Avanza Emerging Markets

Ska man kombinera denna med Avanza Global eller bara köpa global?

Avanza Global 90%

&

Avanza Emerging Markets 10%

https://www.avanza.se/fonder/om-fonden.html/944976/avanza-emerging-markets

Produktens avgift 0,29%
Avanza Emerging Markets är en matarfond som placerar sina medel i Mottagarfondföretaget Amundi Index MSCI Emerging Markets (Mottagarfondföretaget). Fondens medel ska placeras till minst 85 procent av Fondens värde i fondandelar i Mottagarfondföretagets andelsklass I13SK som är denominerad i SEK. 15 procent av Fondens medel får placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden. Detta innebär att Fonden har en placeringsstrategi och riskprofil som i hög utsträckning överensstämmer med Mottagarfondföretagets.
 

 

Why not? Den är billigare än LF Tillväxt indexnära och följer samma index. Kan månadsspara från 1:-.

Jag kör själv aktiedelen i Avanza Global. Har inget jätteintresse i en extrafond, men Avanza är på rätt väg med billiga indexfonder.

Hej Philip!

Om du är ute efter exponering mot just “Emerging Markets” så är den suverän och det bästa valet just nu!

Om du endast vill ha en globalfond så ska du inte ha Emerging Markets.

Vad innebär det i praktiken att det är en “syntetiskt replikerad fond” som den faktiskt är? Hört att det ska vara negativt men inte fått någon förklaring.

 

Extrafråga: Om man ska följa “All World” så nära som möjligt, blir 90% Avanza Global och 10% Avanza Emerging Markets så nära man kan komma till ett så lågt pris som möjligt?

Ja, 13% just nu.

Syntetisk replikering innebär att fonden investerar dina pengar i löften i stället för i riktiga aktier. Fondförvaltaren köper/säljer någon form av värdepapper där motparten lovar att följa kursen på en underliggande tillgång (exempelvis en aktie), men hur motparten gör för att uppfylla sina löften kan vara lite dolt i dunkel för oss vanliga dödliga. Men det brukar trots allt fungera, oftast.

Löften är billigare än riktiga aktier, vilket gör att fonden kan hålla nere avgifterna.

Problemet blir när fondens motpart kommer på obestånd och inte klarar av att hålla sina löften. Då kan investeringarna gå upp i rök, trots att aktien de lovat följa inte alls har blivit värdelös. Det är därför det brukar stå något luddigt om “motpartsrisk” i fondfaktabladet.

Motsatsen till syntetisk replikering är direkt replikering. Då köper fonden alla de aktier som ingår i det index de följer.

Som investerare vill man egentligen ha en fond som gör direkt replikering, samtidigt som man vill ha så låga avgifter som möjligt, vilket är en motsättning.

En del fonder blandar och använder huvudsakligen direkt replikering, men toppar upp fonden med syntetisk replikering för att hålla ner kostnaderna. Det mesta av kapitalet ligger trots allt stilla i fonden och kan vara direkt replikerat utan att dra upp kostnaderna för mycket.

En utsvävning:
Ett lite obehagligt exempel på syntetisk replikering är syntetiskt guld. Det rör sig alltså om att någon lovar att kunna fixa fram guld till en viss kurs utan att nödvändigtvis ha något guld själv. Fysiskt guld är dyrt och krångligt att hantera, och det är därför frestande att replikera det syntetiskt. Problemet är att det finns mer så kallat pappersguld (löften) än det finns fysiskt guld på jordklotet. Siffrorna varierar, men det pratas om 10 - 200 gånger mer pappersguld än fysiskt guld. Det går väl någorlunda bra ända tills den dag investerarna blir rädda samtidigt och på ett eller annat sätt begär fysisk leverans av guldet. Då blir det som i leken “hela havet stormar” när det visar sig att guldet (“stolarna”) inte alls räcker till alla. De som kör med direkt allokering av guld, det vill säga redan från början har lika mycket guld i valvet som man förbundit sig att kunna leverera, har inte det problemet.

[I texten ovan raljerar jag lite och skriver “löften”, medan bildade människor i stället talar om swappar, terminer, derivat och fan och hans moster. Men, det är trots allt löften det handlar om.]

Förutsatt att jag hittat rätt faktablad för den underliggande fonden verkar det som att de använder sig av blandalternativet för replikering som jag beskrev ovan:

“The exposure to the Index will be achieved through a Direct Replication, mainly by making direct investments in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents in a proportion extremely close to their proportion in the index. The Investment Manager will be able to use derivatives in order to deal with inflows and outflows and also if it allows a better exposition to an Index constituent. In order to generate additional income to offset its costs, the Sub-Fund may also enter into securities lending operations.”

Fonden är alltså huvudsakligen direktreplikerande, men får använda derivat för att hantera in- och utflödet ur fonden.

Hm, jag tycker mig känna igen delar av beskrivningarna.

LF Global indexnära har följande i sin fondinformation:
”Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, på konto i kreditinstitut och upp till 10 procent av fondförmögenheten i fondandelar och motsvarande utländska fondföretag.”

Fungerar Avanza Global på samma sätt som Avanza EM? Alltså, är AG också syntetiskt replikerad?

Alla sk. matarfonder är syntetiskt replikerade fonder ,jag försökte beskriva samma sak som Thomas A förklarar nu ,Avanza Global är en syntetiskt replikerad fond medan Amundi Global är en direkt replikerad fond.

Vad ser vi för risker med syntetiska fonder? Är LF Global Indexnära syntetisk eller fysisk, eller både och?

Avanza Fonders VD säger såhär på frågan om det är syntetiskt replikerat (detta gäller Avanza Global):
Fråga: Det verkar som att masterfonden är en ETF. Är den isf syntetisk eller fysisk?
Svar: Masterfonden är inte en ETF. Investeringarna är fysiska, ej syntetiska.

Då borde det vara samma som LF Global Indexnära trots allt.