Fasträntekonto?

Hej!

Jag har för ett och ett halvt år sedan placerat en ganska stor summa pengar på Marginalen bank, med 3 procent fast ränta, med en bindningstid på 7 år. Nu funderar jag på att ta ut pengarna i förtid, nu, och istället placera dem i Aktiefonder. Vad råder du mig till? Det handlar om ett långsiktigt sparande på kanske tio, tjugo år.

I de allmänna villkoren för fasträntekonto på marginalen bank står att läsa att kontoinnehavaren är skyldig att erlägga en avgift vid förtidsinlösen. Avgiften uppgår till 2% årligen på kvarvarande tid, dock mints 200 kr.

Du öppnade ett 7-årigt fasträntekonto för 1,5 år sedan, dvs. avgiften för förtidsinlösen är 100*(1,02^5,5 - 1) = 11,5% av beloppet. För att återhämta en värdeminskning om 11,5% krävs en värdeökning om 13%, dvs. 2,2% per år under 5,5 år. Tar du ut pengarna idag går du dessutom miste om de 23% (3% per år i 7 år) du är garanterad om du låter pengarna vara. För att få motsvarande avkastning på resterande 5,5 år behöver du få 3,8% per år.

För att förtidsinlösen ska vara lönsamt behöver du alltså få i genomsnitt minst 6% avkastning per år de närmaste 5,5 åren. Det är något lägre än vad man brukar räkna med att börsen avkastar i snitt över lång tid. Huruvida den kommer göra det i närtid är näst intill omöjligt att säga.

Jag skulle inte ta ut pengarna i förtid.