RikaTillsammans-portföljen - en portfölj för alla väder
Sök:

RikaTillsammans-portföljen – en portfölj för alla väder

Diversifiering - om att inte lägga alla äggen i samma korg

Genom att lägga sina pengar i en RikaTillsammans-portfölj skyddar man dem mot stora förluster, får en god genomsnittlig avkastning och man kan framförallt fokusera sin tid på annat då den max tar 4 timmar per år att underhålla efter den initiala uppstarten.

Jag har tyvärr under åren sett att de flesta sparare tyvärr lägger alla sina ägg i samma korg. Ibland har jag till och med sett att det bara finns ett enda ägg och det ligger i en enda korg. Den här bristen på riskspridning, eller diversifiering med ett fint ord, leder till onödiga förluster och att man får ett sämre resultat än man hade behövt att ha. En bra diversifiering skyddar dina värdefulla pengar i alla ekonomiska klimat – oavsett vad som händer på marknaden. Den skyddar dina pengar oavsett om det är ekonomisk tillväxt, recession, inflation eller deflation. Därför är det viktigt att ha tillgångar som går bra i alla dessa väder så att du blir en vinnare över tid.

Den här artikeln introducerar konceptet för allvädersportföljer eller så kallade permanenta portföljer som fokuserar på att minimera risken och förlusterna snarare än att maximera vinsterna. Precis det som gör dig till en vinnare över tid. Det här är i stora drag hur jag placerar mina egna pengar idagsläget. Både till mig själv, min familj, mina vänner och till min dotter Freja i hennes pengamaskin.

Målen som RikaTillsammans-portföljen ska uppfylla

De krav som jag ställer på min finansiella strategi är följande:

 • Avkastningen ska vara på mellan 5 – 7 % per år på en period om 5-10 år
 • Strategin ska inte påverkas av vad som händer i världen
 • Den ska inte kräva mer engagemang än 4 timmar per år
 • Risken ska vara låg med avseende på standardavvikelse
 • Måtten för riskjusterad avkastning – Sharpe- och Sortino-kvoterna ska vara bra
 • Maximal sannolikt förlust på ett enda år ska ligga på väl under 30 %
 • Jag ska kunna sova gott om natten

Harry Browne, pappan till permanent-portföljen som RikaTillsammans-portföljen bygger på uttryckte kraven så här:

1. Safety: It should protect you against every possible economic future. You should profit during times of normal prosperity, but you also should be safe (and perhaps even profit) during bad times—inflation, recession, or even depression.

2. Stability: Whatever economic climate arrives, the portfolio’s performance should be so steady that you won’t wonder whether the portfolio needs to be changed. Even in the worst possible circumstances, the portfolio’s value should drop no more than slightly—so that you won’t panic and abandon it. This stability also permits you to turn your attention away from your investments, confident that your portfolio will protect you in any circumstance.

3. Simplicity: The portfolio should be so easy to maintain, and require so little of your time, that you’ll never be tempted to look for something that seems simpler, but is less safe.

Jag tycker att de här 3 punkterna är en utmärkt sammanfattning.

Att investera är enkelt men inte lätt

Att investera är enkelt men det är inte lätt. Miljardären Howard Marks, 2011 rankad som #273 rikast i världen1, beskrev vid ett tillfälle sitt möte med Charlie Munger och Warren Buffett som anses vara världens bästa investerare.

”I keep going back to what Charlie Munger said to me, which is, none of this is easy, and anybody who thinks it is easy is stupid. It is just not easy. There are many layers to this, and you just have to think well.”Howard Marks

Warren Buffett får investerande att se lätt ut, precis som basket såg lätt ut när Michael Jordan spelade eller fotboll ser lätt ut när Zlatan är på planen. Det man dock inte får glömma är att dessa personer har spenderat en livstid att slipa på sina färdigheter. Det får det att se lätt ut, men att prestera bra och dessutom att göra det över tid är aldrig lätt.

”You don’t need a money manager. Investing is complicated and difficult only if you’re trying to speculate and beat the market. To keep what you have requires only a simple understanding of the basics of investing. You can set up a worry-proof portfolio for yourself in one day—and thereafter you need only one day a year to monitor it.” Harry Browne

De flesta av oss har inte intresset eller kompetensen

Om du som jag har ett sparande så står du också inför ett val. Du kan förvalta dina pengar själv eller så kan du hitta någon som gör det åt dig. Jag själv har varit privatekonominörd i snart 20 år och jag lutar idag åt att om du vet väldigt mycket om pengar och investeringar då bör du nog förvalta dina pengar själv och köpa bolag som du känner till väldigt väl. Det fungerar dock bara om du har tid – flera timmar i månaden – förmågan, tålamodet och självsäkerheten.

Du behöver veta hur man korrekt värderar ett företag, hur årsredovisningar ska läsas, hur bokföring fungerar och du behöver en god känsla för olika branscher. Jag brukar själv jämföra med svenska bloggar som Gottodix och 40-20 eller Twitter-profiler såsom Kavastu, Utdelningseglaren, MiljonärSyrran, Investerarfysikern och några till. Det är nivån du behöver ligga på – som lägst.

Om du däremot är som jag, inte riktigt har intresset (då är jag ändå ekonominörd), tiden eller kompetensen då påstår jag att det är smartare att inte lägga alla äggen i samma korg (diviersifiera) och låta andra förvalta dem. För att göra en jämförelse – jag skulle kunna låna en bok i medicin och kirurgi och sedan försöka mig på att genomföra en operation. Det skulle väl gå så där, kanske ha lite tur och lyckas men över tid tror jag att det skulle vara bättre att låta en läkare göra det.

Jag vill inte avråda från att förvalta sina egna pengar men sannolikheten att lyckas över tid genom att bara lägga ett par timmar i veckan vid sidan av sitt vanliga jobb, är tyvärr väldigt låg. Att investera sina pengar över tid är som att springa ett marathon, inte ett 100-meters lopp. Men precis som med ett marathonlopp, det går att springa men det kräver mycket träning, mycket engagemang och framförallt att du bestämmer dig. Då kommer det vara en väldigt värdefull resa.

Dessutom har du tyvärr oddsen emot dig:

Jag har skrivit mer om det här i en krönika hos Nordnet:

Diversifiering – den enda fria lunchen

Warren Buffett lär ha sagt att diversifiering är ett bra skydd mot okunskap. Jag håller med. Det finns väldigt många saker som jag inte har kunskap om – och jag är helt okej med det. Jag kan inte särskilt mycket om medicin, hur man lagar en bil eller ens om hantverk. Jag är helt okej med att jag inte kan eftersom jag tycker inte det är roligt eller har tiden för att lära mig ämnet. Istället låter vi specialister – läkare, bilmekaniker och snickare – utbilda sig så att vi sedan kan dra nytta av deras kunskap och erfarenhet. När det gäller investeringar så tror jag att det bästa sättet att skydda sig är genom diversifiera sina tillgångar.

Den genomsnittlige investeraren bör således inte lägga alla sina ägg i en enda korg. Det gäller oavsett hur stor din portfölj är, om den är 1.000 kr, 100.000 kr eller flera miljoner. Där finns inget enkelt svar eller lösning som kommer tjäna pengar åt en. Där finns ingen perfekt investering eller portfölj – trots att media, banker och andra rådgivare försöker sälja in det.

Jag påstår att diversifiering är den enda ”gratis-lunchen” som finns i investeringsbranschen. En bra diversifiering hjälper dig nämligen att minimera dina förluster. Den är dessutom tillgänglig för alla. Problemet är nämligen att den genomsnittlige investeraren konstant inte ens lyckas att nå upp till den genomsnittliga avkastningen för den valda investeringen.

Vad ska man göra med sina pengar?

Sedan 2008 har vi befunnit oss i en latent finanskris som började med den amerikanska bostadsbubblan och jag påstår att det idag bara finns fyra val för oss som idag vill investera våra pengar:

 1. Behålla pengarna i kontanter och på bankkonton och se pengarna minska i värde till följd av inflation. Läs mer i min artikel om inflation här.
 2. Välja ett av många scenarion för hur man tror att makroekonomin kommer att gå (dollarkrasch, obligationskrasch, kinesisk uppgång, kinesisk krasch, allt-är-okej, tillväxtmarknader, ny guldstandard etc) och satsa sina pengar på att man får rätt i utfallet. Kan dock vara klurigt eftersom inte ens olika nobelpristagare håller med varandra.
 3. Köpa aktier i bolag som du känner till väl och följer över tid. Ungefär som bloggarna och twittrarna jag nämnde tidigare i artikeln.
 4. Diversifiera dina tillgångar och ha en plan för de olika scenarion som kan och kommer inträffa.

Som jag skrev tidigare är poängen med att inte lägga alla äggen i samma korg att du inte kommer att uppleva de stora katastrofala krascherna. Diversifiering kommer inte att hjälpa dig att tjäna mer pengar ett enskilt år. Det här är viktigt att förstå. Du kan läsa mer om det i min artikel om varför det är viktigt här. T.ex. har den amerikanska börsen tappat mer än 50 % ett enskilt år två gånger de senaste 15 åren. Det betyder att du skulle behöva 100 % avkastning bara för att komma tillbaka till +/- 0 igen.

Problemet är att ingen kan förutspå framtiden. Marknaden är på grund av människans natur irrationell. Därför tror jag att det är viktigt att inte satsa alla sina pengar på ett enda utfall. Berömda investerare såsom t.ex. George Soros, mest känd för att sänkt den engelska (och sannolikt även svenska) centralbanken 1992. Han säger:

”The financial markets generally are unpredictable. So that one has to have different scenarios […] The idea that you can predict what is going to happen contradicts my way of looking at the market.”

Om inte Soros, som har miljarder dollar till sitt förfogande, inte kan förutsäga marknaden så tror jag inte att någon annan kan det heller. Den goda nyheten är däremot att där finns strategier som man kan använda som visar väldigt goda resultat över tid.

En portfölj för alla väder och årstider

I boken ”Fail-Safe Investing: Lifelong Financial Security in 30 Minutes.” beskrev författaren Harry Browne en portfölj som fungerar bra oavsett vilket ekonomiskt klimat som rådde. Han kallade sin portfölj för ”The permanent portfolio”. Den har idag mer än 40 år på nacken och har klarat sig väl i många jämförelser.

RikaTillsammans-portföljen är en variant på Permanent-portföljen och Ray Dalios vidareutveckling i den så kallade allvädersportföljen. Jag kan således inte ta någon credd för att ha skapat den, däremot är jag nog en av de få som pratar om den i Sverige.

Den bygger på en väldigt enkel idé. Browne identifierade att det finns fyra olika ekonomiska klimat:

 1. Tillväxt – ekonomiskt tillväxt är enkelt sagt när ekonomin går bra. Samhällets produktion ökar och företag och folk i gemen blir rikare. Ofta ökande BNP-tillväxt.
 2. Inflation – är när värdet på pengar minskar vilket får till följd att priset på varor och tjänster ökar. Pengarna blir helt enkelt mindre värda. Inträffar då t.ex. pengar konsumeras istället för att de sparas. Inflation är inte alltid dåligt, det är bra om lönerna ökar mer än priserna ökar och du har skulder som kan betalas av med ”billigare” pengar – såsom det skedde i Sverige på 70-, 80- och 90-talet.
 3. Deflation – är motsatsen till inflation och betyder att värdet på pengar ökar och priset på varor och tjänster minskar. Pengarna blir mer värda. Deflation anses generellt sätt vara dåligt eftersom priset på varor, tjänster och tillgångar minskar medan skulderna består. Det är det här som hände under finanskrisen och centralbankerna är rädda för. Läs mer i min artikel här.
 4. Recession – betyder avmattning i ekonomin och är motsatsen till ekonomisk tillväxt. Det är det som vi brukar kalla för lågkonjunktur.  Ofta sjunkande BNP-tal.

och till dessa parade han ihop de tillgångstyper som trivs bäst i respektive klimat:

 1. Aktier och fonder – (ökad tillväxt) – det vill säga andelar i företag som producerar varor och tjänster. I tillväxtperioder är ofta inflationsförväntningarna stabila och företagen växer ofta och genererar bra vinster, vilket ofta i sin tur leder till att de lättare får kapital för expansion. Aktier och därmed även aktiefonder tenderar att gå bäst i perioder av ökad tillväxt.
 2. Fysiskt guld (ökad inflation) – eftersom värdet på pengar minskar vill man äga något som inte tappar i värde eftersom den fysiska mängden metall är begränsad, till skillnad från t.ex. kontanter som staten kan trycka upp nya av. I tider av ökad inflation tenderar reala tillgångar såsom guld och silver eller t.ex. fastigheter att öka i värde.
 3. Obligationer –  (deflation, minskad inflation) i ett deflationsscenario tenderar priserna och räntor falla. Obligationer med längre löptider tenderar att öka i värde.
 4. Kontanter – (recession, minskad tilläxt) i en recession faller tillgångar såsom t.ex. aktier i värde vilket gör att kontanter eller korta obligationer eller räntefonder brukar öka i värde eftersom investerare som säljer sina tillgångar behöver lägga pengarna någonstans. Ofta är det här bra köptillfälle för t.ex. aktier och aktiefonder.

Den grundläggande idén är att man placerar sina pengar till 25 % i respektive del. Därefter ombalanserar man sin portfölj 1-2 gånger per år tillbaka till en fjärdedel per del. Det betyder att du tvingas sälja tillgångar som blivit dyra och köpa dem som blivit billiga – precis enligt devisen ”köp billigt och sälj dyrt”. Men den stora poängen med portföljen är att du inte kommer att förlora hela ditt kapital och därmed bryta mot regel nr 1 enligt Warren Buffet.

Harry Browne skriver själv:

”The portfolio’s safety is assured by the contrasting qualities of the four investments — which ensure that any event that damages one investment should be good for one or more of the others. And no investment, even at its worst, can devastate the portfolio — no matter what surprises lurk around the corner — because no investment has more than 25% of your capital.” Harry Browne

Hur har det gått för portföljen historiskt?

Även om historisk avkastning inte är en garanti för framtida, så är det intressant att titta på hur det historiska beteendet har sätt ut. Jag tror nämligen att det kommer att se ungefär likadant ut även i framtiden. Det är inte annorlunda nu.

Utifrån ovanstående graf kan man dra några intressanta slutsatser om allvädersportföljen.

 • Kurvan är väldigt jämn i jämförelse med de olika komponenterna – precis som jag skriver i artikeln väldigt få år då utvecklingen är negativ
 • Portföljen är sämre än en ren aktieportfölj – men å andra sidan slipper man de psykologiskt jobba nedgångarna både efter IT-bubblan och finanskrisen 2008.
 • Har man pengarna på ett bankkonto med 0 % ränta så äts så förlorar du 80 % av beloppet på 40 % i förlorat penningvärde (läs: inflation)
 • Medelavkastningen är 8.9 % med en standardavvikelse på 7,93 %.
 • Det sämsta året backade den med 5.17 % och det bästa året gick den upp 39.3 %.
 • Sharpekvoten är 0.50 och Sortino-kvoten är 1.54

Några viktiga antaganden som jag har gjort för att göra simulationen:

 • Aktier räknar jag i det här fallet indexet: VTSMX
 • Obligationer räknar jag de amerikanska 20 åriga: VUSTX
 • För guldet använder jag: GLD
 • För räntefonder använder jag: VFISX
 • För bankkonto (inflation) använder jag: CPI-US

Data kommer från BogleHeads.

Hur har det gått för portföljen

Jag startade min RikaTillsammans-portfölj hos Nordnet i oktober 2014. Nedan kan du läsa mina halvårsuppdateringar kring den:

På månadsbasis uppdaterar jag den här grafen som visar portföljen mot Affärsvärldens generalindex:

Följ portföljen på Shareville

2014 lanserade Nordnet en funktion som de kallade för Shareville. Det är en möjlighet för dig som läsare att följa min portfölj, och då bestämde jag mig för att flytta mina pengar dit och skapa en sådan offentlig portfölj.

Jämförelse med nybörjarportföljen och en 100 %-aktier portfölj

Det är också ganska intressant att jämföra, hur står sig RikaTillsammans-portföljen mot andra typer av sparstrategier såsom t.ex. en portfölj bara bestående av aktier eller en nybörjarportföjl så som jag brukar skriva om den. Nedan följer en jämförelse som jag gjorde i en annan artikel här på bloggen där jag jämför dessa portföljer under perioden 1972-2013.

Jämförelse av de tre portföljerna över perioden 1972-2013

Som du ser i grafen ovan visar det sig – inte helt oväntat att:

 • 100 %-aktier portföljen ger högst avkastning men svänger absolut mest
 • RikaTillsammans-portföljen ger lägst avkastning men är bäst utifrån ett riskjusterat perspektiv
 • Nybörjarportföljen hamnar någonstans i mitten – precis som avsett

Läs mer i hela artikeln som dessutom analyserar RikaTillsammans-portföljen på djupet och årsuppföljningen för 2015:

Bör man som sparare använda RikaTillsammans-portföljen?

Först och främst behöver du identifiera och sätta upp dina mål. Därefter behöver man titta huruvida den här strategin kommer att hjälpa till att nå de här målen. Om följande villkor är uppfyllda:

 • Du har ett perspektiv på minst 5 till 10 år, helst 20 år.
 • Du har en portfölj på minst 100 000 kr
 • Du är nöjd med en genomsnittlig avkastning om 6-8 % per år
 • Du är ok med en konservativ strategi som nästan aldrig kommer att slå börsindex
 • Du är ute efter en portfölj som bevarar och ökar kapitalet med avseende på risk och inflation.
 • Det är viktigare att ha en stabil långsiktig strategi än att maximera vinsten på kort sikt

Då tror jag att RikaTillsammans-portföljen kan vara intressant. Den har gett en väldigt bra och konsekvent avkastning den senaste 40 åren. Även om historisk avkastning inte är en garanti för framtida, så tror jag på att den kommer ge god avkastning även framgent.

Utmaningen som jag tror ligger de flesta investerare i fatet (och gör att de inte orkar fullfölja strategin över tid) är:

 • Det är en ”tråkig” strategi och de som gillar den ser det som ett sätt att slå marknaden just nu och inte som en långsiktig strategi att bevara kapitalet.
 • Eftersom bara 25 % av portföljen ligger i aktier gör det också att man kommer att missa många av uppgångarna i aktiemarknaden. Man skulle t.ex. missat hela IT-racet (bubblan) och jag vet inte om man har självdisciplinen att hålla sig till sin strategi i ett sådant läge när alla tjänar pengar och springer åt ett håll. Det gör att strategin går bort för de flesta aggressiva investerare.
 • Du kommer att behöva ”försvara” din portfölj från en mängd förstå-sig-på:are som kommer hävda att du gör och har fel.

Fördelarna med portföljen är för mig ganska uppenbara:

 • Det är en enkel portfölj att underhålla. Man behöver göra jobbet en gång där man definierar innehållet och sedan behöver man bara 1-2 gånger per år balansera om portföljen så att värdet av den fördelas med 25 % i respektive del.
 • Det andra är att jag inte behöver tänka eller försöka förutspå hur marknaden kommer att röra sig. Jag kan blunda och göra samma sak om och om igen.
 • Det är en portfölj som inte svänger särskilt mycket i värde (=volatiliteten är låg)
 • Det ger mig en riktig diversifiering av tillgångar som är hyfsat isolerade från varandra (=de är okorrelerade).
 • Jag slipper göra de flesta misstag som vanliga investerare gör

Hur väljer jag innehåll till de olika delarna?

Du hittar de specifika investeringarna som ingår i min RikaTillsammans-portfölj i nedanstående artiklar:

Du kan även följa min Shareville-portfölj på Nordnet, där du kan se det i realtid:

Sammanfattning och slutord

”The test of a Permanent Portfolio is whether it provides peace of mind. A Permanent Portfolio should let you watch the evening news or read investment publications in total serenity. No actual or threatened event should trouble you, because you’ll know that your portfolio is protected against it.”Harry Browne

Det här är tycker jag är det övergripande målet för RikaTillsammans-portföljen – att ha en portfölj som gör att man kan sova lugnt om natten och inte behöva få panik varje gång Aftonbladet skriver något om ekonomi. Jag ska kunna känna mig trygg med att jag har en portfölj som klarar alla väder.

De flesta lurar bara sig själv när de säger att de har spritt riskerna

Problemet som jag ofta stött på – både hos mig själv och hos andra – är att man tror att man har en diversifierad portfölj när man egentligen inte alls har det. Jag har till och med hört människor berätta för mig att de visst då har en diversifierad portfölj eftersom de har både aktier och fonder. Eller både svenska och internationella fonder. Saken är att det i 99 av 100 fall inte alls är diversifierat – det är ju fortfarande aktier man äger – om än vissa i andra hand genom fonderna. Det vill säga man har bara två ägg och båda äggen ligger i samma korg.

Ett annat exempel som till och med är värre är när människor kommer och säger att de har diversifierat för de har en portfölj på 50 000 kr och sedan när man tittar i balansräkningen så har de ett hus för 3 000 000 kr. Aktier för 50 000 kr motsvarar således inte ens 2 % av tillgångarna. Det spelar i princip ingen roll hur aktierna går, då det enda som spelar någon roll är hur bostadsmarknaden går.

För att ta en klassiker; ”Man silar mygg och sväljer elefanter”. Många till och med förnekar att bostaden kan falla i värde. Läs mer under min etikett ”bostadsbubblan”.

Diversifiering är när tillgångarna inte följer varandra alls

För att få en riktig diversifiering så behöver man välja tillgångar som inte är korrelerade med varandra – det vill säga tillgångar där den ena kan gå upp när den andra går ner. Det vill säga tillgångar som inte har något med varandra att göra – som t.ex. aktier och pengarna på bankkontot. Pengarna på bankkontot förändras inte om börsen går upp eller om den går ner och vice versa.

Den här strategin som jag kommer att följa för min 100.000 kr portfölj bygger just på att skapa en långsiktigt stabil avkastning som jag inte behöver tänka på. Jag kan lägga mina 4 timmar per år som jag använder för att balansera om de olika delarna i den. Egentligen kan jag inte sammanfatta det bättre än Ray Dalio från Bridgewater gör själv:

”What I am trying to say is that for the average investor, what I would encourage them to do is to understand that there is inflation and there is growth. It can go higher and lower and to have four different portfolios esentially that make up your entire portfolio, that gets you balanced. Because in every generation, there is some period of time, there is a ruinous asset class, that will destroy your wealth, and you don’t know which one that will be in your lifetime.

So the best thing you can do, is have a portfolio that is immune, that is, well diversified. That is what we call an All-Weather portfolio. That means you don’t have a concentration in that asset class that is going to annihilate you. […]” Ray Dalio

Diversifiering ger dig en krockkudde och god sömn

Slutligen är det viktigt att säga att en diversifierad strategi är en mix av olika tillgångar. Det betyder att några kommer att gå dåligt, några kommer gå så där och några kommer att gå lysande. Det är väldigt frestande att i en sådan situation överge diversifiering och satsa på den som går bra. Jag påstår dock med en dåres envishet att fram till den dagen att marknaden blir förutsägbar så kommer den att gå både upp och ner – många gånger i form av en berg-och-dal-bana.

Diversifiering eliminerar inte alla riskerna, men det är en fantastisk krockkudde i din portfölj. Dessutom hjälper diversifiering med en kontinuerlig ombalansering oss med en fantastisk struktur. Den tvingar oss att köpa billigt och sälja dyrt. Något som den genomsnittliga investeraren inte klarar av. Dessutom hjälper det de flesta av oss att få en god avkastning, till en rimlig risk och en rimlig investering i tid och energi.

Nästa steg – kom igång med RikaTillsammans-portföljen

Jag skulle rekommendera tre saker som nästa steg.

 1. Anmäl dig till nyhetsbrevet nedan (gratis) för att inte missa framtida information
 2. Läs de andra artiklarna som jag skrivit på det här ämnet
 3. Läs även artikeln om nybörjarportföljen, så att det inte är att du ska köra den istället
 4. Börja sätta upp din egen ”RikaTillsammans-portfölj” på Nordnet

Länkarna finner du nedan:

Anmäl dig till nyhetsbrevet för att inte missa viktig info!

Det absolut bästa sätt att hålla dig uppdaterad med RikaTillsammans-portföljen som t.ex. hur det går, när du ska balansera om och när du ska göra eventuella ändringar, är genom att anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Det är gratis och det kommer ut cirka en gång i månaden och innehåller de bästa artiklarna samt tips till dig och din privatekonomi. Du kan läsa mer om nyhetsbrevet här. Anmäl dig genom formuläret nedan:

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.

Om du har några frågor, kommentera gärna nedan.

Relaterade artiklar

Om du gillade den här artikeln kommer du sannolikt även uppskatta följande artiklar:

Externa källor

 1. Wikipedia – ”Howard Marks”
 2. EarlyRetirementExtreme Wiki – ”Permanent portfolio”
 3. Investopedia – ”Permanent portfolio”
 4. ConsumerismCommentary.com – ”Harry Browne’s permanent portfolio”
 5. Bridgewater.com – ”The story of the All-Weather portfolio”
 6. Behaviorgap.com – ”Diversification example 387”
 7. BigFatPurse.com – ”All-Weather portfolio concepts”
 8. Forbes.com – ”11 All-Weather ETFs to Balance your portfolio”
 9. Advisor Perspective – ”What investors should fear with the permanent portfolio”
 10. Maudin, John. ”Code Red – How to protect your money from the coming crisis
 11. Schiff, Peter. ”Crash Proof 2.0”


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

93 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej
  Vilken risknivå skulle du säga att RikaTillsammansportföljen ligger på och kan man räkna ut sånt själv beroende på portföljens sammansättning av olika tillgångsslag?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik Levy
 2. Vit pil

  Hej Jan!
  Jag funderar lite på det här med att köpa guld genom bear-bull-certifikat, med hävstångseffekt.
  Har jag missat något eller fungerar dessa certifikat som fysiskt guld?
  I så fall skulle man enligt modellen i det här reportaget kunna spara med, låt säga ett bull-certifikat (eftersom det är råvarans värdeökning vi är ute efter) med hävstång på 12.
  Om vi ponerar att det finns 100 000 att investera enligt modellen så skulle man då istället för att investera 25 000 i vardera post kunna investera ca: 2 700 i bull-certifikatet och ca: 32 500 i de övriga posterna vardera. Resultatet av detta skulle bli i avkastning som att man investerat ca: 130 000 med en post i fysiskt guld.

  Tänker jag rätt eller speglar bull-certifikatet marknaden på något annat sätt?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  JoB
 3. Vit pil

  Har du något tips på en bra fond som investerar i reala tillgångar? Det spelar ingen roll om det är fysiskt guld, silver andra råvaror, fastigheter, skog eller mark. Bara det inte är dåliga fonder du ej rekommenderar med så kallat ”pappersguld” som gör det osäkert om man verkligen äger den reala tillgången i verkligheten.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Oskar
 4. Vit pil

  Vill bara säga tack! På två år har jag lyckats spara ihop 100.000:- vilket är otroligt mycket pengar för mig som låginkomsttagare. Tack vare dig har jag blivit mer ekonomisk och mindre slösaktig. Jag har följt den här metoden som jag tycker verkar väldigt vettig. Det har tillochmed blivit kul att spara pengar när man ser dem växa.

  Min fråga är hur mycket pengar ska man ha i ett sådant upplägg med ränte och aktiefonder? Sparar i Avanza isk och har köpt efter dina råd under 2017 & 2018.

  Mitt mål är ett långsiktigt sparande för att sedan kunna leva på avkastningen eller dryga ut kassan/pensionen med avkastning.

  Mvh
  F

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Bra jobbat, härligt att du fått upp intresset också!

   Vet inte om jag förstår frågan rätt, men syftar du på RIkaTillsammans-portföljen? Där brukar Jan prata om minst 200 000 kronor då den kan vara komplex att bygga ihop och att kostnaderna kan försvåra för mindre belopp.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Elin Agorelius
 5. Vit pil

  Hej,
  Älskar blogg och podd. Stort tack för det ni gör. Fråga: när ni pratar om/skriver ”fysiskt guld” menar ni då att man ska investera i fonder som typ pacific precious som investerar i guld eller menar ni att man ska köpa guld man kan bita i och gömma i golvet. Det är inte helt tydligt för nybörjare.
  Mamman

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Mamman
  1. Vit pil

   Ja, fysiskt guld är sådant man kan ta i, bita i och gömma i golvet. Ska bli tydligare med det i framtiden, så tack för feedbacken. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  Hej, läser dina olika portföljer , lär mig lite varje dag. Dina förutsägelser om börsfall 1-2 ggr på en 15 års period medför att mitt intresse för krockkudde. Jag avser investera
  Inom detta år och anar att en börsnedgång kommer inom 5 år. Därmed är det sannolikt vettigast att va extra trygg även om ingen kan veta nåt om framtiden.
  Hur köper jag guld?om nu det är bra med det scenariot. Vet inte hur jag enkelt köper mig en portfölj för alla väder. Har du skrivit nåt om hur man går tillväga rent praktiskt i alla dessa olika inköp av dess komponenter?
  Tacksam för allt du skriver o säger på bloggen, mvh TW

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Torvald
  1. Vit pil

   Tack Torvald, jag kommer att återkomma inom kort med hur man kan köpa guld på bästa sätt via Nordnet / Avanza. Om man kan tänka sig gå utanför dem, så är Bullion Vault (annonslänk) bäst enligt mig.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 7. Vit pil

  Hej Jan!

  Tack för ett jättebra inlägg!

  Jag har just läst ett avsnitt i boken Money Master The Game av Tony Robbins där Ray Dalio lägger ut en strategi för hur många procent han skulle råda en ”vanlig person” att investera i de olika kategorierna.

  Han råder:
  30% stocks
  15% Immediate bonds
  40% long term us bonds
  7,5% gold
  7,5% commodities

  Har förståelse att procentsatserna kan variera något gentemot din strategi men min egentliga fråga är vad det finns för fördelar och nackdelar med att köra på amerikanska alternativ när jag bor i Sverige? Jag ser ju i dina exempel att du använder svenska indexfonder till exempel.

  Vad bör jag tänka på här?

  Tacksam för att få lite mer förståelse och höra din åsikt.

  Mvh
  Peter

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Peter
  1. Vit pil

   Ja, jag tycker det är svårt just nu av ett par anledningar. Den främsta är att det är svårt för oss att få ihop den här portföljen i Sverige på grund av att vi inte längre kommer åt amerikanska ETF:er. Det andra är att Dalio också använder väldigt mycket belåning på den här portföljen för att få upp risken och avkastningen. Så det är ju lite klurigt. Min ambition är att kunna skriva lite mer om det här nu under våren när vi vet hur det kommer att bli med ETF:erna och vilka möjligheter vi har här i Sverige.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Ok tack för svaret! Märkte också när jag pratat med både avanza och nordnet att det blir svårt.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Peter
 8. Vit pil

  Hej Jan och tack för en fin och inspirerande blogg med portföljförslag. Jag har tittat en del på Quattro Staggioni portföljen och den passar mig bra. Läste även på Mikael Sydings blogg att han rekommenderar denna strategin med en vinnaromviktning till Q.S-portföljen: Man ökar procentinnehavet i aktieandelen med 15% för varje negativt år på börsmarknaden från 25%, 40%, 55% upp till 100% men likaså att minska aktieandelen med 6% för varje positivt år, ned till en gräns på t.ex. 5%. Är det något man ska försöka sig på tycker du?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Hugo
 9. Vit pil

  Hej! Om man ska komma igång med rikatillsammans portfölj behöver man ha buffert med pengar liksom nybörjarportföljen? Jag undrar eftersom i så fall behöver man kontanter både som buffert och i portföljen.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Panagiotis
  1. Vit pil

   Ja, jag skulle alltid rekommendera att ha en buffert vid sidan av portföljen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 10. Vit pil

  Hej, är en kille på 26år som idag sänkt in 130k i rikatillsammans portföljen dividerat i de nästan 30 olika aktier/fonder. Du nämner att man kunnat förenkla genom att bara investerat i de 4 olika fonderna som du listat. Kan jag i framtida investeringar hålla mig till dom 4? Blir ju betydligt mindre arbete än att sprida ut ett månadssparande över 29 olika fonder. Hoppas du förstår min fråga

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kristian
  1. Vit pil

   Jag skulle nog rekommendera den stora i alla fall, man kan bli för utsatt i den med bara fyra fonder. Det kommer att komma en uppdatering till jul och då kommer jag se över det i detalj.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 11. Vit pil

  Hej Jan!

  Ännu en gång, stort tack för den här bloggen! Den är min bibel för nästan allt som har med investeringar o göra.

  Jag håller just nu på att sätta upp min rikatillsammans-portfölj och har gjort mycket research på bloggen rent konkret vad jag ska välja. På Deflationsfronten har jag tänkt köra fördelningen:

  iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)
  – 25%
  db x-trackers II iBoxx Sovereings Eurozone +25 UCITS ETF 1C
  – 25%
  iSHARES CORE CDN LONG TERM BOND IDX ETF
  – 25%
  iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
  – 25%

  Men när jag precis gick in för att köpa
  db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF 1C (DBXG)
  så finns det inga säljare, inga köpare o inget pris,
  hur kommer det sig?

  Bästa hälsningar,
  Max

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Max
 12. Vit pil

  Hej!

  Vad ska man göra med kontanterna? Ska man ha dom hemma?

  :)

  Ska börja följa dina sparråd och glädjer mig att sätta igång.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Henrik
  1. Vit pil

   Jag skulle säga korta räntefonder eller sparkonto med insättningsgaranti.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 13. Vit pil

  Hej Jan!

  Detta är min första kommentar och jag vill först tacka för allt arbete du lägger ner på att informera oss ”vanliga” sparare.

  Jag har nu försökt komma fram till en ”egen” portfölj som jag försöker förstå om den är bra eller dålig. Den ser ut såhär:

  Siffror inom parentes är avgiften.

  Hos Avanza 1000 kr:
  10% SPP Aktiefond Europa (0,2%)
  25% Läns tillväxt (0,4%)
  10% Swedbank Robur Access USA (0,2%)
  30% Läns global (0,2%)
  25% Spiltan Aktiefond Investment (0,2%)

  Hos SEB 800 kr:
  50% SEB Etisk global indexfond (0,4%)
  15% SEB Europa indexfond (0,4%)
  25% SEB Sverige indexfond (0,4%)
  10% SEB USA indexfond (0,4%)

  Jag sparar just nu totalt 1800 kr i fonder (enligt ovan).

  Jag har en tjänstepension hos SEB på ca 400 KSEK som har samma fördelning som SEB-fondportföljen ovan.

  Parallellt med detta sparar jag 3000 kr på ett sparkonto med 0,9% ränta (månadsvis kapitalisering) samt 2000 kr på ett sparkonto med 0,65% ränta (årsvis kapitalisering).

  När jag nått en buffert på sparkonto motsvarande två nettolöner tänker jag flytta sparandet så att jag sparar ca 3500-4000 kr i fonder (fördelning mellan SEB/Avanza är jag osäker på) och resterande på något av sparkontona.

  Har bostadsrätt värderad till 5,7. Har lån på 2,6 till 1,22%.

  Mitt bekymmer är att jag inte kan se hur jag bäst fördelar 3500-4000 kr mellan olika fonder och mellan SEB och Avanza, sparkonton och eventuell amortering (amorterar inte idag) etc. Anledningen att jag inte flyttar allt till Avanza är att jag vill ha något kvar hos SEB så de fortsätter ge mig bra ränta.

  Att fråga banken om råd vill jag inte eftersom de bara vill sälja dyra blandfonder och det är jag inte intresserad av. Har provat deras ”rådgivning” och den var inte imponerande.

  Jag tar tacksamt emot alla dina synpunkter kring ovan angivna förutsättningar.

  Jättetack på förhand,
  Fredrik

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Jag glömde nämna en sparhorisont på 10 år plus.

   Åter tack!

   /Fredrik

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Fredrik
 14. Vit pil

  Hej,
  Förstår att det är mycket med en ny (bra) bok… men jag undrar om det kommer en ombalansering av En portfölj för alla väder, eller är tanken att man ska se på Shareville vad som händer?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  teadrinker7
  1. Vit pil

   Det kommer, förhoppningsvis innan mars månads utgång.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 15. Vit pil

  Hejsan Jan, tack för en informativ och tankeväckande blogg.

  Är förhållandevis novis med nyvunnet ekonomiskt intresse, satte för en liten tid sedan ihop en variant av nybörjarportföljen med en fördelning som nedan:

  20% SPP Aktiefond global
  20% Länsförsäkringar Global Indexnära
  5% Avanza Zero
  5% Spiltan Aktiefond Investmentbolag
  10% Swedbank Robur Access Asien
  2,5% SPP Aktiefond Europa
  2,5% AMF Aktiefond Europa
  5% Länsförsäkringar Tillväxtmarknader Indexnära
  10% IKC Avkastningsfond
  10% Spiltan Räntefond Sverige
  10% AMF Räntefond Lång

  därtill påbörjade jag ett månadssparande som ska fylla på portföljen proportionerligt. Ett par dagars research har dock lämnat mig mer lyhörd för de varningssignaler som finns för en annalkande börskrasch. En kinesisk bostadsbubbla, konstgjorda andningen som ”räddade” oss ur förra krisen och en kinesisk bostadsbubbla och allt vad det heter. Självklart är det omöjligt att veta när, om, hur, etc. Men övertygande argument för att det skulle kunna hända har gjort mig mer nyfiken på rikatillsammans-portföljen – är beredd att acceptera lägre avkastning för mindre volatilitet och framförallt mindre oro. Håller fortfarande på att sätta mig in i allt det praktiska det innebär att omjustera från nybörjarportföljen till rikatillsammans-portföljen och tänkte besvära dig med några frågor ifall du har tid:

  1. Hur skulle det fungera att ha ett månadssparande i rikatillsammans-p? Är som sagt inte helt på det klara med alla avgifter och det rent praktiska. Men courtage och förvaring av guldet lär ju bli en faktor att väga in? Såg någonstans i kommentarsfältet att ett minimum av 50 k var ett estimat för att det skulle vara lönt med bullionvault.

  2. Ja, samma som i fråga 1 egentligen fast rörande obligationerna och courtage? Blev många timmars research för fonder när min nybörjarportfölj sattes samman, men obligationer är ännu kantade av oklarheter för min del. Står inte så ingående om dem vad jag kan hitta på bloggen heller. Någon koncis förklaring att tillhandahålla eller tips på en källa med god information?

  3. Personliga åsikter vad gäller indikationerna som finns på en överhängande börskrasch? Hur reagerar eller känner du rörande din nybörjarportfölj vad gäller en sådan? Jag provade räkna hur min skulle klarat sig ifall krisen 2008 hade inträffat idag, räknat på respektive fonds utveckling under börsnedgången(med vissa räknade som index, för de som inte existerade då). Utvecklingen hade inte kostat mig livet, med rikatillsammans-portföljens skademinimerande natur tilltalar mig, likväl som det balsam för sinnesro den hade kunnat utgöra.

  mvh
  Markus

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Markus
 16. Vit pil

  Hej Jan,

  Jag håller på att skapa en egen allvädersportfölj och dina analyser hjälper verkligen, tack. Det är en generell sak i allvädersportföljsupplägget som jag inte förstår och undrar om du kan hjälpa mig.
  Du och många andra rekommenderar att ha en del i långa obligationer, med motiveringen att i ett deflationsscenario tenderar priserna och räntor falla. Obligationer med längre löptider tenderar då att öka i värde.
  När jag tittar på data från 2007 och senare för USA så har det bara varit en längre tid med deflation och det var 2009, då det var deflation under 8 månader i rad. Enligt resonemanget borde långa obligationer då stiga, men när jag tittar på ”iShares 20+ Year Treasury Bond ETF” så sjönk värdet på de långa obligationerna under denna perioden. Under samma period så var ”Shares Treasury Bond 1-3 year” helt stilla utan minskningar eller ökningar. Nyfiken på vad din reflektion är på detta och om du har någon förklaring?

  Baserat på denna datan hittar jag ingen motivering till att ha långa obligationer/räntor utan funderar på att bara ha korta obligation/räntor. Jag betraktar alla de svenska obligation/räntefonder oavsett om de kallas korta eller långa som korta, då jag uppfattat det som att de har som längst 10år löptid på enskilda innehav och i medel betydligt kortare.
  Innan jag stryker långa obligationer/räntor ur min allvädersportföljstrategi undrar jag om du kan hjälpa mig att förstå vad nackdelen är med att inte ha dem i portföljen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Jag vet inte riktigt var du har tittat, men jag resonerar så här. I en period av deflation så sjunker räntorna och det gör att en räntefond går upp. Tumregeln är att en räntefond går upp lika mycket som durationen per procent som räntan går ner. Jag tittar inte så mycket på vilka kvartal det var deflation enligt definitioner (eftersom det baseras mycket på t.ex. SCB/FED-statistik) utan snarare om räntan gått upp eller ner.

   När jag tittar på TLT-fonden som du skriver om så har den mer eller midnre gått spikrakt uppåt sedan 2007. Kolla på Källa: iShares.com hemsida här, välj ett 10 års chart så ser man en uppgång på nästan 75 %.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 17. Vit pil

  Hej Jan.

  Om jag äger en hyresfastighet antar jag att den räknas som en real tillgång? På vilken skillnad skiljer det sig från om jag äger ett fastighetsbolag på börsen? Bör inte de också räknas som en real tillgång istället för som en aktie?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  A
 18. Vit pil

  Tack för det snabba svaret. Jo, vad ja menade var ifall råvaror (guld, silver), korta- och långa indexfonder I Rikatillsammansportföljen följer också sina respektive index eller gäller det bara aktier? Kommer ihåg att jag läste någonstans att en indexfond behöver inte nödvändigtvis vara en aktiefond, då det finns indexfonder som följer någon del av obligationsmarknaden eller index för andra tillgångspriser. Bättre än så kan jag inte utveckla eftersom jag är en nykompling vad det gäller fonder, aktier och sparande generellt. :)

  Hälsning
  Marko

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Marko
  1. Vit pil

   Ja, så kan man säga, men det är inte riktigt relevant. Guld kostar ju det guld kostar, det man får kolla då är t.ex. förvaringskostnader och courtage. För räntefonderna finns det en del index, men det är också svårt. Jag kollar inte något sådant i alla fall.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 19. Vit pil

  Hej Jan!

  När du skriver om olika delar av Rikatillsammans portföljen – menar du att ALLA delar följer börsindex i sin respektive bransch, inte bara ”tillväxt” delen (aktier)??

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Marko
  1. Vit pil

   Nej, t.ex. kontanterna kan ju omöjligen följa börsindex. Det skulle vara mot hela idén med portföljen. Förklara gärna hur du tänker så ska jag försöka svara lite bättre. :)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 20. Vit pil

  Om man vill få till en något högre riskexponering av Rikatillsammans-portföljen, skulle man då kunna tänka sig att man månadssparar endast i ’tillväxt’-delen (indexfonder t.ex), istället för att sprida ut det över alla fyra? Eller är det något som ändå kommer jämna ut sig över tid i och med att man balanserar om 1-2 ggr om året?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kristian
  1. Vit pil

   Jag skulle då säga att antingen belåna portföljen eller minska i de korta räntefonderna.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Tack för svaret, Jan!

   Ja dina förslag är jag med på, det är två andra varianter. Men tänker jag fel i mitt förslag? Är du (av nån anledning) av åsikten att ett månadssparande bör disponeras ungefär lika på de olika delarna i RS-portföljen och därför rekommenderade dina andra varianter?

   //K

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Kristian
 21. Vit pil

  Hej!
  Jag håller på att sätta upp en portfolie enligt rika tillsammans principerna och funderar lite över placering i råvaror. Du använder ju fysiskt guld och silver som en säkerhet mot deflation. Jag känner personligen att det inte är aktuellt för mig just nu att köpa fysiska råvaror. Skulle du då ändå ha med råvaror i form av värdepapper i din portfölj som ett sätt att sprida risken? Jag såg i ett annat inlägg att du avsåg ta bort guld ut din pensionsportfolie. Tack för en mycket bra blog!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Hej,

   Ja, det går att ha guld i portföljen i värdepapperform. Det finns börshandlade fonder (ETF) som går att köpa både via Nordnet och Avanza. Den största och mest kända är den som har förkortningen GLD.

   Hälsningar,
   Jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 22. Vit pil

  Hej Jan!

  De senast 5 dagarna har jag lusläst din blogg och allt kring portfölj typerna, jag tror jag har lagt 20 – 30 timmar ren läsning och jag är så glad att jag hittat hit. Du är Kingen Jan, tack för allt. Det har varit mycket att ta in men jag börjar få grepp om det mesta, det känns skönt. Nu kan jag göra det val som passar mig och med god insikt.

  När det gäller Rikatillsamansportföljen så undrar jag över lite saker som jag antagligen missat i alla text jag läst, iallafall inte förstått.

  1. När jag bygger Rikatillsamnsportföljen ska jag då bygga den helt och hållet i en aktie och fond depå för att kunna få en bra översikt i Nordnets ”portföljrapportsvektyg” eller måste jag ha fonderna och obligationerna exl ETFer på ett ISK, och ETFer på i en aktie och fond depå? Tänker inte köra fysiskt guld hos vault eller från liberty än på ett tag, försöker hålla det enkelt och under god uppsikt efter min förmåga och erfarenhet, som är 0.

  2. När det gäller en ev ombalanseringen av portföljen är jag lite orolig att jag ska göra fel eller missa något. Finns det möjlighet framöver för en riktigt färsk fisk att på något sätt få se hur du ”administrerar” portföljen i en ombalansering, eller är det för privat? jag måste fråga iallafall, känns viktigt att alla bitar känns glasklart om jag ska gå in med storhögen.

  Det blev ett lång inlägg men jag hoppas du har tid att svara, det skulle få mycket att falla på plats i mina slutliga funderingar.

  Tack ännu engång Jan och gott nytt!

  May the börs be with you :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Youngskywalker
  1. Vit pil

   Tack för din kommentar!

   Man kan göra lite hur man vill. Jag själv gör både och. På Nordnet/Shareville har jag allt i en och samma portfölj just för att kunna se en komplett sammanställning och historik. Problemet är att det inte är helt optimalt eftersom man t.ex. har räntefonder i en ISK/KF då vilket inte är helt lönsamt skattemässigt och dessutom har man då en del pappersguld i form av ETF:er. Jag tycker det dock är motiverat just för att kunna visa på en komplett utveckling.

   Parallellt med det har jag gjort en uppdelning där jag har fysiskt guld för sig, aktieindexfonder för sig, kontanter/korta räntefonder för sig. Men då är det mycket excel för att hålla koll på det. Så man gör lite som man vill och orkar lägga tid på det.

   När det gäller ombalanseringen så brukar jag försöka skriva om det när jag gör det. Jag brukar skriva om det vid den här tiden på året men just nu har jag varit på semester så jag ligger lite efter i tiden. Men det är inte så blodigt då historiskt sett har ombalanseringen varit marginell och egentligen inte ens behövts enligt de grundläggande reglerna som Harry Browne beskrivit.

   Lycka till med ditt sparande!

   Jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 23. Vit pil

  Som jag blir ”uttömd” ju mer jag läser av dina inlägg.

  Jag har kapital att vilja förvalta, på det sätt du läser om ovanför.
  Men alla namn, termer – å allt. Så förstår jag att jag ändå inte kan med att veta hur/när jag skall välja/byta fond.

  Visst kan jag följa dig på Shareville, och ta rygg? Eller finns det inget smidigare sätt. Typ en ”Rika Tillsammans” portfölj på Avanza?

  Nu lutar jag åt att bara vilja ha allt i Avanza Zero, för att slippa känna mig pressad. När jag är på Avanza, och provat göra ett par fondköp – så går det inte alls ha koll på ”olika portföljer”. För att fonder samlas ju som en platt lista. Omöjligt att veta vilka som är tänkta för 3 års sikt, eller 20 års sikt.

  Och detta inlägg som ändå är ”aktuellt” men ändå 2 år gammalt – så är det en fortsatt djungel. Jag är glad att du finns, och att du är generös. Men ack så svårt att investera pengar.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin
  1. Vit pil

   Hej Martin,

   Mitt förslag är att göra det enkelt och börja litet. Skapa ett ISK till dig själv. Döp om det ISK-kontot till t.ex. ”Sparande till 2027”. Då vet du att det är din 10 års portfölj. I den lägger du in en summa pengar och fördelar den enligt en portfölj som du gillar, t.ex. mina eller någon annans. Sedan låter du den mer eller mindre vara. Om du har möjlighet att fylla på den på månadsbasis så skulle jag rekommendera det starkt. Det är i princip allt du behöver göra för att komma igång.

   Lycka till med ditt sparande!
   Jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 24. Vit pil

  Hej
  Tack för mycket intressant och givande blogg
  Jag sparar till mina barnbarn i en egen MORFARSFOND där jag har kapitalförsäkring (SEB) premieobligationer och fonder
  enligt dina rekommendationer borde jag väl sälja premieobligationerna t aktier eller räntefonder?
  Är det fördel att byta från Aktieinvest till Avanza eller Nordnet?
  Med vänlig hälsning,
  Matsjonas

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jonas Johansson
  1. Vit pil

   Ja, jag brukar rekommendera Avanza och Nordnet eftersom de har störst utbud och är generellt sätt bättre och mer inriktade på sparande än de andra fonderna.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tack
    – sälja premieobligationer ??? O köpa fonder/aktier??

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jonas
 25. Vit pil

  Hej,

  Tänkt att kopiera din rika-tillsammans-portfölj dock på Avanza då jag har varit kund där i många år plus att det är där jag har pengarna.
  Jag har svårt att veta att det är samma instrument jag hittar på Avanza som du har i aktuella portföljen.
  Avanza publicerar instrumentens ISIN men ser inte motsvarande på Nordnet.

  De som jag känner tveksamhet är:
  Instrumentnamn Nordnet => Instrumentnamn Avanza [ISIN]
  Vanguard Small-Cap ETF – DNQ => Vanguard Small-Cap ETF (VB) [US9229087518]

  db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF => ? [?]
  iShares 20+ Year Treasury Bond ETF => iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) [US4642874329]
  iSHARES CORE CDN LONG TERM BOND IDX ETF => ? [?]
  iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF => ? [?]

  iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund => iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF (GSG) [US46428R1077]
  iShares Silver Trust => iShares Silver ETF (SLV) [US46428Q1094]
  SPDR Gold Trust => SPDR Gold Shares ETF (GLD) [US78463V1070]

  Hur skall jag hitta samma eller motsvarande?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  JörgenG
  1. Vit pil

   Vissa av de fonderna behöver man ringa till mäklarbordet så köper de åt en. Särskilt obligationsfonderna. Bara ring kundtjänst och be om att bli kopplad så ordnar de det.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 26. Vit pil

  Hej Jan,

  Tack för mycket intressant blogg!
  Jag har skapat ett konto på Nordnet och har börjat använda Shareville. Hittade din profil där och dina protföljer.
  Nu till frågan:
  Finns där en funktion i Shareville som gör att jag kan köpa Rika tillsammans portföljen och investera t.ex 100 kSEK, eller måste jag gå in på varje aktie/fond och köpa dem var för sig?

  Mvh,
  Björn Skånberg

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Björn Skånberg
  1. Vit pil

   Någon sådan funktion finns tyvärr inte. Du behöver tyvärr köpa de olika fonderna manuellt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 27. Vit pil

  Hej. Om jag nu har 50000 kr, ska jag då satsa på nybörjarportföljen?
  Och är det en bra idé att göra exakt som din 10000 kr portfölj men 5 dubbla allt?

  Mvh alex

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Alex
  1. Vit pil

   Du kan kolla i den senaste uppdateringen hur tillgångsfördelningen är gjord.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 28. Vit pil

  Hej, bra skrivet!
  Tänkte bara höra hur du ser på detta med kontanter och buffert. Borde kontanterna kan ske vara en del av sin buffert annars blir dom tillsammans kanske en ganska stor del. Hur fördelar man det smartast? Tack Mvh Fredrik

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Nej. Bufferten ska vara helt separat. Man ska inte behöva ta pengar från portföljen under tiden den är investerade. Det sabbar fördelningen av risken tyvärr.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 29. Vit pil

  Hej!
  Jag funderar på att lägga upp en RikaTillsammans-portfölj men jag har några frågetecken kring guld.
  Jag äger en del fysiskt guld som jag har köpt från Liberty Silver. När jag räknar hur stor del av mina pengar jag har i guld, ska jag då räkna på vad guldet är värt nu (spotpris) eller ska jag räkna på vad Liberty Silver betalar om jag säljer tillbaka det?
  Om jag väljer att köra på RikaTillsammans funderar jag på att köpa resten av mitt guld/silver hos BullionVault. Vilken valuta ska jag välja att handla i där?

  Tack för en mycket intressant blogg :)

  /Daniel

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel Bellander
 30. Vit pil

  Hej!
  Hur ser du på valutarisken SEK/dollar för Amerikanska ETF och guldinvesteringar?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Christian
  1. Vit pil

   Ja, den är tyvärr väsentlig. Man kan ju hedga den, men jag har inte kommit mig för att skriva det inlägget än tyvärr.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Hur värderar man då den risken mot iden att permanentportföljen ska vara mindre volatil än t.ex nybörjarportföljen (som inte handlas i USD)? Jag har kapital nog att starta på permanentportföljen men har hängt upp mig på att dollarn idag är väldigt dyr. Står nu o stampar i valet av portföljer. Sparhorisont är 25 år.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Christian
 31. Vit pil

  Hur ser du på valutarisken dollar/sek?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Christian
 32. Vit pil

  Hej!
  Jag har läst din artiklar och lyssnat på dina många gånger nu. Står och väljer mellan nybörjar eller permanent. Jag har dock lite frågor.
  Vad anser du om Swensen lazy portfolio jmf med Harry Browns?
  Om jag går på permanentportföljen kommer jag troligen köpa pappersguld. I texten nämns fastigheter som ett alternativ. Hade man kunnat byta ut silver + guld mot t.ex en fastighetsfond?
  Mitt kapital är större än 100 000 vilket verkar vara förutsättning för att courtaget ska löna sig om man följer anvisningarna. Men hur månadssparar men i denna portfölj då om man ska spara 5000 t.ex. Andelarna på obligationer och en del andra grejer kostar ju över 1000 SEK, hur ska man tänka kring månadssparande då för att fördela pengarna samt undvika onödigt courtage?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Christian
  1. Vit pil

   Jag har inte fördjupat mig i Swensens Yale-portfölj, men den verkar ju i stora drag vara en 70/30-portfölj. Med risk att jag har missuppfattat något så bör ju Brownes variant vara med lägre risk eftersom du har mer obligationer + likvider. Jag är osäker på REIT och fastigheter eftersom de inte är särskilt förutsägbara i t.ex. en kris, därför tror jag inte på att byta ut dem. Om du ska köpa pappersguld så skulle jag rekommendera att kolla på BullionVault som alternativ:

   När det gäller månadssparande – då brukar jag ibland försöka ”poola” pengarna. Det vill säga att man behöver inte köpa varje månad. Man kan ju lägga pengarna på hög i 3 månader och därefter köpa var tredje månad.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Tack för bra input. Om jag nu vill starta med permanentportföljen, ska jag in med 100 000 direkt eller sprida det 10 månader x 10 000? Hur stor courtage skillnad skulle det i runda slängar handla om? För det är väl det som gör att minsta rekommenderade värde är 100 000 för portföljen?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Christian
   1. Vit pil

    Hej,

    Jag skulle rekommendera den här artikeln < href="https://rikatillsammans.se/lasarfraga-ga-all-in-med-sina-pengar-eller-sprida-ut-dem-over-tid-del-1-av-3/">Investera allt på en gång eller sprida ut det över tid.

    Jag själv brukar försöka sprida ut på ännu längre tidsperioder. Kanske till och med var tredje månad i 30 månader för att komma in i olika delar i konjunkturcykeln.

    Lycka till!

    0

    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 33. Vit pil

  Hej, Tack för artikeln! Om man skulle anta att jag har ”balls of steel” och därför klarar den psykiska biten med nedgångar, skulle du säga att det är bättre att lägga alla pengar på indexfonder? D.v.s tycker du utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv att det är bättre att lägga sina pengar på indexfonder än vad det är att köra på rika tillsammans-portfölen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Emil Forslund
 34. Vit pil

  Hej Jan!

  Vad har du för tankar om att spara i bitcoins? Denna valuta skiljer sig kraftfullt mot andra valutor, då den totala mängden bitcoins aldrig kommer att överstiga 21 miljoner i antal. Vilket kan jämföras med egenskapen av guld då dess volym inte ökas. Jag resonerar därför att det kan vara rimligt att spara i bitcoins som ett supplement till guldet, men med fördelarna av dagens teknik.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Torpeder Bang
 35. Vit pil

  Hej!
  Tack för mycket intressant läsning. Jag har ett kapital på ett par hundra tusen och vill börja investera långsiktigt istället för ett dåligt räntekonto som jag har nu. Det låter som att denna portfölj är vad jag söker. Men nu frågar jag mig. köper jag andelar för 100 000 direkt när jag går in och sedan månadssparar med valfritt belopp eller ska jag månadsspara stora summor tills att jag når 100-200 000? Jag förstod det som att ingångsbeloppen bör vara 100-200 000 för att denna portfölj skulle vara motiverad.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Christian
 36. Vit pil

  Hej, jag är också nyfiken på allvädersportföljen för någon som har stora bolån med högt värderad fastighet med lånutrymme. Säg att du har en fastighet värd 15 MSEK, belånad till 10MSEK, och du har en världsindexfond på 10MSEK. Då är vi väl investerade för tillväxt, inflationen lär fastigheten skydda dig mot minst lika bra som guldet (även om guld är mer globalt, så helt skulle man köpa sommarhus i Florida för hedge). Att investera i räntefonder för att hedgda deflation när du har lån blir motsvarande att amortera i min värld, och jag skulle föredra köpa mer aktieindex och därmed sänka belåningsgraden. Att skydda sig mot lågkonjuktur med kontanter känns också bakvänt då du sitter med 10MSEK indexfonder att sälja av när du behöver kontanter?

  Så min slutsats är att den typiska högbelånade svensken med någon form av fastighet borde fokusera på bygga aktieindexportfölj hellre än amortera/köpa räntefonder/guld. Det man riskerar är mer lokal tillgångsslag iom fastighet i Sverige, men det ger extravärlden i boende som inte guld/real estate index ger.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Henrik
  1. Vit pil

   Hmm… Intressant tanke.

   Jag ska vara helt ärlig att jag inte har undersökt det här supernoga, sitter i min hyresrätt så helt aktuellt har det inte varit heller. I ursprungsböckerna från Harry Browne så bortser man ju från hus eller så tittar man på det i bästa fall som en blandning av tillväxt/inflation (aktier/guld). Så här skrivs det i andra forum på nätet:

   Again, in his 1989 book if I recall he said if you wanted to use REITs it should come out of the stock and gold allocations to get your percentage. However, he always said that real estate can perform inconsistently based on the economy and is not an asset he considers particularly useful for the portfolio.

   När det sedan gäller – att hedga deflation med långa obligationsfonder när man har lån, ja då skulle jag nog också amorterat faktiskt (så länge räntan är i paritet med avkastningen för fonderna). Sedan att skydda sig mot recession med kontanter är ju logiskt dock. Det är ju då man vill köpa på sig de andra tillgångarna. Det som jag tror också stökar till det lite i ovan är att du utgår från att man kan sälja av indexfonderna i det fallet. Jag tror ju att det är svårt med timing, för drar man ut det resonemanget så behöver man ju inte risksprida överhuvudtaget, då kan man ju ligga i aktier när de går bäst, i guld när det går bäst, i räntor när de går bäst etc. Det är ju det som strategin ska hjälpa till mot.

   Har man stora lån så skulle jag först och främst säga att man ska amortera ner till åtminstone 50-70 % innan man börjar investera med stora trumman (10 % av lönen kan man ändå göra) men det är ju nu, med dessa låga räntor som man bör amortera. När räntorna sticker lär det ju vara svårt tänker jag…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 37. Vit pil

  Hej Jan,

  Har funderat lite över fördelningen av RikaTillsammans-portföljen och dagens räntesituation. Som jag förstår det så hänger obligations- och räntefonder ihop med marknadsräntan på så vis att om räntan stiger, så sjunker fonden i värde. Du rekommenderar ju 25% i obligationer, men mot bakgrund av rådande räntesituationen så borde ju det innebära att denna delen med all säkerhet kommer innebära en förlust (i alla fall om man inte tror att räntan kommer sänkas till nya minusrekord).
  Så min fråga är, om man vill starta igång sin portfölj idag, om du fortfarande rekommenderar samma fördelning eller om man skall lägga de 25%:en i något annat sålänge tills räntan normaliserats?

  Tack för en inspirerande blogg!

  Vänligen
  /Mattias

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mattias
  1. Vit pil

   Jag undrar samma sak. :)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Daniel
  2. Vit pil

   Jag undrar samma sak.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Daniel
 38. Vit pil

  Hej och tack för intressant blogg. Jag är muslim och kan som du säkert vet inte investera i obligationer eller på annat sätt ha att göra med ränta. I din portfölj utgör ju räntefonder och obligationer hälften. Vad skulle du rekommendera mig att göra för risksprida så gott det går? Jag har ca 300.000:- att investera som engångsbelopp och därefter ca 5000:-/månad.

  med vänliga hälsningar

  Joel

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Joel Davidsson
 39. Vit pil

  Hej, är ganska ny när det gäller att investera ovh därför har jag lite frågor angående denna artikeln.

  1. Om man nu investerar lånade (CSN lån) pengar, kommer dessa påverkas av inflationen? för även om pengarna går ner i värde pga hög inflation så är jag fortfarande skyldig samma belopp. Om det nu är så kan jag försumma den delen i portföljen (guld , silver etc)?

  2. Du nämner att ha 25% i kontanter, om jag har tolkat det rätt så innebär kontanter pengar man lätt/snabbt kan bli tillgängliga t.ex pengar som är på ett vanligt sparkonto med fria uttag?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Dani
 40. Vit pil

  Hej Jan
  Först vill jag tacka de för bra och intressanta tankar och informationen du ger.

  Jag blir endå lite confused när du använder Dalios All Weather, men endå placerar du enligt Permanent 25% portfolio?
  Dalios är baserad på risk, inte pengar, eller?
  Borde du inte ha denna fördelning
  Dalio All Weather
  30% US Stocks (TSM)
  15% Intermediate Bonds (5-yr T-Notes)
  40% Long-term Bonds
  7.5% Gold
  7.5% Commodities (GSCI)

  Tack för din tanke om det här.

  Mvh Jamppe

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jamppe
  1. Vit pil

   Hmm… intressant. Har inte noterat att jag varit otydlig här. Men jo, jag kör mer permanent-portföljen än Ray Dalios variant av den. Finns ju många olika skolor av portföljen, jag försöker dessutom vrida den mer mot Europeiska papper än att köra den all-in amerikansk modell.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 41. Vit pil

  Hej, hur ska man se på certifikat för guld och silver? Är det att betrakta som en investering i råvaror eller påverkas de för mkt av börsen i övrigt? Vill gärna investera i fysiskt silver men tycker man får betala för mkt i förhållande till spotpriset.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
 42. Vit pil

  Rättelse, jag skulle skrivit deflation och recession.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kaktus
 43. Vit pil

  Hej
  Den här formen av sparande verkar rätt för mig, men som många har jag stort lån på min bostadsrätt i Stockholm.
  Kanske borde då sparande i obligationer och räntefond istället läggas på amortering. Trots att hypoteksräntan nu är bara 1,5 procent är det mycket mer än vad många räntefonder har gett.
  Jag skulle vara glad för synpunkter på det här, alltså att recessions och inflationssparande är bara för de som amorterat av alla lån.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kaktus
 44. Vit pil

  Hej,

  Tack för många informativa inlägg. De ger mig som nybörjare mycket att fundera på. Du säger att rikatillsammans-portföljen (med diversifierade investeringar) är stabil på lång sikt. Men samtidigt kopplar du inte ihop den med t.ex. pensionssparande, som för mig vore den uppenbara anledningen att spara långsiktigt och säkert. Varför inte?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Therese
 45. Vit pil

  Hej!

  Bra teorier för en nybörjare med dåliga nerver :)
  En tanke som jag leker med är att lägga in amortering som en tänkbar komponent i likviddelen. Låt oss säga att istället för fasträntekonto gör jag en amortering på lägenhetslånet och kan på så sätt få ner boendekostnaden. Borde kunna bli snäppet bättre avkastning men pengarna blir ”låsta”. Om man startar sin allvädersportfölj från 0 blir det vanlig månadsamortering. Har man ett startbelopp för sitt sparande kan man göra en initial klumpamortering. Sen tar man boendebesparingen och ökar månadssparandet i portföljen med motsvarande belopp för att den ska växa, det kan väl funka eller?!

  Har du nån bra input här?
  Tack för bra artiklar!
  Björn

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Björn
 46. Vit pil

  Hej Jan!!
  Tack för en bra blogg. Jag själv följer rikatillsammans portfölj och jag har lärt mig massor om allt du skriver och tycker.
  Jag har en fråga angående portfölj när det gäller utdelning i svenska kronor? Jag har sett på bloggen utdelning i % och om jag har 20 tusen eller 25 tusen på avanza till exempel. Hur skulle du dela beloppet.
  Tusen tack
  Rikatillsammans portfölj number one FAN

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Francisco
 47. Vit pil

  Hejsan !
  Resonemanget i RikaTillsammans-portföljen – en portfölj för alla väder. verkar mycket lämpligt för företag. Men företag kan inte skaffa invetsreingssparkonto. Skall jag då starta en kapitalförsäkring och bygga med liknande stryktur som du beskrev i RikaTillsammans-portföljen – en portfölj för alla väder

  Med vänlig hälsning Peder

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Peder Blomqvist
 48. Vit pil

  Hej!

  Tack för en bra blogg och för att du delar med dig av din kunskap!

  Jag har ett par frågor:

  1. Hur gör du vid varje månads insättning; placerar du helt enkelt motsvarande 25% per tårtbit? Gäller det i så fall även ädelmetallerna? Courtaget är som bekant ganska högt, jag har gjort så att jag köpt silver/guld per kvartal.

  2. Ombalanseringen syftar alltså till att hämta hem vinster och täcka förluster så att portföljen är ”nollställd” inför nästa år. Kan du ge exempel på hur det kan se ut?

  Tack!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Gustav Lindqvist
 49. Vit pil

  Lite fundersam kring att Prefaktier hamnar i ”trivs i tillväxt” kvadranten istället för bland sina kusiner Obligationerna som ”trivs i deflation”.

  I varje fall svenska preffar har ju vanligen implicit maxtak för kursen (inlösenbeloppet), så i ordentlig tillväxt är ju vanliga aktier att föredra.

  Samtidigt är oftast ”straffräntor” vid ej utbetald utdelning rejält tilltagna och kan endast ”undvikas” av företag om de gör konkurs, så även under dåliga tider avkastar preffar bra (möjligen med något års fördröjning innan innestående belopp faller ut).

  Så från ett rent investeringsperspektiv känns de väldigt snarlika obligationer, fast med lite högre ränta i kompensation för lite större risk (vid eventuell konkurs står obligationsägare strax före preferensaktieägare i kön för att få tillbaka sina pengar).

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Stefan H
 50. Vit pil

  Rika tillsammans portföljen

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Nadin
 51. Vit pil

  Hej, tack för ännu en utmärkt artikel!

  Gällande just guld: Jag har försökt hitta aktuell oberoende akademisk forskning som kan understödja Harry Brownes hypotes om att guld bör vara en del i en allvädersportfölj/permanent portfolio, som skydd mot inflation. Det närmaste jag kommit är denna rapport från forskare på Duke University: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2078535

  Kort sammanfattat är (min tolkning av) deras slutsatser att de tråkigt nog *inte* finner bevis för att guld har denna funktion.

  Min egen slutsats är att en allvädersportfölj är en klok ide — så länge poängen är att portföljen bör diversifieras och innehålla tillgångsslag som frodas under olika marknadsomständigheter. Precis som du själv skriver ovan kan ju guld vara *en* del av den kakbit som ska frodas under inflation. Jag tror dock att man isåfall absolut bör komplettera guldet med andra tillgångar som råvaror och fastigheter, annars riskerar man pricka in ett scenario där guldpriset trots inflation inte skjuter i höjden.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jonas Vestlund
 52. Vit pil

  Jag har en väl diversiferat ägande av Aktiefonder i bolag av alla dessa slag, stora som små, lokala som internationella.
  Bör man också diversifera sitt ägande av Obligationsfonder och Räntefonder och köpa utländska obligationer så väl som svenska?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lord Metroid
  1. Vit pil

   Ja, jag tycker det. Det är ju samma sak där – den svenska obligationsmarknaden är extremt liten jämfört med den internationella eller den amerikanska. Det är därför jag gillar Vanguard-fonderna BND och BNDX. Det kommer ett inlägg om det inom ett par dagar. :)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 53. Vit pil

  Hej och tack för en toppenbra blogg! får jag fråga hur du tänker kring diversifiering och pengamaskin, ska man satsa på pengamaskinen först och sedan diversifiera avkastningen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andrea

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.