Belåning endast om man har 100% aktier?

Hej!

En tanke som slagit mig när det gäller belåning är att det är onödigt att belåna en portfölj som inte är 100% aktier. Med 100% aktier menar jag egentligen 0% räntebärande/sparkonto. Dvs en 100/0 portfölj förenklat uttryckt

Min poäng är att om du har tex 80/20 portfölj. 80kr aktier, 20kr ränte/sparkonto och sedan belånar den till 20% så du har 100kr aktier 25kr ränte/sparkonto, då har du i princip en 100/0 portfölj istället för 80/20, fast egentligen får du en 100/0 portfölj men sämre avkastning pga den dåliga räntan på sparkontot

100kr i aktier
25kr på sparkonto
25kr i lån. Oftast är lånet dyrare än räntan på ditt sparkonto/räntepapper
(25kr spar och 25 kr lån tar ut varandra.)

I exemplet så kan vi anta att räntan på lånet och sparkontot är detsamma, men generellt sätt är lånet dyrare egentligen, vilket egentligen bevisar ännu tydligare min poäng. Vi antar räntan 0,5% för båda

Om vi får en utveckling med +8% på aktiedelen och +0,5%på räntedelen på ett år, då är ditt totala värde
80/20 + 20% belåning (80kr/20kr + 25kr)

100kr1,08 + 25kr1,005 = 133,125kr minus ditt lån och ränta=> 133,125-25-25*0,005 =108kr

100/0 + 0% belåning (100kr/0kr + 0kr)
100kr*1,08 = 108kr minus ditt lån => 108-0 =108kr

(Skulle man vara mer realistisk och ha 1.5% ränta på lånet och 0,5% ränta på sparkontot så blir slutsumman i första fallet 107,75kr, dvs sämre avkastning med belåning)

Så sålänge man har pengar i räntebärande/sparkonto så är det ingen vits att ha belåning då man i princip aldrig kan ha ett lån som har lägre ränta än räntan på sparkonto. (Jag bortser från Avanza 0% lån)

Så varför då belåna en portfölj så som Nybörjarportföljen 60/40 eller rikatillsammans portföljen? Det man istället bör göra är att helt enkelt slopa räntedelarna i första hand , och vill man ha ännu mera hävstång så kan man börja fundera på lån efter det.

Men ni får gärna rätta mig om jag har fel, för jag har sett om så mycket prat om belåning, men sen sitter folk med pengar på sparkontot och har detta som en del av sin portfölj. Förstår helt klart om man har pengar på sparkontot så länge man inte räknar med detta som sin portfölj, dvs att det är mer ett buffertkonto och inte en del av sin pengamaskin.

Ännu värre när man sitter med bolån och räntefonder samtidigt. Man tjänar mer än dubbelt så mycket efter skatt på att amortera än att äga Spiltan Räntefond Sverige, trots bolånebidraget.

Enda försvarbara argumentet är att man behöver likviditeten (till exempel äldre som kanske aldrig kan ta nya lån och vill maxa sin cash på ålderns höst utan att behöva sälja).

Trots detta gör jag samma fel och har 16% räntor i min mellanriskhink. Hoppsan! ?

Spännande tanke! Jag håller med till viss del, men tror det handlar om mental bokföring också. Vill man spela på alla tangenter så kan man, men ibland kanske man bör dela upp saker i olika projekt/företag. Man kan se sitt liv som en koncern där boende, pengamaskin och buffert är olika bolag och kan vara i princip oberoende av varandra. Men visst, ibland kan ett koncernbidrag skickas från ett bolag till ett annat om något av “bolagen” står inför förändring, men oftast inte.

Jag har valt att inte blanda ihop boende, pengamaskin och buffert ännu. Det kan hända i framtiden, men just nu är dessa separerade. Inser att detta är i princip det du gjort med dina hinkar då antagligen :slight_smile:

Håller med Emil här. Sålänge du har något lån, bolån inkluderat, finns ingen anledning att spara i räntefonder eller på sparkonto, om det inte är så att du behöver likviderna inom förutsägbar framtid.

Det förenklar ju avsevärt att dela upp sin ekonomi, med slutresultatet blir nog sämre. Bolånet är väl typexemplet, där du hade tjänat mycket mer på att amortera det än att spara 10% av portföljen i en räntefond. Jämför med någon som hyr sin bostad, de har ju kanske inga lån, då blir 90/10 portföljen relevant. Men någon som äger sin bostad har ju redan så pass mycket pengar i bostaden, som i denna jämförelse kan ses som räntesparande, då alternativet är att ta lån.

Svaret på din fråga varför man skulle vilja belåna en portfölj med obligationer är högre riskjusterad avkastning.

Finansiell teori säger att bäst riskjusterad avkastning uppnås genom att först skapa en väldiversifierad portfölj och därefter belåna den. Obligationer har svag negativ korrelation mot aktiemarknaden. Exempelvis skulle en 60/40 portfölj med 1,5x hävstång (dvs. 90/60) avkastningsmässigt kunna motsvara en 100/0 portfölj - men till lägre risk.

Fast det stämmer inte alls. Om du kollar mitt räkneexempel så ser du att även om din portfölj till utseendet är bättre riskjusterad, så är den i praktiken inte det.

Om du har en 80/20 portfölj och belånar den till 20% så blir det en 100/25 portfölj, fortfarande 80% aktier och 20% räntepapper. Som förenkling räknar vi att räntan på lånet och räntan på dina räntepapper tar ut varandra, i praktiken borde räntan på lånet vara högre vilket ger ännu värre fall. Om aktiemarknaden krashar, säg 50%, men räntan står förändrad. Då har du 50kr i aktier, 25kr i räntepapper och 25kr i lån. Så i praktiken har du 50kr+25kr-25kr = 50kr. Du har då förlorat 50kr. 50kr motsvarade 50% av dina egna pengar, dvs din portfölj förlorade 50% av värdet , fast att din portfölj var en 80/20 portfölj. Men iom belåningen så blev din 80/20 portfölj, i praktiken en 100/0 portfölj. Risken är inte lägre, den är lika

“Finansiell teori säger att bäst riskjusterad avkastning uppnås genom att först skapa en väldiversifierad portfölj och därefter belånar den” syftar på att man diversifierar sig och inte belånar något som har sämre avkastning än räntan på lånet, dvs inte räntepapper

Det är en intressant frågeställning.
Jag funderar själv i liknande banor.
Har själv en portfölj som startade som en rikatillsammans mellanriskportfölj 2019 men som idag istället utvecklats till en 60/40 portfölj där jag har 25 % fysiskt guld och 10% silver via ETFer och 5% räntefonder (AMF räntefond mix och lång) i den passiva delen som är tänkt att vara värdebevarande vid ett fall.

Jag har dock så mycket som 40% belåning på portföljen!

Orsaken bakom är helt enkelt coronacrisen där jag tajmade marknaden och köpte upp mig från 18,5% i aktiefonder till nuvarande ca 60%.

Jag chansade och det gick väl hem. ca 16 % avkastning 2020 på den portföljen - men så klart till avsevärt högre risk än vad jag ursprungligen tänkt mig. Men det var i denna portfölj jag hade möjlighet att göra det.

Med så hög belåning som 40% så är det klart att risken motsvarar helt säkert en 100% aktieportfölj.
Så jag ska nog ta ner risken och gå ner mot 20% som känns mer rimligt.

Samtidigt ser jag lån i sig som något billigt i den nuvarande situationen. Jag tror att vi kommer se tydlig monetär inflation och med det går tillgångar generellt upp i kronor räknat. Då vill jag inte sitta med räntepapper som inte ger någon ränta att tala om.
Men lånen blir lättare att betala tillbaka!
Risken för en 50% krasch kvarstår men jag chansar just nu på att det inte kommer en permanent nedgång som sänker portföljen under överskådlig tid.

1 gillning