Jämförelse av index och citatet 90 % av fonderna slår inte index

Två saker som jag tror kan förvirra folk när man säger att “90% av aktivt förvaltade fonder underpresterar index över 10 år”

  • Vilket index pratar vi om? De flesta tror nog att det är marknadsviktat index vi pratar om, vilket såklart inte alltid är fallet.
  • Är det absolutavkastning eller riskjusterad avkastning vi pratar om? Det är ju möjligt för något att överprestera i absoluta tal, men underprestera i riskjusterade tal.

Exempel:
AMF Småbolag (en aktivt förvaltad fond) har utklassat marknadsviktat Sverigeindex sedan 2010,
men i statistiken kommer det ändå stå att den har underpresterat index, eftersom den jämförs med småbolagsindex.

6 gillningar

Jag refererar alltid till studier som jämför en fond med relevant index. Jag tycker ju inte det är riktigt relevant att jämföra t.ex. en storbolagsfond med ett småbolagsindex.

13 gillningar

Det är självklart korrekt. Jag menar bara att gemene man kanske inte förstår detta utan tror att “index = marknadsviktat index” och att folk då kan tolka statistisken som att marknadsviktat index slår 90% av aktivt förvaltade fonder i absoluta tal, när studien kanske egentligen pratar om olika index och i riskjusterade tal.

7 gillningar

Jag tycker nog att det är relevant att jämföra mot hela marknaden, ett brett globalt index, eftersom det är ett slags genomsnitt. Och då jämför du avkastningen i absoluta mått, i kronor och ören. Det är ju kronorna vi vill åt.

Att jämföra mot ett jämförelseindex ger bara ett relativt mått och det är inget som genererar kronor och ören. Dessutom tror jag, som tidigare diskuterats här, att många aktiva fonder egentligen är indexnära fonder och då dränerar avgiften fonden på avkastning. Som jag ser det det blir det en orimlig uppförsbacke för de fonderna. Men det är tacksamt att använda om man söker argument för en viss uppfattning.

Man det beror på vilket syfte man har.

1 gillning

Det gäller fondens eget jämförelseindex. Tyvärr slarvas det notoriskt om att upplysa just om detta istället för att skriva “index” som då leder till en felaktig tolkning. Många fonder slår bredare index som de för globala passiva indexfonder, även om de inte slår just sitt eget jämförelseindex över en lång tidsperiod.

Ovanpå detta så slår ju fonderna löpande sina egna jämförelseindex, eller att även jämförelseindexen vida slår motsvarande för de breda indexen, när resp. marknader/fonder trendar. Så byter man mellan marknader/fonder baserat på trend blir det ju helt ointressant hur stor andel av aktiva fonder som inte slår sina egna jämförelseindex över en lång tidsperiod.

Detta är steg 2 i min bok.

Steg 1 är att jämföra fonder “alla mot alla” baserat på trend och välja innehav baserat på detta, med hänsyn till diversifiering och annan riskhantering.

Ska man inte jämföra äpplen med äpplen, dvs tittar man på en småbolagsfond så bör den inte jämföras med ett storbolagsindex som Jan är inne på? Jämför man småbolag med storbolag blir det ju äpplen mot päron.

4 gillningar

Det beror på syftet. Vill du ha en bra fond inom en viss kategori kan du använda jämförelseindex. Då ser du vilken fond som har gått bra inom kategorin ovsett om kategorin har gått bra eller dåligt.

Vill du se hur en fond har gått relativt hela marknaden jämför du lämpligast mot hela marknaden, förslagsvis ett brett globalt index.

Eftersom jag placerar för god absolut avkastning i första hand ger inte ett jämförelseindex mig det svaret. Ett brett index gör det.

Men enklast är förstås att hoppa över det här med index och direkt jämföra alla fonder med varandra, som @Pellepennan skriver.

1 gillning

Den enklaste och mest lättillgängliga referensen är ju SPIVA som publicerar löpande jämförelse mellan alla fonder och index. De illustrerar det enkelt så här:

och

De jämförer 9 olika geografier, 100+ fondkategorier och tusentalsfonder…

5 gillningar

Btw, detta var inte för att förorda aktivt förvaltade fonder, utan bara för att klargöra för folk att marknadsviktat index inte är den strategi med högst förväntad absolutavkastning, vilket jag tror många här på forumet verkar tro när de läser saker som “90% av aktivt förvaltade fonder slår inte index”.

Något du själv kände att du behövde klargöra i en tråd:

5 gillningar

Jag kan förstå ditt argument. Jag har ett öppet sinne. Om jag ska gå på din linje så skulle man kunna säga att äpplen kan vara bättre än päron ett visst år och päron bättre än äpplen ett annat, är jag fel ute? Det är logiskt. Men jag tycker ändå äpplen mot äpplen är den bästa jämförelsen.

För folk som vill ha högre förväntad absolutavkastning än marknadsviktat index, men ändå förbli investerade i “hela höstacken” så skulle likaviktat index kunna vara ett alternativ.

equal

3 gillningar

Man kan göra ett enkelt problem hur komplicerat som helst, om man bara vill.

Den första frågan att ställa sig själv är vad man vill uppnå. Vad är själva syftet och vad ska det leda till?

Rimligt är väl att jämföra med en alternativ placering som man kan göra. Oavsett om det är ett aktiv eller passivt alternativ. Precis som man gör med allt annat som man köper, man jämför och väljer. Mitt val behöver inte vara samma som ditt val. Alla har inte samma målsättning.

1 gillning

Även om det låter trevligt med likaviktning tycker jag att det är något konstigt med en investeringsstrategi som säger att man ska halvera sitt innehav när två bolag går ihop eller dubbla sitt innehav när ett konglomerat delas upp i två.

En fördel med likaviktning är ju den minskade koncentrationsrisken.

Tänk att vi har ett index med 100 bolag och de 10 största bolagen mergas tillsammans till ett, så att ett enda bolag nu tar upp 50% av marknadsviktat index. Om det bolaget skulle gå i konkurs så skulle det ju vara katastrofalt för det marknadsviktade indexet, medans det likaviktade indexet inte alls påverkas lika mycket eftersom det stora bolaget bara har ~1% vikt.

3 gillningar

Först väljer man index, sedan väljer man den fond som implementerar det indexet bäst och billigast.

Att gå direkt på att jämföra fonder med varandra blir bara snurrigt. Man vet inte om man då hittat den fond som är billigast för det mål/index man vill ha.

Det finns tillräckligt med många indexar som implementerar olika regelbaserade strategier, där man kan veta vad man får. Behöver inte titta på aktivt förvaltade fonder där valen är oförutsägbara och upp till enskilda personer.

Det är inte alls snurrigt om mål/index är underordnat. Går man på momentum är indexet helt ovidkommande, det är marknader/fonder som trendar som är målet att äga över tid. Då är jämföresle alla mot alla helt relevant. Och fondens avgift är oclså i princip helt ovidkommande.

Du bör fortfarande se till att välja den billigaste fonden som följer det indexet du anser har momentum. Annat är suboptimalt.

Nej, det är helt irrelevant då trenden via fondens kursutveckling avspeglar summan av “inre trend” och avgiften. Vad som är vad är då helt ointressant, det är summan, alltså fondens kursutveckling jämfört med andra fonders dito som spelar roll.

Är det inte ett regelbaserat urval så kan förvaltaren sälja allt och köpa något helt annat i morgon, så att prata momentum för en fond där reglerna inte är formulerade och öppna är ju rätt poänglöst. Och när man då identifierat ett index man anser har momentum så bör man välja billigaste fonden som implementerar det.