Energispar i bostadsrättsförening - Vilka investeringar bör prioriteras?

Jag funderar lite kring vilka energispars investeringar man kan göra i en bostadsrättsförening, tänker då typ topp-10 investeringar och vad som är rimlig return och investment per investering? Alternativt om det finns någon med guide eller mall man kan utgå från för att få igång dialogen i föreningen på att data baserat sätt

En investering jag själv hittat är att konvertera gamla termostater på element till digitala, bör kunna vara en bra investering gjorde jag som bedömning, estimerade till 20% avkastning per år på investeringen med lite antaganden

Jag var på en föreläsning av Svensk Byggtjänst där de tog upp en vägledning från forsknings- och utvecklingsprogrammet Spara och bevara som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Energiåtgärder i äldre hus - Vad blir bäst för oss?

3 gillningar

tilläggsisolera
Bergvärme med fjälvärme som spets
Digetal styrning med ecogard av värmen.
ftx aggregat på från/ tilluft
Snålspolande blandare

Får ni ned förbrukningen av eran kWh/m2 så kan man anasöka om gröna lån åt föreningen.

Första steget kan ju vara att be styrelsen att ta fram en energiutredning med förslag på förbättringarna.

Samt fråga efter energi deklaratinen som ska göras var 10 år

Jag skulle råda till försiktighet med det här. Beror på vilken uppvärmningslösning man har. Digitala termostater på en vattenburen värmepumpslösning är inget vidare. Jag gjord det misstaget och köpte sådana för 10 000 SEK och insåg sen att hela poängen är att de ska stå maximalt öppna… :flushed:

Nja, det är en förenkling att säga att de alltid ska stå fullt öppna. I praktiken så kan inte VP alltid veta den optimala framledningstemperaturen och det kan då bli för varmt i ett visst rum. Då behövs termostatventilen som kan strypa.

Så ditt köp av digitala termostatventiler var inte bortkastat :blush:

Bästa investeringen är att sänka avgiften och införa individuell debitering av värmekostnader.

Det alla äger tar ingen ansvar för.

Andra tekniska lösningar är svårt att bedöma, det är från fall till fall. Men tilläggsisolering är nog väldigt långt ner på listan. Det är enormt kostsamt.

Detta är den stora svagheten med bostadsrätt.

Slöseri med vatten och uppvärmning gäller i allra högsta grad även för hyresrätt.
Kopplingen mellan hyra/månadsavgift och konsumtion av energi samt vatten är svag och därmed saknas incitament att spara.