Efterlevandeskydd eller livförsäkring - hur gör du?

Hu! :scream: Även när man är gifta? Låter säkert väldigt blond nu - men varför…? Visste inte.

1 gillning

Beror på bankens villkor om detta sker eller inte, så bäst att kolla av vad som sker efter dödsfallet med din bank.

Ja det tycker jag, inget konstigt med att skydda sin familj och eventuella barn? Det sista man vill är att hamna hos fogden när ens partner gått bort och behöva lägga tid och energi på det. Har man en månadskostnad på 15-20k och en lön på 20 blir det ganska tjärvt.

Tjänar båda parter 45k+ varje månad så visst, då hade jag nog struntat i någon livförsäkring.

1 gillning

Tycker att efterlevandeskyddet för en 40-åring fortfarande är väldigt konkurrenskraftigt även efter höjningen som gjordes inte för så länge sedan. Innan var det nästan löjligt billigt.

Nu rör det sig om knappt 78 kr/månad för 16 100:- (innan skatt) i månaden i 20 år. Alltså knappt 3,9 mkr sammanlagt. Förutsättning 40 år och 4 prisbasbelopp. Kollar jag på en vanlig livförsäkring ger motsvarande peng ungefär 1,2 mkr (förvisso i engångsutbetalning).

Jag tror inte det går att hitta bättre nån annanstans men vill gärna komplettera det med nån typ av försäkring för ev gemensamt större bolån. Så att en engångssumma betalas ut eller att halva lånet löses.

3 gillningar

Återrapportera gärna här på forumet om ni hittat en bank som inte låser konton, vore otroligt mycket smidigare om det finns en inte låser konton. :+1:

Av tråden Fullmakt makuleras för kriskontot vid kontoägarens död? så tolkade jag postningen av @Ellenem att det är en generell process att banken i samband att man utreder dödsboet låser konton;

Finns en tråd inom ämnet som kanske bättre att gå över till,

1 gillning

Kände verkligen inte till detta! Sådär kul att stå helt utan pengar, speciellt när partnern dött…?! Låter helt vansinnigt i praktiken, en hel familjs tillvaro ställs ju på spel.

Får kolla vidare på detta, för det är ju inte en situation man vill hamna i …

Jag hade en genomgång gällande min pension och gick då igenom vad som händer vid dödsfall. Visar sig att det företag jag är anställd på har försäkringar och staten går in med pengar (som betalas ut månadsvis i ett visst antal år) så vi har resonerat så att vi inte har efterlevandeskydd eller livförsäkring utöver det som redan finns. Kan vara värt att kolla upp vad man har via sin anställning.

2 gillningar

Banken kan betala räkningar via pengar på gemensamt konto om man ber dem. Men syftet är att man inte ska kunna tömma ett gemensamt konto innan det är utrett vem som ärver.

1 gillning

@Mikael.T tänk på att efterlevandeskydd och familjeskydd via tjänstepensionen är skattepliktig ersättning, så räkna med att 30-55% försvinner som skatt.

När det gäller @Thomas86 beräkningar som Jan hänvisar till så tycker jag inte de är helt relevanta: Det är klart som sjutton att arvsvinsterna på livsvariga pensionsutbetalningar bland 65+ är väldigt höga, just eftersom risken att dö är stor när man är 65+.

Livförsäkringar, familjeskydd, efterlevandeskydd, bolåneskydd et.c. behöver man sannolikt när man har hög belåning och barn som är beroende av en. När man är 60+ är man ofta förbi det stadiet och kan avsluta dem.

När det gäller efterlevandeskydd i övrigt så är det väl mest en filosofisk fråga: Vill man hellre ärva andra bortgångnas tjänstepensioner tills man dör eller vill man hellre att ens arvingar ska ärva ens egen tjänstepension? En analogi: Skulle ju utan problem gå att göra en sparprodukt som var “sätt in och lås pengarna i LF Global i 10 år i det här skalet. Lever du om 10 år får du ut avkastning+arvsvinster, dör du så tillfaller pengarna kollektivet och inte dina efterlevande”. Upplever dock som att efterfrågan på den typen av skal saknas?

1 gillning

Att täcka 10 års lön känns rätt väl tilltaget, en hel del utgifter (inkl. behov av befintligt och nytt sparande/investerande) lär ju försvinna. Kanske 10 år av halva gemensamma utgifterna är rimligare (givet att man betalar 50/50)?

Tänker att det som kan slå hårt är gemensamma bolån där den ena ensam inte kan eller får ta över lånet. Är det rimligare att räkna med något som täcker ens halva av bolånet och ev. lite till (om halva låne- och matkostnaderna försvinner så finns kanske inte jättemycket kvar)? Kalkylen blir så klart annorlunda om man hyr.

Vi har f.n. inga barn och inga livförsäkringar (bortsett från de mindre delar som kommer med anställningen). Barn kanske är en rimlig punkt att fundera på det?

Ja, men gäller det även när man är gifta? Då ärver ju make/maka; saken behöver inte utredas. Förstår det helt och fullt om man bara är sambos, såklart!

Ja även om man är gifta. Den personen man är gift med kan ha barn sedan tidigare som har rätt till pengar, dvs särkullbarn. Hen kan även ha ett testamente. Även om man vet att så inte är fallet behöver det fastställas genom bouppteckningen.

Vi har valt livförsäkring (ca 5 års utgifter) och inget efterlevnadsskydd. Vi är båda mellan 25-35 år gamla.

Hm, ja det kan jag ändå förstå - alltså, med tanke på att det kan finnas ett testamente. Men tänker att gift partner ändå borde ha automatisk rätt till viss del, eftersom den döda ju inte kan testamentera bort allt paret har gemensamt. I alla fall så pass att man kan betala löpande räkningar och inte hamnar i ekonomisk trångmål :scream:

1 gillning

Ett problem med livförsäkringar är att försäkringsbolagen gör det jävligt svårt för folk som inte är helt friska att teckna försäkring.

Exempelvis, när jag sökte livförsäkring, så skulle man detaljerat redogöra för alla läkarbesök senaste typ fem åren. För mig, som är kroniskt sjuk, handlade det om kanske ett femtiotal tillfällen.
Det är för mig helt omöjligt att få till dokumentationen som krävs för att teckna en livförsäkring.

Jag ringde försäkringsbolaget och sa; ”här är min sjukdom, här är ett utlåtande från en läkare; sätt premien efter det.”
Men det var uppenbart att de inte ville ha mig som kund.

Så. Med det i bagaget så behåller jag efterlevnadsskyddet.

4 gillningar

Finns ju visst skydd man kan få utan hälsodeklaration, t.ex. som nybliven medlem i vissa fack eller hos en del andra aktörer. Betalar typ 850 kr för 15 basbelopp hos Länsförsäkringar förmedlat via Hjerta.

Det viktiga är inte beloppet, det är diskussionen. I vårt fall med Caroline på 45 år så skulle det räckt för att börja ta ut TJP och inte behöva jobba om hon inte hade velat.

Ca 300 Ksek var det som man gick miste om till 65 års ålder i mitt exempel :innocent:.

Nu var det främst en motivering till varför jag inte löneväxlar utan sparar i ISK istället, då jag inte får ihop skattefördelarna vs kostnaden att ta bort efterlevnadsskydd.

Om man däremot har en lägre inkomst och/eller höga lån kan jag förstå varför man vill ha efterlevnadeskydd för att skydda sina anhöriga även om det är privatekonomiskt ofördelaktigt.

Ps, även inom detta område stämmer Boots Theory’ of Socioeconomic Unfairness väldigt bra.

Take boots, for example. He earned $38 a month plus allowances. A really good pair of leather boots cost $50. But an affordable pair of boots, which were sort of OK for a season or two and then leaked like hell when the cardboard gave out, cost about $10.

Those were the kind of boots Vimes always bought, and wore until the soles were so thin that he could tell where he was in Ankh-Morpork on a foggy night by the feel of the cobbles.

But the thing was that good boots lasted for years and years. A man who could afford $50 had a pair of boots that’d still be keeping his feet dry in 10 years’ time, while the poor man who could only afford cheap boots would have spent a hundred dollars on boots in the same time and would still have wet feet.

1 gillning

Jag, en väldigt vanlig löntagare, har varit i just den situationen och jag tackar alla högre makter (eller snarare älsklingen som inte längre lever) att jag får del av pensionssparandet. Det gör att jag och barnen kan leva bra. Jag kan t ex äta bra, betala en del till datorer när de önskar sig i julklapp, vi kan resa lite, det är inte katastrof att elräkningen kommer att vara hög ett tag. Oerhört stor betydelse! :pray:

7 gillningar