Byggklossar för blandportföljer?

Jag håller på och bygger upp två olika sparanden med medellång sparhorisont (5–10 år). Då är grundregeln att bland aktier med räntor. Men som vi alla vet så är korta statsräntor obefintliga och långa statsräntor troligen på väg upp. Traditionella räntefonder landar många gånger gå noll kronor avkastning efter skatt och inflation.

Så hur ska en tänka med den del av blandportföljen som ska ge en löpande stabil avkastning? Den bör vara högre än sparkonto ska tilläggas.

Jag har fyra kandidater:

  1. Företagsobligationer
  2. Konvertibler
  3. Ädelmetaller (guld och silver)
  4. Hedgefonder som är absolutavkastande

Har ni några fler alternativ? Och hur resonerar ni kring alternativen jag listat ovan?

1 gillning

Hej,

Jag tänker mig direkt, när du säger ”en löpande stabil avkastning”, på Rika Tillsammans-portföljen.
En portfölj där du får lite av varje, visst du kommer då ha dessa tillgångar som just nu inte avkastar så mycket, men poängen med en sådan portfölj är att nån del ska alltid avkasta men samtidigt kommer något släpa efter.

Vad är en stabil avkastning för dig?
Det får väl egentligen vara det som bestämmer vilken risk du även får ta🙂

1 gillning

Roligt att du inte har med det alternativet som jag skulle gått på. Realräntor i form av, svenska, globala och TIPS. :joy:

Samt kanske lite guld.

1 gillning

Det är väl i för sig ett väldigt bra alternativ :sweat_smile:

Realräntor lär bli en tråkig affär med noll eller negativ avkastning i den här räntemiljön efter skatt och inflation.

Ska tilläggas att jag har AMF Räntefond Mix som en byggsten redan för att få lite bredd. Sedan finns också denna fond på temat realräntor:

Jag landade i att använda tre olika typer av räntefonder med hållbarhetstilt:

  • SPP Grön Obligationsfond
  • SPP Global Företagsobligations Plus
  • Danske Invest Globala Realräntor

Ädelmetaller hade varit ett alternativ om det fanns någon vettig fond. Atlant Precious innehåller även aktier i gruvbolag mm så det blir för mycket risk. Tycker det blir för krångligt med ETC:er i detta sparande pga månadssparande.

1 gillning

Det finns certifikat på Avanza som du kan köpa utan courtage om du köper för minst 1 kkr. Detta är det enklaste sättet att få exponering mot guld på liten budget som jag har hittat.

Det finns också Auag precious green, som har ca 40% guld i portföljen och en form av profil om att skapa framtidens miljölösningar, inklusive gruvnäring inom de ämnen som behövs för framtida miljöutvecklingen. Rätt hög avgift, men lägre på SAVR. Inte direkt superlåg risk heller, men det är ivf guld i fonden.

Vad är TIPS?

Jag kollade lite på realräntefonder, men fattade inte vad grejen var. Den som är rekommenderad på bloggen (Swedbank Robur Realränta) hette mycket riktigt realränta, och det står att det ska skydda mot inflation, men när jag läste faktabladet såg det ut som vilken räntefond som helst?

Vilka certifikat är det?

https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/certifikat-torg/om-certifikatet.html/1054955/guld-ava

1 gillning

Avkastningen på räntorna den äger är inflationsskyddade. Om den äger en inflationsskyddad statsobligation ger den en avkastning uttryckt i procent över inflationen (antagligen mätt i KPI). För detta extraskydd får du betala i form av lägre ränta, t.ex. skulle en vanlig statsobligation ge 3% kanske den inflationsskyddade ge 0,5% + inflation. Om inflationen drar iväg till 10% ger en realränta (10 + 0,5)% = 10,5% medan den vanliga fortsätter att ge 3%, och i reala termer skulle du alltså gå back på att äga den vanliga.

Nu när inflationen är (hyfsat) låg blir det inte så stor skillnad, så länge inflationen är stabil kan man förvänta sig att en vanlig räntefond ger bättre avkastning än en inflationsskyddad.

Guld AVA saknar fysisk backning. Jag föredrar ETC:er. Men inte för månadssparande. Skulle föredra en renodlad ädelmetallsfond.

Absolut! Förståeligt. Isf är den Auag precious green den enda fonden jag har hittat som investerar i fysiskt backat guld på det sättet och ändå har någotsånär rimlig avgift. Det är irriterande att det är så förbaskat dyrt med ETC:er och aktier pga courtagen och växlingsavgifter för de som inte har så mycket kapital, annars hade jag haft mycket mer spännande saker i min portfölj. :slight_smile:

Okej! Intressant. Det kanske är någonting att titta på ändå. Det blir på ett sätt ett bet på, eller säkring mot, att inflationen stiger, om jag förstår det rätt? Iom att de har bundit upp sig i illikvida räntepapper som alla alla räntefonder, men att dessa är skyddade mot inflationshöjningar, så att de behåller värdet om både räntan och inflationen stiger samtidigt, när vanliga räntefonder hade tappat?

Jag har nämligen tänkt att sälja av det mesta av mina räntefonder och sätta in på fasträntekonto istället, men det tar ju emot lite grann ifall det finns en risk för hög inflation och skenande räntor, att jag låser fast pengar som minskar betydligt i värde under den tiden. Iofs har jag rätt mycket hedge mot inflation på andra sätt redan.