Deklarera förlust i fastighetsprojekt

Om man investerat pengar i ett fastighetsprojekt och gjort vinst så ska ju vinsten beskattas.
Hur gör man avdrag i deklarationen om motsvarande projekt gått med förlust?
Detta handlar alltså inte om aktier i onoterat bolag etc. utan investering i ett fastighetsprojekt.
Bolaget som drev projektet hänvisar till Skatteverket som i sin tur bara kopplar runt mellan olika avdelningar tills man blir bortkopplad. Någon här som är visare på området?

Generellt sett ska man kunna dra av en förlust om samma typ av investering kräver att man betalar skatt vid en eventuell vinst.

Först måste nog din “investering i ett fastighetsprojekt” klassificeras.
Vilken typ av investering är det om inte aktier i ett onoterat bolag?
Är det ett direktlån?
Är det en obligation utfärdat av ett bolag?
Är det en fysisk del av en fastighet?
Har du någon form av säkerhet, exempelvis en lagfart?
Har du någon form av kontrakt?

1 gillning

Det är ett lån med privatperson som långivare och företag som låntagare. Lånet är tillbakabetalt men till ett lägre belopp än den utlånade summan. Detta gjordes för att undvika låntagarens konkurs och har då inneburit en förlust för långivaren.

Min gissning är att en del av förlusten kan dras av som underskott av kapital i deklarationen, det bör kunna jämställas med en förlust vid försäljning av aktier.

Underskott av kapital:
Med underskott av kapital menas att man på något sätt gjort en ekonomisk förlust , vilket gör att man hamnat på minus i sin privatekonomi. Det kan handla om olika typer av utgifter eller förluster, som till exempel om man sålt aktier med förlust. Skattereduktionen är 30 procent av underskott på högst 100 000 kronor. Om underskottet är större än 100 000 kronor blir reduktionen 30 000 kronor för 100 000 kronor och 21 procent av beloppet över 100 000 kronor.

Skicka ett email till Skatteverket där du förklarar situationen och ställer dina frågor. Skicka med en kopia på lånekontraktet och kvittot på återbetalningen som bilagor. En handläggare är skyldig att ge dig ett svar men om så inte sker, tjata då fram ett genom at bombardera dem med email.

1 gillning