Bolån och risk i portfölj [Fråga i relation till intervju med Paolo Soudini]

Hej,

Har lyssnat på det mycket intressanta avsnittet med Paolo Soudini där han bland annat säger att om man har en högt belånad bostad så bör man ta hänsyn till detta när man ska bestämma hur mycket risk man ska ta i sina övriga investeringar. Min fråga är väl bara hur man ska värdera risken av att ha en högt belånad bostad till ett visst belopp (i relation till ens övriga ekonomi)? Om man har 85% belåning på bostaden, bör man ha en 80/20-portfölj? En 60/40-portfölj? Allting beror ju såklart på men jag försöker väl mest se om det finns någon tankemetod för hur man ska uppskatta risken med ett bolån? Jag är för övrigt 26 år och står i stånd att köpa min första bostadsrätt.

Intressant. Detsamma undrar jag över, men utifrån att jag har en väldigt låg belåningsgrad. Bor i Stockholm, så den är ju inte svårsåld. Nu har jag 100 % aktiefonder och lite guld, då jag även har lite kontanter på konto istället för räntefonder.

Borde inte storleken på bolånet i kronor räknat dock vara mer intressant än belåningsgraden, då det är antalet kronor som ska procentuellt ska ställas mot investerade och kontanta kronor?

Egentligen är det väl den totala risknivån i din ekonomi som spelar roll.

Om portföljen är så liten att den bara är en bråkdel av din bostads värde så spelar det nog ingen större roll om du har 10 eller 100% aktier i den. Det är ju först när portföljens värde är en betydande del av dina tillgångar som det egentligen spelar någon roll.

När jag lyfte frågan på ett annat forum var det någon som menade att det är bättre att sänka sin andel sparande i räntepapper och amortera mer om man har ett bolån, detta pga amorteringen har en garanterad avkastning i form av minskad räntekostnad samt att ett sparande i aktier har en större sannolikhet att “täcka upp” för bolånekostnaderna än om man har räntepapper som “tynger ner”.

Vet inte om jag håller med, men jag tyckte det var ett intressant perspektiv.

Ja kolla på den totala risken.

 

Vad är den förväntade avkastningen på din bostad?

Hur har prisökningen sett ut historiskt i det området där du bor?

Det är ingen garanti men det kanske kan vägleda dig ang risknivån och huruvida du ska se bostaden som en ränteplacering/aktieplacering eller något mittemellan.

(jag räknar på totalsumman här, EK + lån + eventuell värdeökning sedan köp)

 

Jag ser den allmänna pensionen som en ränteplacering

Jag ser min PPM och tjänstepension som en aktieplacering (har 100% aktiefond för tillfället)

Jag ser mitt privata sparande som en aktieplacering (har 100% aktiefond för tillfället)

jag ser min buffert och sparande till konsumtion som en ränteplacering (har 100% sparkonto/räntefond för tillfället)

 

Räknar jag då ihop allt så ser jag min totala risk och reglerar den efter behov.

 

Risken med för hög belåning är väl om du skulle bli arbetslös samtidigt som räntan höjs. Har du då tillräckligt högt humankapital så att du kan hitta ett nytt jobb inom överskådlig tid eller har du tillräckligt likvida tillgångar som kan säljas snabbt för att täcka räntekostnaderna?