Belåning som tillgångsslag?

kan man inte tänka på belåning av en portfölj som ett eget tillgångsslag nästan? Som ett skydd mot inflation? riksbanken strävar alltid efter att vi ska nå 2% inflation. Vilket gör att lånet minskar över tid.

Är det inte tjänstefel nästan att inte ha en 5-10% belåning av portföljen i alla lägen?

Det förutsätter också då att man har en välbalanserad portfölj med en del räntor som gör att man inte åker med hela vägen ner i källaren om det smäller. Och att man då har så pass mycket räntor att man både klarar av att betala ner lånet och köpa på sig mer aktier. När lånet är under kontroll och marknaden har hämtat tillbaka lite kan man successivt börja öka på lånet igen tills man når sina 5-10%

Man kommer då i praktiken köpa större andel räntor för sina egna pengar och köpa aktier för de lånade pengarna

 

kanske det är meningslöst att göra om man inte är fullinvesterad i aktier? Det hade varit billigare att bara öka sin aktieexponering med 10%? Och då slippa betala ränta?

Fast en belånad portfölj med lite mindre aktier kan ha samma avkastning men lägre volatilitet jämfört att öka andelen aktier.