Begränsa arv på 18-årsdag

Hej, Är ny här på forumet. Jag har gått och funderat en tid på hur man ska undvika att barnen får tillgång till en alltför stor summa pengar på sin 18-årsdag om föräldrar med stort kapital skulle avlida innan dess? Det skulle ju vara bättre att portionera ut pengar över tid eller att skjuta upp arvet till en högre ålder då barnen förhoppningsvis har bättre förutsättningar att hantera en stor summa pengar.
Måste man utse en särskild förvaltare eller finns det andra lösningar med kapitalförsäkringar, testamente mm - någon som har liknande funderingar eller tips på hur man kan hantera detta?

Vi har en sådan lösning via testamente. Att pengarna ska förvaltas på ett särskilt sätt och att de får 30 % procent när de fyller 18, 30 % när de fyller 21 år och resten när de fyller 25 år. Undantag finns för studier och köp av boende. Vi har valt ut en nära vän och styrt upp förvaltningen (till LYSA :joy:).

Tack Jan för ditt svar och att du delar med dig av erat upplägg som låter som en rimlig utbetalningstakt.
Behövs alltså ingen kf med förmånstagare då, “bara” att formulera i testamente hur Lysa, isk, bankkonton mm ska utbetalas och vem som ska administrera detta om jag förstår rätt? Men kan man verkligen styra över barnens arvslott på detta sätt- har dom inte rätt att få denna utbetalad på 18-årsdagen?