Efterlevandeskydd eller livförsäkring - hur gör du?

Något jag hade velat veta är vad som är bäst: Ha kvar efterlevandeskydd eller bara teckna en vanlig livförsäkring istället?

Jag tänker spontant att det handlar om fas i livet.

Min upplevelse är att livförsäkring är billigt till man är ung (typ upp till 40) men sedan blir det ofta stora hopp. Nedan illustreras det av Länsförsäkringars prissättning.

Ålder när du tecknar 500 000 kr 1 000 000 kr 3 000 000 kr
25 år 45 60 121
30 år 47 64 135
40 år 59 88 204
50 år 97 164 432
55 år 142 253 700

Sedan tänker jag att det även hänger ihop med fas i livet. När man är ung så är det billigt och då är det störst behov eftersom man har minst pengar. Däremot senare i livet, som vid 50 år är behovet kanske inte så stort och då kan man unna sig att ta bort efterlevandeskyddet (eller ha det borta hela tiden).

Som vi såg i tråden: “Att välja bort efterlevandeskydd kan ge en stor skillnad i pension” av @Thomas86 så kan det skilja mycket. Tumregeln har jag för mig är ca 10 % på totalpensionen.

Tre off-the-cuff-tips:

  • Undvik livförsäkringar som ges av banken kopplade till bolån. Man vill kunna disponera beloppet fritt.

  • Resonera gärna i storlek på livförsäkring i förhållande till överggångstid. Jag och @carolinebolmeson har resonerat om 10 års omställningstid. Därav har vi t.ex. lagt upp en livförsäkring som täcker 10 års inkomstbortfall om jag dör.

  • Lite ojämlikt har vi även valt olika livförsäkringsbelopp på mig och @carolinebolmeson eftersom det är ett större ekonomiskt avbräck om jag dör än Caroline, då jag är den som drar in mest pengar.

3 gillningar

Kan vara bra att komma ihåg att man får ekonomiskt stöd av staten också om ens partner dör ung och man har gemensamma barn.

Lite off topic men två insikter jag fick med problem vid dödsfall i tidig ålder efter det har hänt i bekantskapskretsen i förhållande som liknar @janbolmeson.

  1. alla gemensamma konton spärras vid dödsfall, min rekommendation är att ha en liten buffert under varsin namn. I fallet i fråga gick jag in med ekonomisktstöttning då partnen plötsligt hade tillgång till 0 kr.

  2. För företagare är det bra att hålla dokumentation utanför sitt privata konto på sina företagsengagemang. Var näst intill omöjligt att utreda detta då dokumentation fanns men ingen kunde lösenordet… Det tog till slut ca 9 månader för en advokat att utreda allt…

2 gillningar

När jag hade lån så var det i Handelsbanken och då ingick efterlevandeskydd. I det läget tänkte jag på exet och barnen. Väl singel betalade jag av lånen och skippade livförsäkring helt. Kidsen kan leva på husförsäljningen om jag lämnar planeten. Jag har nå’t kopplat till anställningen men det är allt.

Jag har alltid tänkt som @janbolmeson brukar säga:

Man ska ha försäkringar för så’nt man inte kan eller har råd att ersätta.

Inga pengar i världen kan ersätta livet så en sådan blir meningslöst då. Invaliditetsförsäkring el dyl är väl den del som i så fall är intressantare, men när jag vägde för och emot så föll valet på att skippa det helt.

Samma sak när det gäller pensionen. Dör jag får andra mina slantar. Det jag lämnar i vanliga tillgångar ska min själ räcka och bli över till nästa generation. :wink:

Dum i huvudet? Kanske…

1 gillning

Citerar in pensionskungen @JFB:

2 gillningar

Håller med, det är viktigt att ställa sig frågan vad pengarna behövs till. I vår familj har vi räknat på vad som krävs för att en vuxen ska klara att bo kvar med barnen i nuvarande boende. Detta klarar vi med vissa justeringar inom vår ekonomi så vi har inte efterlevandeskydd eller livförsäkring.

Då är det en bättre ”försäkring” att bägge har möjlighet att dra in en vettig inkomst.

2 gillningar

Oj, såg inte att Jan drog ut frågan i en ny tråd.

Är väl medveten om att efterlevandeskydd kostar i runda slängar 10% av pensionen. Jag har det påslaget då jag ändå är såpass ung vilket i teorin gör nedsidan ganska låg då förhållandevis få dör i min ålder. Min sambo har dock det avslaget då hon har lägre lön och sämre pension och jag hade klarat mig fint rent ekonomiskt om hon försvann men inte vice versa.

Planen är att se över skyddet när jag blir runt 50 då det kommer “kosta mer” för att fler dör och att nyttan kanske är lägre. Har vi inga lån eller så vid den tiden och barnen är ute så spelar det nog inte så stor roll i vår ekonomi men det får vi räkna på då. :rofl:

Upp till 40 såg det ju rätt billigt ut och blir nog att teckna en sådan när vi flyttat då min sambo inte skulle ha råd att betala om jag försvann.

1 gillning

Tur att det finns nå’n uppsida med att närma sig “döhalvan”. :rofl:

2 gillningar

Men behöver man verkligen skydda sin partner, en vuxen människa? Skulle nog tänka att i det läget om hen är <35 att det finns föräldrar, syskon mm som gör att partnern klarar sig. Plus att hen sannolikt skaffar en ny partner.

Tycker att det känns lite 1800-tal att ge sig på att säkerställa sin partners ekonomiska framtid. Däremot att se till att barnen inte akut behöver flytta i händelse av förälders död känns viktigt.

2 gillningar

Hu! :scream: Även när man är gifta? Låter säkert väldigt blond nu - men varför…? Visste inte.

1 gillning

Beror på bankens villkor om detta sker eller inte, så bäst att kolla av vad som sker efter dödsfallet med din bank.

Ja det tycker jag, inget konstigt med att skydda sin familj och eventuella barn? Det sista man vill är att hamna hos fogden när ens partner gått bort och behöva lägga tid och energi på det. Har man en månadskostnad på 15-20k och en lön på 20 blir det ganska tjärvt.

Tjänar båda parter 45k+ varje månad så visst, då hade jag nog struntat i någon livförsäkring.

1 gillning

Tycker att efterlevandeskyddet för en 40-åring fortfarande är väldigt konkurrenskraftigt även efter höjningen som gjordes inte för så länge sedan. Innan var det nästan löjligt billigt.

Nu rör det sig om knappt 78 kr/månad för 16 100:- (innan skatt) i månaden i 20 år. Alltså knappt 3,9 mkr sammanlagt. Förutsättning 40 år och 4 prisbasbelopp. Kollar jag på en vanlig livförsäkring ger motsvarande peng ungefär 1,2 mkr (förvisso i engångsutbetalning).

Jag tror inte det går att hitta bättre nån annanstans men vill gärna komplettera det med nån typ av försäkring för ev gemensamt större bolån. Så att en engångssumma betalas ut eller att halva lånet löses.

3 gillningar

Återrapportera gärna här på forumet om ni hittat en bank som inte låser konton, vore otroligt mycket smidigare om det finns en inte låser konton. :+1:

Av tråden Fullmakt makuleras för kriskontot vid kontoägarens död? så tolkade jag postningen av @Ellenem att det är en generell process att banken i samband att man utreder dödsboet låser konton;

Finns en tråd inom ämnet som kanske bättre att gå över till,

1 gillning

Kände verkligen inte till detta! Sådär kul att stå helt utan pengar, speciellt när partnern dött…?! Låter helt vansinnigt i praktiken, en hel familjs tillvaro ställs ju på spel.

Får kolla vidare på detta, för det är ju inte en situation man vill hamna i …

Jag hade en genomgång gällande min pension och gick då igenom vad som händer vid dödsfall. Visar sig att det företag jag är anställd på har försäkringar och staten går in med pengar (som betalas ut månadsvis i ett visst antal år) så vi har resonerat så att vi inte har efterlevandeskydd eller livförsäkring utöver det som redan finns. Kan vara värt att kolla upp vad man har via sin anställning.

2 gillningar

Banken kan betala räkningar via pengar på gemensamt konto om man ber dem. Men syftet är att man inte ska kunna tömma ett gemensamt konto innan det är utrett vem som ärver.

1 gillning

@Mikael.T tänk på att efterlevandeskydd och familjeskydd via tjänstepensionen är skattepliktig ersättning, så räkna med att 30-55% försvinner som skatt.

När det gäller @Thomas86 beräkningar som Jan hänvisar till så tycker jag inte de är helt relevanta: Det är klart som sjutton att arvsvinsterna på livsvariga pensionsutbetalningar bland 65+ är väldigt höga, just eftersom risken att dö är stor när man är 65+.

Livförsäkringar, familjeskydd, efterlevandeskydd, bolåneskydd et.c. behöver man sannolikt när man har hög belåning och barn som är beroende av en. När man är 60+ är man ofta förbi det stadiet och kan avsluta dem.

När det gäller efterlevandeskydd i övrigt så är det väl mest en filosofisk fråga: Vill man hellre ärva andra bortgångnas tjänstepensioner tills man dör eller vill man hellre att ens arvingar ska ärva ens egen tjänstepension? En analogi: Skulle ju utan problem gå att göra en sparprodukt som var “sätt in och lås pengarna i LF Global i 10 år i det här skalet. Lever du om 10 år får du ut avkastning+arvsvinster, dör du så tillfaller pengarna kollektivet och inte dina efterlevande”. Upplever dock som att efterfrågan på den typen av skal saknas?

1 gillning

Att täcka 10 års lön känns rätt väl tilltaget, en hel del utgifter (inkl. behov av befintligt och nytt sparande/investerande) lär ju försvinna. Kanske 10 år av halva gemensamma utgifterna är rimligare (givet att man betalar 50/50)?

Tänker att det som kan slå hårt är gemensamma bolån där den ena ensam inte kan eller får ta över lånet. Är det rimligare att räkna med något som täcker ens halva av bolånet och ev. lite till (om halva låne- och matkostnaderna försvinner så finns kanske inte jättemycket kvar)? Kalkylen blir så klart annorlunda om man hyr.

Vi har f.n. inga barn och inga livförsäkringar (bortsett från de mindre delar som kommer med anställningen). Barn kanske är en rimlig punkt att fundera på det?