Deklaration av valutahandel via Revolut

Hej,

Jag har sedan ett ta tillbaka ett Revolut-kort. I senaste avsnittet pratades det även lite om just detta kort.

En av styrkorna i kortet är att du kan ha kontanterna i andra valutor än SEK, och på ett väldigt billigt sätt växla mellan olika valutor. Om jag förstod det rätt så var det just för att diversifiera sig från SEK som kortet nämndes i avsnittet.

Om jag inte missminner mig så är i princip all handel med valutor tvungen att deklareras på K4-blankett. Så, i princip, växlar du över 5000kr till euro, och några dagar senare växlar tillbaka och då råkar få 5200kr pga kronans försvagning (motsvarar 4%, något vi faktiskt sett större svängningar på senaste veckan). Ja, då har du gjort en vinst på 200kr och denna ska deklareras.

Saxat direkt från skatteverkets hemsida:

Vid avyttring av utländsk valuta och av fordringar i utländsk valuta ska kapitalvinstbeskattning ske. Bestämmelserna omfattar alla typer av fordringar, till exempel obligationer, förlagsbevis, inlåningskonton i utländsk bank (bankböcker), privata skuldebrev/reverser samt sedlar och mynt i utländsk valuta.
 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/omovrigavardepapper/utlandskvaluta.4.233f91f71260075abe8800098753.html

Som jag ser det bör det alltså omfatta både när jag eventuellt skulle växla fram och tillbaka mellan t.ex. SEK och EUR, men också om jag först växlar in till EUR, som jag senare “köper” för med kreditkortet då man de facto i det läget först växlar över till SEK (och därmed orsaker en valutavinst/förlust).

Den ökade administrationen för att deklarera ovanstående med uträkning av genomsnittligt anskaffningsvärde och så vidare överstiger vida vinsten med att diversifiera sig bort från SEK vid vardagsbelopp.

Vad som talar emot att det borde bli så krångligt är ju att du inte behöver göra så om du år till exempelvis Forex och växlar in till EUR för din semester i europa, kommer tillbaka och har lite ospenderade EUR över som du växlar tillbaka till SEK och eventuellt gör en valutavinst. Inte en kotte gör det, och behöver heller så inte göra, då just resevaluta är ett undantag “av praktiska skäl”.

Av praktiska skäl har resevaluta och liknande undantagits från beskattning. Undantaget omfattar även resecheckar. En kursvinst eller en kursförlust på utländsk valuta som är avsedd för den skattskyldiges personliga levnadskostnader under tillfällig vistelse i utlandet är därför varken skattepliktig eller avdragsgill
[...]
Det är avsikten med innehavet som avgör om kapitalvinsten är skattepliktig eller om kapitalförlusten är avdragsgill. Det innebär att även återväxling vid hemkomsten av resevaluta som blivit över efter resan inte ska beskattas, eftersom valutan förvärvats i avsikt att användas för personliga levnadskostnader under utlandsresan.
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.4/2817.html#h-Undantag-resevaluta

Vågar någon sig på vad det skulle räknas som att ha en eller två månadslöner i utländsk valuta i preppingsyfte som nändes i avsnitt 112, eller för den delen bara som skydd mot svenska politiker och riksbank ovilja/oförmåga att försvara kronkursen? Borde jag anteckna varenda gång jag fyller på mitt EUR eller USD-konto med både belopp och växlingskurs, och göra samma sak för varje inköp under året, och fylla på en mega-lång K4 och lämna in den i fysisk form i ren protest?

Generellt så är ju inställningen från politikers håll att precis allt som går att beskatta ska beskattas, så även på inflation som jag vet att Jan nämnt i ett tidigare avsnitt.

… eller har jag bara överanalyserat situationen med Revolut (eller för den delen andra liknande tjänster)?

Oj! Vilken bra fråga!

Det är definitivt en fråga som jag kommer ta upp i en intervju jag försöker få till med Revolut. Någon annan kanske vill våga sig på ett svar?

Det blir ännu mer intressant nu med deras gratis aktiehandel. Vad är jag skyldig som konsument att skicka till skatteverket.

Om jag gör en vinst i valutaväxel när jag handlar amerikanska aktier på ett svenskt ISK då behöver jag inte skicka in något?

Ett svenskt ISK är schablonbeskattat. Du betalar skatt på värdet av innehavet, inte på varje enskild affär. Det, i kombination med att det automatiskt skickas kontrolluppgifter av just värdet på innehavet till skatteverket gör att du inte behöver skicka in något för någon av dina affärer i ett ISK.

Vid handel med värdepapper utanför ett ISK är du alltid skyldig att deklarera det, vilket då borde behöva göras lika mycket för handel i Revolut som i en vanlig depå. Här tror jag inte det är någon oklarheter egentligen.

Min ursprungliga fråga (ovan) gällande just valutainnehavet i revolut då det faktiskt finns ett undantag för valuta i vissa fall; om det kan klassas som resevaluta.

Ja ISK är jag med på. Det jag menade var, behöver jag både deklarera vinsten i en amerikansk aktie hos revolut och vinsten jag gör i valuta växling (dollar) för samma affär aktieaffär. Eller kan jag räkna bort den vinst jag gör gällande valutaväxel och bara ta med kursuppgången.

Det borde jag kunna göra om vanlig valuta växel utan aktieaffär inte visar sig vara beskattningsbar?

Det känns ganska otydligt.

Du tar i din deklaration upp två belopp, dels vad du köpte din aktie för och dels vad du sålde den för. Handlades den i USD så ska du ÄNDÅ ange priset i SEK. Vinsten är därmed inte kursutvecklingen i USD, utan i SEK.

Om aktien går ner (kursmässigt, i dollar) 5%, men samtidigt försvagades kronan 10%, ja, då ha du gjort en vinst på 5% och detta ska beskattas.

Tänk såhär:
Du hade aldrig dollarn, i samma sekund som dina SEK omvandlades till dollar gjorde du dig av med dollarn och bytte den mot en aktie. Då uppstod det inte någon valutavinst eller förlust. Samma vid försäljning, du byter aktien mot dollar som du direkt byter mot SEK, inte heller där någon valutavinst.

Om du inte växlade vid samma tillfälle som köp/försäljning, exempelvis om du växlar in till dollar på förhand som du senare köper aktier för i dollar, då kan en valutavinst/förlust uppstå för den tid du är lång i dollarn. Detta borde vara fallet i Revolut om du växlat in i på förhand och sedan växlar dessa mot aktier. I det fallet kommer du ha oerhört svårt att hävda att din tid du var lång i USD var för att ha det som resekassa och därmed undantaget från beskattning. Se sista citatet ovan (“Det är avsikten med innehavet som avgör om kapitalvinsten är skattepliktig eller om kapitalförlusten är avdragsgill.”)

Här var din avsikt att investera, och då ska det beskattas. Sker växlingen omedelbart vid köp/sälj deklareras den inte. Inte för att den inte behöver deklareras utan för att vinsten/förlusten är 0 enligt exemplet ovan.

Citat:
Beskattning av utländsk valuta sker när man växlar en valuta mot en annan valuta. Detta gäller både svenska kronor och utländsk valuta. Vid växling av t.ex. EUR till USD sker alltså en kapitalvinstberäkning av avyttringen av EUR i svenska kronor. Värdet av erhållna USD beräknat i svenska kronor utgör försäljningspris. Värdet av EUR beräknat i svenska kronor utgör samtidigt anskaffningsutgift för USD. I båda fallen görs sedan tillägg för transaktionskostnader.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/2818.html

Samma resonemang med att allt deklareras i SEK gäller även vid aktier och tillgångar. Växlar du till USD som du omedelbart köper guld för, och sedan säljer guld mot dollar och växlar den till SEK, så är det ändå inköpspriset i SEK och försäljningspriset i SEK du tar upp. Sker inte växlingen direkt är det aktuellt med valutavinst/förlust i respektive fall.

“Du tar i din deklaration upp två belopp, dels vad du köpte din aktie för och dels vad du sålde den för. Handlades den i USD så ska du ÄNDÅ ange priset i SEK. Vinsten är därmed inte kursutvecklingen i USD, utan i SEK.”

Så om jag har ett konto hos revolut med massa dollar på som jag växlat i januari.

I maj köper jag bolag A för 10 dollar. Växelkursen är då 9kr. I oktober säljer jag aktier i bolag A för 10dollar. Växelkursen är då 8,50kr.

Innebär det trots att det inte varit någon kursutveckling på aktien att jag ska lämna in 90kr och 85kr till skatteverket. Förlust på 5kr. Fast jag har lika många dollar på mitt dollar konto? Sen handlar jag för mina dollar på Ebay.

Eller

Jag köper dollar. Svenska kronan dyker och USD blir stark Sen spenderar jag mina dollar över internet tex ebay. Vad händer med den vinst jag gör på att köpa dollar. Då jag aldrig växlar tillbaka till sek?

Ditt första fall är korret, men inte fullständigt. Du behöver också deklarera eventuell vinst/förlust du gjort på ditt dollarinnehav mellan januari och maj. Stärktes dollarn under den tiden = du betalar skatt, försvagades dollarn under perioden = du får tillbaka lite.

Fall två (“Eller…”) är ju det som är fallet med Revolut som jag efterfrågade egentligen. Att du i förväg växlar in till valuta för framtida konsumtion snarare än investering. Antingen så är det undantaget om det klassas som resevaluta, eller så ska du betala skatt. Då tar du upp växlingskursen när du växlade in till dollar, och växelkursen när du säljer/byter dina dollar mot något från ebay. Har dollarn stärkts (i SEK) under perioden betalar du skatt på vinsten och tvärt om.

Läs mitt exempel från https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.2/2818.html

Där betalar du skatt om du växlar mellan USD och EUR. I båda fallen räknar du i SEK ävenom SEK inte var inblandat. Samma fall med Ebay, om det nu inte är undantaget vilket var min ursprungliga fråga.

Enligt revoluts egna hemsida gällande deklaration så står det att det är ens eget ansvar att veta hur deklarationen ska gå till när man använder revoluts kort.

Jag ser att en av styrkorna I revolut är bla avgiftsfri handel (om man har uppgraderat sitt kort) men om jag ska börja handla aktier här och inte kan köpa en sammanställning likt avanza så får jag sitta dagar och räkna själv för att få fram en blankett K4 för att lämna in vid deklaration. Siffrorna finns hos revolut, är det inte möjligt att tillföra den funktionen?

Man betalar inte skatt för förluster vad jag vet, Tobbe.