Belåna, hur gör man rent praktiskt?

Hej

Jag har nu tittat på att belåna an av mina portfölj på Nordnet, ska hålla den så jag ligger inom ramen för att få 0,99% ränta.

Men vad händer rent praktiskt?

 1. Låt oss säga att jag lånar 100000, handlar för detta enligt portföljfördelningen.
  Sedan sjunker allt vilket då riskerar att ta mig över gränsen för att hamna på högre ränta. Du skriver att du inte tittar till dina fonder så ofta, men hur bevakar du detta möjliga scenario?

 2. Hur ser du till att det finns kontanter för räntekostnader på kontot?

MVH
Jesper

Hej!

I det utförliga inlägget om belåning skriver Jan bl.a. om vilka regler han satt för sig själv kring belåning. Kanske inte exakt det du frågade men ger förhoppningsvis lite klarhet.

"Innan man använder sig av belåning så behöver man sätta upp regler för sig själv och följa dem extremt noggrant. Jag själv har reglerna:

 • Alltid hålla mig innanför reglerna för lägsta räntan hos respektive leverantör, implicit blir det
  • Max 30-40 % av beloppet
  • Max 20 % i en enda investering
  • Inga negativa positioner
  • Inga derivat
  • Ränta på i dagsläget under 2 %
 • Bara belåna då den förväntade avkastningen är minst 2-3 gånger räntekostnaden
 • Noggrant följa upp belåningen kontinuerligt "
Hela inlägget och dess resonemang kan du läsa här:

Hälsningar
Elin

Självklart måste man följa upp sin belånade portfölj och gärna dagligen. Detta gäller i allra högsta grad om den är högbelånad.

Sjunker aktiekurserna har banken rätt eller snarare skyldighet att utan ditt medgivande sälja av aktier i din depå för att komma under belåningsgränsen. Skulle kurserna fortsätta nedåt har banken därigenom räddat pengar åt dig.

Huvudskälet är i och för sig inte detta, utan att minska risken för en kreditförlust.