Avdrag för ett andra boende pga arbete

Är anställd i eget AB och är verksam i flera städer. Har nu behov av att köpa en brf-lgh i en stad, kommer vara fortsatt folkbokförd och ha huvudboende i gamla boendet.

Vilka skatterättsliga fördelar kan jag ta av detta, exempelvis traktamente, avdrag för en extra kostnad… har ni tips på vilka avdrag man kan göra och vilka man kan kombinera?

Om du har övernattningslägenheten mer än 5 mil hemifrån och är borta med minst en övernattning och kan bevisa syftet med varför du behövt jobba på annan ort så kan du ur bolaget ta ut skattefritt 18.50kr per mil med egen bil + traktamente enligt nedan.

  • Hel dag: 240 kr
  • Halv dag: 120 kr
  • Efter tre månader: 168 kr (per hel dag)
  • Efter två år: 120 kr (per hel dag
  • Nattraktamente: 120 kr