiken med index känner jag till och det är just därför det blir problematiskt i jämförelse mellan olika fonder. Fonderna SPP och LF har inte identiska aktieinnehav med identisk vikt köpta på identiska priser utan det skiljer sig åt mellan fonderna. Tracking error kan vara snarlik men det har att göra med att korrelationen och co-integrationen är hög. Om vi antar att SPP och LF vore identiska så är det ju självklart att man bör välja den fond med lägst avgift eftersom den då skulle prestera bättre. Men verkligheten är tyvärr inte som i fantasin vilket gör att jag tagit in fakta i kombination med ekonometri för att skapa mig en uppfattning. DOCK vill jag säga att du kanske kommer att få rätt framgent men utifrån historik har du fel i din argumentation.

Va? Co-integration?
Korrelationen är hög mellan vad?

Nu har flera personer i tråden påpekat att man kan få praktiskt taget identiskt innehav som SPP med LF och en EM fond. Till lägre avgift.

2 gillningar

Låter som att du snöat in för mkt på snack från bankernas rångivare eller TA-kramare.

Hur vet du att SPP bättre avkastning beror på skicklighet och inte på tur? Hur är deras skicklighet över tid kopplat till vilket index de valt att följa?

Du pratar om evidens, men verkar bara peka på historisk avkastning utan hänsyn till att det går att få ungefär samma spridning om man kompletterar LF med EM.

1 gillning

Nja, definitionen ”praktiskt taget identiska innehav” är nog upp till var och en! Skulle påstå att skillnaden är stor om hypotesen är att de är identiska. Du har rätt i att du får ner avgiften genom att välja LF + EM i stället för SPP om det är det som är uppgiften. Men jag utgår från att Isak vill försöka maximera sin framtida avkastning till en given risk. Rent historiskt så har SPP överträffat LF och/eller LF+EM tillsammans oavsett tidsperiod (3, 5, 10, 20år) där de längre tidsperioderna är beräknat på index data för just de index som fonderna påstår sig följa.

Om avvikelsen beror på skicklighet eller ren tur är svårt att bevisa statistiskt på korta tidsperioder men oavsett så har SPP levererat bättre absolut, relativ och riskjusterad avkastning än LF och/eller LF+EM. Och jag hänvisar bara till siffror. Avseende spridning så spelar det mindre roll i ett urval av variabler med hög korrelation och kovarians. Summa summarum är att EM tyvärr bara adderat risk och negativ avkastning jämfört med om du bara hade haft LF själv. Så utfallet LF+EM är det sämre av två dåliga alternativ.

Du har fel. @christian100 redovisade ovan vilken fördelning mellan Avanza Em och LF Global indexnära som blir samma innehav som SPP.

Med tanke på att rätt fördelning av LF Global + EM följer samma index som SPP Global så är detta påstående falskt, det är matematiskt omöjligt att den ena överträffar den andra “beräknat på index data” för alternativen följer samma index. Påståendet att SPP Global har gjort bättre än LF global oavsett tidsperiod (om vi ignorerar att de följer olika index vilket vi egentligen inte bör göra) är även det falskt.

Avgiften är det enda som vi vet med 100% säkerhet. Det är även relevant att studera tracking error. Men i det här fallet finns det endast en anledning att föredra SPP Global, och det är att du slipper köpa 2 fonder och ombalansera mellan dessa själv. Du betalar för denna bekvämlighet en högre avgift, huruvida du tycker det är värt det är upp till var och en.

6 gillningar

Jag kanske missar något. Den enda skicklighet som ska påverka avvikelsen från sitt index för en indexfond är väl hur bra man är på att hantera sina kostnader? All annan skicklighetsbaserad avvikelse är väl ett försök till aktiv förvaltning?

3 gillningar

Ja i en perfekt värld är det samma innehav som i Christians redovisning. Indexsammansättning kan vara identiska men det betyder inte att fondernas innehav är identiska vilket du även ser i historiska data. Index är inte så lätt som det låter fast du har all datorkapacitet. Förvaltarna (med hjälp av kvantrobotar) försöker alla replikera sina referensindex så gott de kan. Säger bara att förvaltarteamet på SPP lyckats bättre avkastningsmässigt och riskmässigt än LF. Det stämmer att SPP är dyrare att de kanske lyckats sämre i att följa index eller att de bara har haft tur men deras arbete har resulterat i en matematiskt, evidensbaserad bättre avkastning både absolut, relativt och riskjusterat än LF ensamt eller med EM som en add on. Vill bara säga att jag inte är emot någon av Er utan vill bara påvisa kalla fakta!

Dnb Global indeks 244% på 10år följer samma index som LF. Mycket Bra :+1:

Danske index global index SA 242% på 10år. Mycket bra :+1:

Spp Aktiefond Global 224% på 10år. Sämst :-1:

Amf aktiefond Global 250% på 10år. Bäst :+1:

Hur tolkar du det?

1 gillning