Guld silver-Trackercertifikat

Sparande i Guld och Silver via trackercertifikat

Är det ett bra alternativ?

Tex

https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/certifikat-torg/om-certifikatet.html/619767/guld-ava

Nej, inget vidare bra alternativ egentligen. Men Avanza har heller inga märkbart bättre börshandlade alternativ.

Om du tittar på GULD AVA bör du även titta på GULD S som har haft historiskt bättre kursutveckling, även om kurvorna i det stora hela följer varandra. Fördelen med GULD AVA är dock att du kan handla courtagefritt om du handlar för över tusenlappen.

Varken GULD AVA eller GULD S har fysisk replikering. Det rör sig om så kallat pappersguld, vilket innebär att det inte finns något guld som backar upp innehavet. Det är bara löften om att följa guldpriset på ett eller annat sätt. Den dagen skiten träffar fläkten och guldpriserna rusar mot himmelen finns det risk att utgivaren har svårt att uppfylla löftena, och ditt innehav kan bli helt värdelöst. Om de i stället hade haft riktigt guld i valvet hade de bara behövt sälja av lite till aktuellt marknads pris för att du ska få ut dina pengar.

Till skillnad mot Nordnet har Avanza inte några ETF:er (börshandlade fonder) som är uppbackade av fysiskt guld. Problemet är att Avanza inte lyckas få fram rätt dokumentation av ETF:erna. Men Nordnet kan uppenbarligen, och Avanza har under våren twittrat att de jobbar på saken, men det händer ingenting. Hur svårt kan det egentligen vara?

Avsaknaden av fysiskt replikerat guld (jämte ett mediokert utbud av belåningsbara värdepapper) tycker jag är det allra sämsta med Avanza, som för övrigt är en riktigt bra bank.

Jag har ägt både GULD AVA och GULD S, men jag skulle inte våga ha hela mitt guldinnehav i dem. Däremot kan de funka att ha som utfyllnad på toppen av ett bättre placerat guldinnehav då det blir enkelt och någorlunda billigt att rebalansera.

Ett annat tänkbart användningsområde är att man successivt investerar lite mindre summor i dessa certifikat tills man har tillräckligt mycket för att köpa bättre guld (som oftast kräver större belopp). Då säljer man certifikaten samtidigt som man köper det finare guldet.

Tack för svaret.
Ja låter smart att bygga upp med mindre summor i dessa certifikat och sedan köpa finare guld :slight_smile: Men menar du då fysiskt guld eller ETF hos Nordnet eller annat?

Med finare guld menar jag allt från fysiskt guld i madrassen/potatislandet/bankfacket till ETF:er som åtminstone påstår att de replikerar fysiskt, samt allokerat guld hos specialleverantörer såsom Bullion Vault.

Guld är knepigt att hantera både vad gäller kostnader och risker, så man får fundera på varför man vill ha guld och välja utifrån det.

Nästan allt guld är finare i min värld än trackercertifikat, men certifikaten är lätthanterliga och du riskerar knappast att få knäskålarna krossade för att någon vill komma åt dina certifikat. Tyvärr riskerar de också att bli värdelösa. Detta till skillnad mot en guldtacka som aldrig kommer aldrig att gå i konkurs, men innebär förvaringsproblem.

Tack snälla för hjälp.