Feedback på Permanent Portfolio

Det kompenserar väldigt mycket, hur kommer det sig att du valt den vägen? :slight_smile:
Att köra hävstång istället för högre placeringsrisk?

1 gillning

Konstigt upplägg att ha hävstång och korta räntor. Att ha en hävstång är samma sak som att blanka/gå kort i korta räntor. Du bör börja med att ta bort korta räntor helt innan du lägger till hävstång såvida du inte kan få en billigare hävstång än avkastningen på dina korta räntor.

Personligen gillar jag inte alls permanent portfolio/rika tillsammans portföljen då jag anser att den har på tok för låg exponering mot aktier. Att aldrig gå minus i alla ära, men minus kommer du gå om du har riktig otur. Det gäller bara att inte gå tillräckligt mycket minus för att “freaka ur” och då tror jag en golden butterfly portfolio med 40% aktier och 20% i de andra tre andelsklasserna är bättre. Eller om man vill “belåna” den: 50% aktier, 25% långa räntor, 25% guld.

2 gillningar

Tack @Robin och @Daniel_Nilsson för bra frågor/feedback.

Speciellt:

Gav mig en tankeställare, men enligt resonemanget bakom PP så har man kontanter (korta räntor i mitt fall för att få dem i dollar) för att hantera en eventuell deflation.
Då stiger köpkraften hos kontanterna så att man kan “köpa billigt” av de övriga delarna då man ombalanserar. Sedan ser jag min PP som en variant av fyra hinkar och då är kontantdelen min buffert, det är där jag hämta pengar om jag behöver under året. Sedan balanserar jag igen vid behov.

Att ha större andel aktier (golden butterfly portfolio) måste ju betyda att man antar att aktier ska utvecklas bättre än alternativen över den tid man planerar investera, detta är ett antagande som iaf. jag inte kan acceptera som en självklar sanning.

Harry Brownes resonemang i boken använder mer logik än historisk utveckling. Grunden är att man inte ska ta ställning för eller emot någon specifik utgång, utan försöka täcka alla möjligheter som kan uppstå genom att ha allokeringar som funkar oavsett.

För mig personligen är det lättare att känna trygghet i det logiska resonemanget bakom PP än på devisen att “aktier går upp över tid”, givetvis kan även PP minska i värde under en period eller för den delen under resten av mitt liv men jag känner mig ändå tryggare i resonemanget bakom den strategin och jag tror att detta minskar min risk att “freaka ur”.

Hävstången är en kombination av att jag inte ville ha så stor del av våra tillgångar i huset utan hellre lyfta ut en del via lån till en alternativ placering och då få bättre riskspridning. Sedan är väl inte PP känd för att ge högsta avkastning så lite hävstång kan kanske hjälpa till tänkte jag :slight_smile: .

Något jag klurat på som alternativ till PP och mellanriskportföljen är följande -

25% Small Cap Value US
25% Sverige (PLUS Allabolag)
25% Medellånga räntor AMF Räntefond Mix
25% Guld

Dito med 25% långa amerikanska räntor

Med S&P500 istället för SCV
25% S&P500 (Länsförsäkringar USA)
25% Sverige (PLUS Allabolag)
25% Långa amerikanska räntor
25% Guld

Intressanta alternativ.
Ur ett PP-perspektiv är speciellt den senare med S&P500 och amerikanska räntor intressant.
Den bör uppföra sig ganska nära en helt dollarbaserad PP. Du har bara bytt kontanter mot sverige-aktier vilket förstås höjer risknivån en del och potentiellt inför en asymmetri då en del inte är i samma valuta.

Min fyra-hinkars-tanke är ju dock:
Aktiedelen i PP är min högriskportfölj.
Långa räntor o guld är mellanrisk.
Korta räntor är buffert

Man får tänka sig lite “överhörning” där en del liten guld/räntor ligger i högrisk o en liten del aktier i mellanportföljen, men i grunden en fyra-hinkars-strategi med bara fyra värdepapper (egentligen bara tre hinkar då jag inte har någon lekhink just nu).

Annars är väl båda alternativen bra, jag skulle nog ta den övre som mellanriskhink om jag inte specifikt var ute efter att bygga ett PP alternativ. Den är mer sverigebaserad, vilket jag tänker är bra. Jag skulle bygga min PP i svenska papper om det bara gick, då skulle jag slippa valutarisken.

Väldigt snygga grafer du har där :+1: , var gör man såna?

Då är det här vi skiljer oss åt. För mig är antagandet att aktier kommer utvecklas bäst i portföljen. Detta betyder inte att så alltid kommer vara fallet, men sannolikhet att de kommer fortsätta göra det framöver också är grunden i min investeringsfilosofin. Tror man att korta räntor kommer avkasta lika bra som aktier så är det ju självklart att man vill vikta dem lika eftersom korta räntor har 0 varians om de sätts på bankkonto. Precis på samma sätt gör jag antagendet att bankkonto med väldigt stor sannolikhet kommer ge sämre avkastning än inflation och det kommer göra att man förlorar pengar i reella tal.

Men det ser ut som om vår världsbild är drastiskt olika här. :wink:

@Kent_Hansson

www.portfoliocharts.com - Du kan testa olika tillgångsklasser med flertalets länder historiska inflation o.s.v. Dock bara bak till 1970 typ. Men kan ändå ge en ett hum om hur saker och ting fungerar ihop.

Jag förstår tanken kring de olika tillgångsklasserna i PP. Men bör de ha samma viktning?

Hur stor är chansen för ett kraftigt deflationsscenario i en värld där man inte har guldmyntfot? Det var mer frekvent under guldmyntsfotens dagar.

Bör därför alla tänkbara scenarion ha samma viktning i ens portfölj?

Själv är min tanke att exempelvis att räntor är ett ganska start bet mot alla världens centralbanker, deras huvudmål är inflation. Strukturellt kan man också konstatera att räntor inte kommer ha den avkastningen som vi sett sedan 1980-talet. Snarare bör man kolla från 1930-talet och framåt då vi också hade extremt låga räntor i stora delar av världen. Man fick en nominell avkastning på räntor 1940-1980, men realt förlorade man pengar.

Guldet är också intressant, det har delvis ett skydd mot inflation (men inte så starkt som många tror på kort sikt), men även deflation och bankkriser. De två sistnämnda hör ofta ihop (Globala Finanskrisen, Den stora depressionen). Då blir frågan, ska man ha Guld i en ETF för att skydda sig mot bankkriser? Då hamnar vi på motpartsrisken, även om sagda ETF ska ha fysiska reserver. Guld har dock låg korrelation mot aktier.

Men jag är rätt säker på att Harry Browne förespråkade fysiskt guld (just för att slippa motpartsrisken).

Jag är inte helt säker på att vår världsbild så olika :slight_smile:

Om du har någon form av buffert utanför din Golden Butterfly så har du ju i praktiken lika stor andel kontanter som jag har i min PP. Jag betraktar korta räntor-delen i PP som min buffert.

Sedan får delarna i PP röra sig 10-15 procentenheter innan man gör ombalansering så skillnaderna är nog inte så stora som sagt.

Tack för länken, ska in o leka lite där :slight_smile:

Viktningen mellan delarna i Permanent Portfolio vet jag inte om de är “rätt”, den har jag tagit från Harry Brownes bok. Jag kan inte komma på någon annan fördelning som inte innebär jag jag tror att marknaden ska uppföra sig på ett visst sätt och hela poängen med PP är att inte göra några sådana antaganden så jag har valt att följa den viktningen.

Deflation kan väl uppstå om vi får stigande räntor. Då blir kontanterna mer värda. Man kommer kunna köpa fler aktier eller större hus för samma peng.

Jag förväntar mig inte avkastning på mina korta räntor, de ser jag som min buffert-hink.

Långa räntepapper uppför sig lite kontraintuitivt, de är inte så beroende av faktisk räntenivå utan mest åt vilket håll den rör sig.

  • Sjunkande räntor = stigande värde på långa räntepapper
  • Stigande räntor = fallande värde på långa räntepapper

Personligen tror jag sannolikheten för fortsatt fallande räntor är lika god som för stigande och konceptet är hur som helst att inte satsa på någon bestämd utveckling.

Guld Har visst inflationsskydd men är framförallt ett skydd vid oroligheter i världen.
Detta är som sagt varför man ska ha PP i dollar (tycker jag iaf) då Sverige kan utsättas för tex en stor terrorattack som får börsen och SEK att falla men då vi bara är en liten nation så kommer inte guldpriset att påverkas märkbart.
Samma händelse i USA får en helt annan inverkan på guldpriset.

Fysiskt Guld är förstås det bästa.
Jag vet inte om det är enklare att handla fysiskt guld i usa men med tanke på vilket besvär och kostnad det skulle vara för oss här i Sverige så tycker jag man kan ha en liten del i fysiskt guld och resten i en guld-etf som har backning av fysiskt guld.

Det är det här jag protesterar mot. Genom att väga alla delar lika så har du/någon gjort en viktning, trots att alla delar är lika. Jag menar att om vissa delar har högre sannolikhet att ha de egenskaper man är ute efter så bör man ha högre andel av de delarna i sin viktning. Ingen vet hur det kommer gå i framtiden, men jag hävdar ändå att det finns starka argument för att aktier kommer ha sannolikt störst avkastning, korta räntor lägst (om man inte binder dem i 7 år på marginalen enligt denna tråd: Högsta ränta med insättningsgaranti 2.25%? då man kan få snarlik avkastning på långa och korta räntor). Därför är min uppfattning att man bör väga vissa delar av portföljen tyngre än andra.

Om du leker lite med länken ovan: www.portfoliocharts.com
så kommer du förstå vad jag menar. Jag är helt för att inte försöka tajma marknaden osv. men jag anser inte man ska helt bortse från historiken och sannolikheter för vad som kommer hända i framtiden heller.

2 gillningar

Jag håller med @Daniel_Nilsson i mycket!

Det jag också motsätter mig är att alla bakåttestande verktyg för att skapa portföljer har extremt liten mängd data, det finns mig veterligen inget verktyg för att testa före 1970.

Som en motvikt till Harry Browne så kan jag rekommendera dig att läsa William Bernsteins Deep Risk.

Ett urklipp ur den korta boken

2 gillningar

Tack för intressanta synpunkter!

Du har förstås rätt i att all form av investering kommer att innebära någon form av viktning av de resurser man investerar i. Tanken som förs fram i boken är att om man inte låter delarna vara lika stora så kommer de inte att kunna balansera varandra som det är tänkt, då räcker helt enkelt inte en enskild dels uppgång mot en större dels nedgång.

Jag har också ifrågasatt denna fördelning men inte kunnat hitta något resonemang som kullkastar den strategin.

Det enda jag kan komma att tänka på är att det låga ränteläget på något sätt skulle kunna påverka förutsättningarna för balansen i PP, jag har dock inte lyckats resonera mig fram till hur jag borde förändra vikterna baserat på det.

Övertyga mig gärna om dessa argument, de brukar oftast bygga på historik eller risk = avkastning.
Historiskt har det funnits rätt långa perioder då aktier gått sidledes i bästa fall och vad är det som säger att vi inte är på väg in i en sådan period?

Tack för boktipset, går direkt in på läslistan :slight_smile:

Men utan att ha läst boken, hur kommer man fram till värdena i sannolikhetskolumnen?

1 gillning

Ja, den är max 1-2 timmars läsning. Sen behöver man inte hålla med om allt. :slight_smile:

Det är författarens bedömning baserat på historiska data…

Sannolikheten för inflation är större i en värld där vi har fiat-valuta.

Sannolikheten för deflation är större i en värld där vi har en guldstandard.

Konfiskering kan ske i flera former, genom beskattning långsamt och genom nationalisering och direkt konfiskering av staten. Tänk dig Sovjetunionen i det senare fallet.

Katastrof är rätt självklart.

1 gillning

Intressant, inflation/deflation resonemanget låter logiskt tycker jag.
Frågan då är bara hur man ska vikta dessa sannolikheter?

Konfiskering nämns av Harry Browne, han tycker man ska äga fysiskt guld i bankfack i annat land.
Helst helt ospårbart.

:grinning_face_with_smiling_eyes:

Ja, det är ganska logiskt, särskilt om man läser boken blir det ännu mer logiskt. :slight_smile:

Exakt, det är det Bernstein också menar. Ska man ha guld eller exempelvis fastigheter bör man ha det utomlands. Sen är frågan, ska du fly till ett annat land för att hämta ut ditt guld? Ska du lämna alla dina vänner och din kultur för det? Kanske, om det är krig. Men är det krig i Sverige är det nog krig i hela Europa, och är det krig i Europa tror jag inte att det är så många andra utvecklade länder som är neutrala.

Det är också här skon klämmer för mig. För proponenterna för guld som värdebevarare förutsätter att det inte blir konfiskerat. För mellan stater i tider av konflikt brukar guld kunna fungera som betalningsmedel. Om nu staten är i behov av guld, vad gör man då? Man förbjuder innehavet av guld, konfiskerar eventuella privata lager (tänk dig alla ETF’ers fysiska lager) med hjälp av en ny lag.

Men de kan inte konfiskera det som de inte vet om, nej det kan de inte, men vad gör det för nytta om jag inte kan använda det utan att åka dit?

1 gillning

Sen finns det andra saker, jag menar att ha typ en 50/50 portfölj aktier / räntor är ju bra om man inte trivs med volatilitet!

Eller bara 30/70.

Kontanter på bankkonto är ju korta räntor, förenklat…

1 gillning

Är inte historik och risk ganska bra argument i sig? Anser du själv att det är troligt att aktier kommer underavkasta korta räntor? Det finns inget som garanterar att aktier inte kommer gå sidledes eller till och med bakåt den närmaste tiden. Krig, katastrofer och sjukdomar det senaste århundradet till trots så har aktier fortsatt överavkasta på sikt.

Något som däremot är mera säkert är den nuvarande räntan på både korta och långa räntor. Bägge dessa ligger ganska dåligt till jämfört med inflation.

Något som dock är ännu värre är långa räntor som en separat investering. De har en väldigt hög volatilitet men en väldigt låg förväntad avkastning i jämförelse med andra investering. Att då ha en lika stor andel av det som aktier känns i mina ögon väldigt ogenomtänkt. Men i mina ögon så har långa räntor idag bara ett syfte, att skydda aktiedelen vid börskrascher. Detta har de historiskt gjort väldigt bra och om jag litade blint på historiken så skulle jag nog bara ha aktier och långa räntor i min portfölj i någon form av 70% aktier/30% långa räntor fördelning. Så blint litar jag dock inte på historien.

Intressant tabell det där som bra underbygger mitt resonemang. Vissa ekonomiska klimat är bra mycket troligare än andra och då känns det i mina ögon rimligt att övervikta mot de mer troliga börsklimaten. Att vi skulle gå in i en period av deflation känns inte så troligt då hela vårt samhälle bygger på en lagom mängd inflation.

Jag säger inte satsa 100% på aktier eller X. Det jag säger är att om X har bättre egenskaper än Y så borde X få en högre vikt i portföljen. Jag själv har valt vikterna 70% aktier/10% av de tre andra tillgångsslagen eftersom Norska oljefonden har valt 70% aktier och jag anser mig befinna mig i ungefär samma situation som dem. Men lägre än 2x aktier gentemot långa räntor är jag mycket tveksam till.

2 gillningar

Jag ser det lite som en 50/50 portfölj.
Sedan har jag korta räntor som kontanter, buffert.
Guld ifall “Shit Hits The Fan” :slight_smile:

Detta alltså är hela ens privatekonomi i en lätthanterad portfölj.

Kanske är det så att aktier kommer att överavkasta jämfört med min PP-lösning, kanske till och med sannolikt. Men som jag skrev om mina insikter om mig som investerare så är jag rätt kass, jag blir lätt stressad och säljer då det gått mer och missar sedan den följande uppgången då jag tror att allt är tjurfällor…

Så i slutänden är det rätt viktigt för mig att jag har en lösning som jag litar så pass mycket på att jag inte överger den då marknaden skakar lite. Det är här problemet med historiskt data kommer in för mig, för att jag ska hålla fast vid min portfölj måste jag ha tilltro till logiken bakom och den tilltron har jag inte till historiken som ledstjärna.

Kan bara prata från egen erfarenhet då jag länge försökt hitta rätt balans långa räntor och guld i portföljen så är mitt tips att börja med en liten mängd av bägge, gå inte till 25% direkt utan känn hur det känns. Min egen erfarenhet som har hållit på med både guld och långa räntor i flera år är att guld och långa räntor är svårare att hålla än aktier. Har du då ingen erfarenhet av dem sedan tidigare och en tendens att inte kunna hålla i en strategi så kan det bli jobbigt att hålla i 25% långa räntor och guld.

Din portfölj är dessutom rätt svag för en höjning av räntor:

  • Långa räntor är superdåligt när räntan stiger.
  • Höjda räntor brukar betyda att ekonomin går bra så dina aktier kommer troligen gå bra vid höjda räntor.
  • Guld mår dåligt när räntan stiger.
  • Korta räntor mår rätt bra av att räntan stiger. Du har dock valt 75%-200% = -125% korta räntor vilket gör att du får motsatt effekt mot vad du tänkt dig här.

Nu kan du troligen få högre ränta på ett bankkonto än vad bostadslånet kostar dig med en så låg belåning som 35%. Men din portfölj ser i själva verkat ut så här om du har 3x hävstång:
75% aktier
75% guld
75% långa räntor
-125% korta räntor

Det här ser jag också som en risk i portföljen. Personligen ser jag valutor som ytterliggare en faktor att diversifiera för att få ner volatiliteten men du gör precis motsatsen här. Bra eller dåligt får framtiden utvisa, men sämre diversifiering känns det ju ändå som man får om man har 100% i samma valuta?