Avanza Trackers - Guld AVA

För några månader sedan släppte Avanza sina Avanza Trackers för kategorierna världen, teman och bolag. Nu i dagarna så har dom även släppt kategorin råvaror där bla guld finns med.

Guld-certifikatet heter GULD AVA. Pappersguld för en årlig avgift på 0,39 % som är courtagefritt om man handlar över 1 000 kr.

Vad är då fördelen med Avanza Trackers guld-certifikat jämfört med en vanlig trackers?

Fördelen med Avanza Trackers, i jämförelse med andra börshandlade produkter, är att kreditrisken, eller motpartsrisk som det också kallas, är kraftigt reducerad. Du behöver alltså inte oroa dig för att din investering går förlorad om emittenten (utfärdaren) av produkten skulle hamna på obestånd.
Citatet ovan är från https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/trackers/avanza-trackers.html.

Vad är era tankar kring denna nya produkt?

Mig veterligen har Guld AVA funnits ett tag, om än att det verkar ha skett någon form av uppdatering den 22:e oktober enligt dokumenten som finns bifogade (PRIIP och Prospekt).

Det låter lite vilseledande de Avanza skriver som du citerat. Läs dokumenten jag nämnde ovan så förstår du varför.

“Om vi inte har möjlighet att betala vad vi är skyldiga, kan du förlora hela din investering”

“Du riskerar att emittenten eventuellt inte kan uppfylla sina åtaganden som är relaterade till produkten, till exempel i händelse av konkurs […] Detta kan väsentligt påverka värdet av produkten negativt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering. Produkten är ingen deposition och omfattas därför inte av något insättningsskydd.”

Kollar man närmare på vad som tycks ställas som säkerhet verkar så gott som inget vara relaterat till guld. För att ta ett exempel: BITCOIN GROUP SE och METRO AG. Om det visar sig sedan att dessa faktiska tillgångar sjunker i värde så har emittenten inte möjlighet att betala tillbaka lika mycket som guld är värt vid tillfället, exempelvis vid börskrash när man normalt tänkt sig att värdet på guld går upp.

Kort och gott, ett limited liability company får massa pengar, köper upp massa random orelaterade aktier, och lovar att om 5 år så betalar de tillbaka något som ska motsvara hur guld utvecklats under den tiden - om de kan. Vid varje tidpunkt under denna period SÄGER de att värdet är vad guld är värt, även om så inte är fallet i de faktiska tillgångarna i diverse tyska aktier som pengarna egentligen är investerade i. Förhoppningsvis är dessa tillgångar tillräckligt högt värderade för att betala tillbaka dina pengar, men så är troligtvis inte fallet vid en börskrash för då tenderar guld att gå upp och det som de investerat i (aktier) gått ner. Hur mycket du får tillbaka lämnas som en övning för läsaren :slight_smile:

Min tanke om produkten? Placera dina pengar i en ETF eller motsvarande som har fysisk uppbackning i guld istället. Inget annat kan garantera ett faktiskt värde motsvarande guldets utveckling givet oroligheter eller jobbiga förhållanden. Avanza vägrar dock kategoriskt att ta in dessa ETF:er, men Nordnet har dem.

 

Avslutningsvis:

“Produkten är avsedd att erbjudas till icke-professionella investerare som uppfyller samtliga följande kriterier”

Några av kriterierna:

“de är sofistikerade och erfarna i handeln med komplexa värdepapper”

“de kan bära en total förlust av det investerade beloppet”

De sista raderna gäller i princip alla värdepapper utom aktier och fonder, även ETF:er.

Kontentan är att trackers ställs ut av en emittent (företag) i det här fallet är det Morgan Stanley. De har skapat en produkt som följer värdet av guld i USD. Bankers värde utgörs av de tillgångar de äger, förenklat är det lån och andra värdepapper, fastigheter med mera. Dessa används som säkerhet i och med att detta är bankens tillgångar.

Så du exponerar dig för motpartsrisk med en sådan här produkt medan med en ETF som äger guldtackor i ett bankvalv vet du med säkerhet att fondens tillgångar faktiskt finns i form av fysiskt guld.

Trackers är inte en favorit men jag använder det för att balansera om den totala fördelningen i mina portföljer, då jag äger ETF:er med ädelmetaller som säkerhet på nordnet, men nästan alla mina aktier och fonder på Avanza.

Personligen ser jag trackers som GULD AVA som ett mellan-alternativ med högre risk än guld-etf;erna men mindre risk än att t ex köpa streamingbolag (som Franco Nevada) eller guldproduktionsbolag (som t ex Berrick).